Ing. Kamila Kuchařová

Funkce:zástupce vedoucí pro věci sociální, kurátorka pro dospělé
Umístění:budova MÚ - Husovo náměstí 23/1
Pracovní zařazení:Vedení úřadu -> Starosta -> Tajemnice -> Odbor školství,sociálních věcí,zdravotnictví a kultury -> Vedoucí odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury -> zástupce vedoucí pro věci sociální, kurátorka pro dospělé
E-mail:kamila.kucharova@mestolysa.cz
Telefon: +420 325 510 241