Aktuality

Aktuální stav smuteční obřadní síň 22.03.2023

Aktuální stav smuteční obřadní síň

V průběhu doby, kdy bylo možné se přihlásit do vyhlášeného záměru na pronájem obřadní smuteční síně, vedení města dostalo několik podnětů od potenciálních zájemců o provozování síně, na základě kterých začalo pochybovat, zda je zázemí pro pohřební službu ve stavu vyhovujícím aktuálním hygienickým normám. Zároveň také rada města vyslyšela hlasy jak občanů, tak zájemců o pronájem, že by bylo vhodné zachovat kancelář pro sjednání pohřbu na jejím současném místě, tedy vedle prodejny květin, přístupnou z ulice Resslova. 

HLEDÁME NÁJEMCE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ 06.03.2023

HLEDÁME NÁJEMCE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ

K 31. prosinci loňského roku po několika desetiletích a na základě vlastního rozhodnutí skončil provozovatel pohřební služby v našem městě pan Pšenička. Na přechodnou dobu tří měsíců, tedy do 31. 3. letošního roku, se provozovatelem pohřební služby v našem městě stal pan Blahut, který spolu s paní Eliškovou spolupracoval s panem Pšeničkou. Cílem tohoto řešení bylo překlenout krátké období, během kterého se nové vedení po svém nástupu na radnici zorientuje v oblasti pohřebnictví a určí, jakým směrem chce při správě hřbitova a provozu smuteční síně postupovat. Dosud to bylo tak, že pan Pšenička měl na starost celý areál se smuteční síní včetně květinky a také hřbitov.

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech 24.02.2023

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Hledáme referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, sociálně-právní ochrana dětí 22.02.2023

Hledáme referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, sociálně-právní ochrana dětí

Tajemník MěÚ Lysá nad Labem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení č. 6/2023 pro obsazení volného místa pracovní pozice: referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřaduLysá nad Labem, v platové třídě 11 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pro výkon státní správy – výkon sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy.

novější1 [...] 5 6 7 8 9 10 11 [...] 13 starší
load