Jana Dulová

Funkce:referent výstavby, stavby města Lysá nad Labem
Umístění:budova MÚ - Husovo náměstí 23/1
Pracovní zařazení:Vedení úřadu -> Starosta -> Tajemnice -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> referent výstavby, stavby města Lysá nad Labem
E-mail:jana.dulova@mestolysa.cz
Telefon: +420 325 510 291