Bc. Bianka Šejvlová

Funkce:referent památkové péče
Umístění:budova MÚ - Husovo náměstí 23/1
Pracovní zařazení:Vedení úřadu -> Starosta -> Tajemnice -> Odbor výstavby a životního prostředí -> Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí -> referent památkové péče
E-mail:bianka.sejvlova@mestolysa.cz
Telefon: +420 325 510 295