Bc. Petra Durstová

Funkce:referent nakládání s odpady
referent ochrany ovzduší
Umístění:budova MÚ - Husovo náměstí 23/1
Pracovní zařazení:Vedení úřadu -> Starosta -> Tajemnice -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> referent nakládání s odpady
Vedení úřadu -> Starosta -> Tajemnice -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> referent ochrany ovzduší
E-mail:petra.durstova@mestolysa.cz
Telefon: +420 325 510 287