Aktuality

HLEDÁME NÁJEMCE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ 06.03.2023

HLEDÁME NÁJEMCE SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍNĚ

K 31. prosinci loňského roku po několika desetiletích a na základě vlastního rozhodnutí skončil provozovatel pohřební služby v našem městě pan Pšenička. Na přechodnou dobu tří měsíců, tedy do 31. 3. letošního roku, se provozovatelem pohřební služby v našem městě stal pan Blahut, který spolu s paní Eliškovou spolupracoval s panem Pšeničkou. Cílem tohoto řešení bylo překlenout krátké období, během kterého se nové vedení po svém nástupu na radnici zorientuje v oblasti pohřebnictví a určí, jakým směrem chce při správě hřbitova a provozu smuteční síně postupovat. Dosud to bylo tak, že pan Pšenička měl na starost celý areál se smuteční síní včetně květinky a také hřbitov.

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech 24.02.2023

Životní podmínky 2023 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2023“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Hledáme referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, sociálně-právní ochrana dětí 22.02.2023

Hledáme referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, sociálně-právní ochrana dětí

Tajemník MěÚ Lysá nad Labem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení č. 6/2023 pro obsazení volného místa pracovní pozice: referent/ka odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury Městského úřaduLysá nad Labem, v platové třídě 11 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, pro výkon státní správy – výkon sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislativy.

Hledáme nového kolegu / kolegyni na pozici referenta finančního odboru (účetní) 14.02.2023

Hledáme nového kolegu / kolegyni na pozici referenta finančního odboru (účetní)

Tajemník městského úřadu Lysá nad Labem Mgr. Robert Šťastný oznamuje vyhlášení výběrového řízení č 3/2023 na obsazení místa referenta/tky finančního odboru (FO) Městského úřaduLysá nad Labem pro výkon samosprávy – účtování vedlejší hospodářské činnosti (tržby a náklady, zaúčtování dlužníků) a příspěvkové organizace města, tj. samostatně účtuje na uceleném úseku účetnictví, v platové třídě 9 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

load