Aktuality

KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM? 04.01.2023

KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM?

Vánoční období končí tradičně svátkem Tří  králů,  a  to  je  také  čas,  kdy  lidé  ve větší  míře  začínají  odstrojovat  své  vánoční stromky. Kam s ním?  Ty rozhodně nepatří do popelnic a kontejnerů na směsný či tříděný odpad, ani na stanoviště tříděného odpadu. Vánoční  stromky  lze  volně  odkládat vedle  venkovních  nádob  na  tříděný odpad, tak aby nebránily v přístupu k těmto  nádobám. Z  těchto  míst  budou  stravování  se  ve  většině  domácností postupně odváženy. Další z možností, kam vánoční stromky  je  sběrný  dvůr  města  Lysá nad Labem.

ZMĚNA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2023 04.01.2023

ZMĚNA CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2023

Touto zprávou vás asi nepotěšíme, ale je potřeba vás informovat i o věcech, které nejsou zrovna pozitivní. Od roku 2016 má naše město koncesní smlouvu s firmou Stavokomplet o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (VaK) pro veřejnou potřebu našeho města a na základě této smlouvy se každoročně stanovuje cena vodného a stočného. Vzhledem ke komplexnosti vzorce, kterým je cena vodného a stočného počítána, požádala rada města o kontrolu propočtu ceny. Ten byl externí firmou potvrzen jako správný. Proto rada města vzala na vědomí navýšení ceny vodného a stočného pro rok 2023 na celkovou cenu 113,59 Kč včetně DPH. Jedná se o celkový nárůst ceny o 9,9 % (10,26 Kč za m3) a důvodem je nárůst ceny energií a inflace.

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PRO VOLBU PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 04.01.2023

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ PRO VOLBU PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Potřebujete volit mimo místo svého trvalého bydliště? Žádost zaslaná poštou nebo datovou schránkou musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději do 06.01.2023, do 16.00 hodin. Datová schránka města je 5adasau. Voličské průkazy vyřizuje Odbor vnitřních věcí. Žadatel se musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Více informací naleznete ZDE


load