Mapa webu

Město Lysá nad Labem - Úvodní strana
 O Lysé
  Školky a školy
  Zdravotnictví a soc. služby
 Město a úřad
  Zastupitelstvo
   Usnesení
   Zápisy
   Výbory
    Finanční
     Zápisy
    Kontrolní
     Zápisy
    Výbor pro majetek a územní plánování
     Zápisy
    Osadní výbor Byšičky
    Osadní výbor Řehačka
   Kontrolní zprávy
    Kontrolní zprávy 2022
    Kontrolní zprávy 2021
    Kontrolní zprávy 2020
    Kontrolní zprávy 2019
    Kontrolní zprávy 2018
    Kontrolní zprávy 2017
    Kontrolní zprávy 2016
    Kontrolní zprávy 2015
    Kontrolní zprávy 2014
   Podklady pro jednání
    rok 2022
    rok 2021
    rok 2020
    rok 2019
    rok 2018
    rok 2017
  Rada města
   Usnesení
   Zápisy
   Komise Rady Města
    Komise pro dopravu a bezpečnost
    Komise pro dotace
    Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory
    Komise pro IT a smart city
    Komise pro kulturu a cestovní ruch
    Komise regenerace MPZ
    Komise pro sport a volný čas
    Komise pro školství
    Komise pro výstavbu a rozvoj města
    Komise pro životní prostředí
    Komise sociální a zdravotní
  Odbory úřadu
   Kancelář městského úřadu
   Odbor dopravy
   Odbor finanční
   Odbor informačních technologií
   Odbor městského investora
   Odbor školství,sociálních věcí,zdravotnictví a kultury
    Komunitní plánování
     Aktuality
     Analytické dokumenty
   Odbor správy majetku
   Odbor vnitřních věcí
   Odbor výstavby a územního plánování
   Živnostenský úřad
  Krizové situace
   Koronavirus informace pro občany
  Rozpočty města
   Rozpočty města Lysá nad Labem
   Střednědobé výhledy rozpočtu města Lysá nad Labem
   Závěrečné účty města Lysá nad Labem
   Rozpočty příspěvkových organizací
   Střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací
  Územní plánování
   Lysá nad Labem
   Starý Vestec
  Volby
  Místní referendum
  Evropské fondy
   ESF - Projekt Podpora SPO Lysá nad Labem
  Obecně závazné vyhlášky a nařízení města
  Povinně zveřejňované informace
   Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
   Zprávy o činnosti Městského úřadu
   Informace dle zákona č. 255/2012 Sb.
   GDPR
   Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
   Informace dle zákona č. 123/1998 Sb.
 Potřebuji si vyřídit
 Správa města
load