Jana Javorčíková

Funkce:evidence pozemků
Umístění:budova MÚ - Husovo náměstí 23/1
Pracovní zařazení:Vedení úřadu -> Starosta -> Tajemnice -> Odbor správy majetku -> Vedoucí odboru správy majetku a investic -> evidence pozemků
E-mail:jana.javorcikova@mestolysa.cz
Telefon: +420 325 510 236