Aktuality

Hledáme nového kolegu / kolegyni na pozici referenta finančního odboru (účetní) 14.02.2023

Hledáme nového kolegu / kolegyni na pozici referenta finančního odboru (účetní)

Tajemník městského úřadu Lysá nad Labem Mgr. Robert Šťastný oznamuje vyhlášení výběrového řízení č 3/2023 na obsazení místa referenta/tky finančního odboru (FO) Městského úřaduLysá nad Labem pro výkon samosprávy – účtování vedlejší hospodářské činnosti (tržby a náklady, zaúčtování dlužníků) a příspěvkové organizace města, tj. samostatně účtuje na uceleném úseku účetnictví, v platové třídě 9 dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK 07.02.2023

PODPORA OBNOVY KULTURNÍCH PAMÁTEK

Žádat mohou všichni vlastníci památek, vyjma ČR. Přihlášky se podávají na obec s rozšířenou působností, která se k nim vyjadřuje a do 31. 3. 2023 je potom pošle na MKČR. Dotace max. 80 %.

Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Vzájemná ohleduplnost mezi řidiči a jezdci na koních 06.02.2023

Vzájemná ohleduplnost mezi řidiči a jezdci na koních

Ohleduplnost je důležitá jak v mezilidských vztazích, tak třeba na silnici, a když se jedná o jezdce na koních v silničním provozu, platí to samé. Není to časté a koním rozhodně svědčí víc měkký povrch, ale silniční síť je hustá a někdy zkrátka nemá jezdec na koni na výběr a do silničního provozu jednoduše musí. Nikdo, ani jezdec a ani řidič, nechce úmyslně způsobit komukoliv škodu a už vůbec ne zranit zvíře nebo člověka. Chovejme se proto k sobě navzájem ohleduplně. 

NOUZOVÉ VYPNUTÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 06.02.2023

NOUZOVÉ VYPNUTÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Zhotovitel sportovní haly špatně zapojil nulový vodič ve stožárech veřejného osvětlení a proto musí být do sjednání nápravy vypnuta část navazujícího veřejného osvětlení. Budeme vás informovat, hned jak to opraví. Tyto ulice nebudou od dnešního dne svítit:  ▪️ Veleslavínova ▪️ Na Písku ▪️ Školní náměstí ▪️ Třešňová ▪️ Rybízová ▪️ Jahodová ▪️ Škrétova ▪️ část ul. Komenského ▪️ část ul. Šmeralova ▪️ část ul. Resslova

load