Alena Uhlířová

Funkce:sociální pracovnice, samosprávní činnosti na úseku sociálních věcí: DPS, zvláštní příjemce důchodu, kluby důchodců, Charitativní fond
Umístění:budova MÚ - Husovo náměstí 23/1
Pracovní zařazení:Vedení úřadu -> Starosta -> Tajemnice -> Odbor školství,sociálních věcí,zdravotnictví a kultury -> Vedoucí odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury -> sociální pracovnice, samosprávní činnosti na úseku sociálních věcí: DPS, zvláštní příjemce důchodu, kluby důchodců, Charitativní fond
E-mail:alena.uhlirova@mestolysa.cz
Telefon: +420 325 510 243