Lubor Kašpar

Funkce:referent vodoprávního úřadu Milovice, Jiřice, Stratov, Ostrá
Umístění:budova MÚ - Husovo náměstí 23/1
Pracovní zařazení:Vedení úřadu -> Starosta -> Tajemnice -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> referent vodoprávního úřadu Milovice, Jiřice, Stratov, Ostrá
E-mail:lubor.kaspar@mestolysa.cz
Telefon: +420 325 510 227