Telefonní seznam

Vedení úřadu
 Starosta
  Tajemnice - Ing. Alena Novotná
   Kancelář městského úřadu
    asistentka starosty - Lucie Kalinová
    sekretářka starosty - Hana Slabá
    asistentka tajemnice - Michaela Kočová
    právník - Mgr. Martin Dostál, DiS.
    bezpečnostní ředitel, krizový pracovník - Bc. Luděk Přibyl
   Odbor dopravy
    Vedoucí odboru dopravy - Bc. Šárka Juhászová
     technik - Jitka Adamcová
     evidence řidičů - Alena Frankeová
     bodové hodnocení - Barbora Hašková, DiS.
     agenda dopravních přestupků - Starý Vestec - Sabina Doležalová
     agenda dopravních přestupků - Andrea Görnerová
     vymáhání pohledávek - Alena Kopecká
     speciální stavební úřad - Tomáš Uherka
     agenda dopravních přestupků - rychlost, zákaz zastavení - Šárka Jouklová
     evidence motorových vozidel - Alena Šemlejová
     agenda dopravních přestupků - alkohol, dopravní nehody - Ing. Eva Chalupová
     zkušební komisař - Karel Kuřátko
   Odbor finanční
    Vedoucí finančního odboru - Ing. Bc. Markéta Vinklerová
     účtování příjmů, mzdy - Marie Krmenčíková
     účtování hosp. čin., majetek - Vendula Zatloukalová
     bankovní styk a likvidace faktur - Martina Tržická
     účtování výdajů, DPH - Dana Fidrantová
     vymáhání pohledávek - Lenka Ajmová
     pokladna, evidence psů - Darina Košvancová
     pokladna - Veronika Jiroušková
   Odbor městského investora
    Vedoucí odboru městského investora - Ing. Karel Havlíček
     administrátor - Bc. Kateřina Novotná
     referent odboru - Hana Ottová; Stanislav Šulc
   Odbor informačních technologií
    Vedoucí odboru informačních technologií - Petra Loudová
     informatik - Jan Čech; Jiří Vírava
     GIS - externista - Martin Eliška
   Odbor správy majetku
    Vedoucí odboru správy majetku a investic - Ing. Vladimír Kopecký
     věcná břemena - Ota Balík
     vodní hospodářství VaK - Bc. Zsolt Vojtko
     bytové hospodářství - Petra Rösslová
     evidence pozemků - Jana Javorčíková
     komunální odpad - Lenka Plachá
     úklid a čistota města - Jana Kunrtová
     komunikace - Lenka Formánková
     správa map a energií - Tomáš Pilař
     technik - Miloš Schirl
     správce objektů města
     údržba
     správa městské zeleně - Petra Posseltová
   Odbor školství,sociálních věcí,zdravotnictví a kultury
    Vedoucí odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - PaedDr. Věra Bodnárová
     zástupce vedoucí pro věci sociální, kurátorka pro dospělé - Ing. Kamila Kuchařová
     sociální pracovnice - náhradní rodinná péče, cizí péče - Bc. Iva Rousková
     kurátor pro děti a mládež - Irena Galbavá
     sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí
     školství - samospráva - Romana Nováková
     školství - státní správa - Ing. Jitka Petrová
     referentka pro kulturu, sport a dotační programy - Hana Foltýnová
     kultura, sport, cestovní ruch - Iveta Votavová
     sociálně právní ochrana dětí - Mgr. Veronika Hanzalová; Mgr. Jaroslava Kellnerová; Bc. Zuzana Kučerová; Bc. Ilona Rambousková
     sociální pracovnice, samosprávní činnosti na úseku sociálních věcí: DPS, zvláštní příjemce důchodu, kluby důchodců, Charitativní fond - Alena Uhlířová
   Odbor vnitřních věcí
    Vedoucí odboru vnitřních věcí - Mgr. et Mgr. Ludmila Procházková
     přestupky proti veř. pořádku, občan.soužití a majetku - Mgr. Tomáš Mach; Bc. Petra Smutná
     matrikářka, ověřování podpisů - Michaela Zemanová
     občanské průkazy, pasy - Iveta Dušková; Martina Macurová; Anna Syrovátková
     evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin - Jana Fialová
     podatelna - Ilona Šťastná; Jarmila Tržická
     podatelna, evidence obyvatel
     spisovna - Eva Freibergová
     domovník, údržbář
     uklízečka
   Odbor výstavby a životního prostředí
    Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí - Ing. Diana Samková
     státní správa lesů, myslivosti - Ing. Diana Samková
     referent památkové péče - Bc. Bianka Šejvlová
     referent územního plánování - Ing. Markéta Kučerová
     referent výstavby - Kateřina Lembak
     referent výstavby Starý Vestec, Semice, Ostrá - Bc. Irena Šulcová
     referent výstavby, stavby města Lysá nad Labem - Jana Dulová
     referent vodoprávního úřadu Milovice, Jiřice, Stratov, Ostrá - Lubor Kašpar
     referent výstavby Přerov nad Labem, Lysá nad Labem - Milada Fialová
     referent výstavby Litol, Jiřice, Stará Lysá - Radana Mudrová, DiS.
     referent vodoprávního úřadu Lysá n/L, S.Lysá, Přerov, S.Vestec - Ing. Vendula Štěpánková
     referent správní činnosti v zemědělství
     rybářské lístky - Pavel Jícha
     referent nakládání s odpady - Bc. Petra Durstová
     referent ochrany ovzduší - Bc. Petra Durstová
     referent ochrany přírody a krajiny - Ing. Veronika Libánská
     referent ochrany zemědělské půdy - Ing. Veronika Libánská
   Živnostenský úřad
    Vedoucí živnostenského úřadu - Ing. Radek Pýcha
     kontrola Registr živnostenského podnikání, Evidence zemědělského podnikání
     Registr živnostenského podnikání, Evidence zemědělského podnikání - Blanka Kňapová
     Registr živnostenského podnikání, Výherní hrací přístroje - Alena Myškovská
 I. místostarosta
 II. místostarostka - Romana Fischerová


Vytvořeno 2.3.2022 14:37:50 | přečteno 4219x | tana
load