Petra Posseltová

Funkce:správa městské zeleně
Umístění:budova MÚ - Husovo náměstí 23/1
Pracovní zařazení:Vedení úřadu -> Starosta -> Tajemnice -> Odbor správy majetku -> Vedoucí odboru správy majetku a investic -> správa městské zeleně
E-mail:petra.posseltova@mestolysa.cz
Telefon: +420 325 510 231