Telefonní seznam

Město Lysá nad Labem
 Vedení úřadu
  Starosta - Mgr. Karel Marek
   I. místostarostka - Mgr. Martina Tužinská Synková
   II. místostarostka - Mgr. Radka Bláhová
   Tajemník - Mgr. Robert Šťastný
    Kancelář městského úřadu
     asistentka starosty
     sekretářka starosty - Hana Janoušková
     asistentka tajemníka - Bc. Michaela Kočová
     právník - Mgr. Martin Dostál, DiS.
     bezpečnostní ředitel, krizový pracovník - Bc. Luděk Přibyl
    Odbor dopravy
     Vedoucí odboru dopravy - Bc. Šárka Juhászová
      technik - Jitka Adamcová
      evidence řidičů - Alena Frankeová
      bodové hodnocení - Barbora Hašková, DiS.
      agenda dopravních přestupků - Starý Vestec - René Trhlíková Jehlárová, DiS.
      agenda dopravních přestupků - Andrea Görnerová
      vymáhání pohledávek - Alena Kopecká
      agenda dopravních přestupků - rychlost, zákaz zastavení - Šárka Jouklová
      evidence motorových vozidel - Alena Šemlejová
      agenda dopravních přestupků - alkohol, dopravní nehody - Ing. Eva Chalupová; Martina Kašková
      zkušební komisař - Karel Kuřátko
    Odbor finanční
     Zástup vedoucí finančního odboru, účtování výdajů, DPH - Dana Fidrantová
      účtování VHP a PO - Ivana Skočdopolová
      účtování příjmů, mzdy - Marie Krmenčíková
      účtování hosp. čin., majetek - Vendula Zatloukalová
      bankovní styk a likvidace faktur - Martina Tržická
      účtování výdajů, DPH
      vymáhání pohledávek - Lenka Ajmová
      pokladna, evidence psů - Darina Košvancová
      pokladna - Veronika Jiroušková
    Odbor informačních technologií
     Vedoucí odboru informačních technologií - Petra Loudová
      informatik - Jan Čech; Jiří Vírava
      GIS - externista - Martin Eliška
    Odbor městského investora
     Vedoucí odboru městského investora - Ing. Jitka Fialová
      administrátor
      referent odboru - Hana Ottová; Stanislav Šulc
      investiční referent - administrátor - Ing. Blanka Černická, DiS.
    Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
     Vedoucí odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury - PaedDr. Věra Bodnárová
      zástupce vedoucí pro věci sociální, kurátorka pro dospělé - Ing. Kamila Kuchařová
      sociální pracovnice - sociálně právní ochrana dětí
      sociálně právní ochrana dětí - Mgr. Linda Dušková; Mgr. Veronika Hanzalová; Mgr. Jaroslava Kellnerová; Bc. Zuzana Kučerová
      kurátor pro děti a mládež - Irena Galbavá
      sociální pracovnice - náhradní rodinná péče, cizí péče - Bc. Iva Rousková
      náhradní rodinná péče, osvojení - Bc. Ilona Rambousková
      sociální pracovnice, samosprávní činnosti na úseku sociálních věcí: DPS, zvláštní příjemce důchodu, kluby důchodců, Charitativní fond - Alena Uhlířová
      školství - samospráva
      školství - státní správa - Ing. Jitka Petrová
      kultura, sport, cestovní ruch - Iveta Votavová
      referentka pro kulturu, sport a dotační programy - Hana Foltýnová
    Odbor správy majetku
     Zástup vedoucího odboru správy majetku - Ota Balík
      věcná břemena
      vodní hospodářství VaK - Bc. Zsolt Vojtko
      bytové hospodářství - Petra Rösslová
      evidence pozemků - Jana Javorčíková
      komunální odpad - Lenka Plachá
      úklid a čistota města - Jana Kunrtová
      pozemní komunikace s správa drobného majetku
      správa map a energií - Tomáš Pilař
      technik - Miloš Schirl
      správce objektů města
      údržba
      správa městské zeleně - Petra Posseltová
    Odbor vnitřních věcí
     Vedoucí odboru vnitřních věcí - Mgr. et Mgr. Ludmila Procházková
      přestupky proti veř. pořádku, občan.soužití a majetku - Mgr. Tomáš Mach; Bc. Petra Smutná
      matrikářka, ověřování podpisů - Michaela Zemanová
      občanské průkazy, pasy - Iveta Dušková; Martina Macurová; Anna Syrovátková
      evidence obyvatel, ověřování podpisů a listin - Jana Fialová
      podatelna - Lucie Kalinová; Ilona Šťastná
      podatelna, evidence obyvatel
      spisovna - Eva Freibergová
      domovník, údržbář
      uklízečka
    Odbor výstavby a územního plánování
     Vedoucí odboru, speciální stavební úřad pro vodní díla - Ing. Vendula Štěpánková
      referent územního plánování - Ing. Markéta Kučerová
      referent výstavby - Kateřina Lembak
      referent výstavby, stavby města Lysá nad Labem - Jana Dulová
      referent výstavby Litol, Jiřice, Stará Lysá - Radana Mudrová, DiS.
      referent výstavby Přerov nad Labem, Lysá nad Labem - Milada Fialová
      referent výstavby Starý Vestec, Semice, Ostrá - Bc. Irena Šulcová
      speciální stavební úřad pro pozemní komunikace - Tomáš Uherka
    Odbor životního prostředí a památkové péče
     Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny - Mgr. Martina Bartošíková
      referent správní činnosti v zemědělství,rybářské lístky, ZPF - Pavel Jícha
      referent státní správy lesů, myslivosti
      referent nakládání s odpady, ochrana ovzduší - Bc. Petra Durstová
      referent památkové péče - Bc. Bianka Šejvlová
      referent správní činnosti v zemědělství, rybářské lístky
      referent státní správy lesů, myslivosti - Barbora Kopačková
      referent vodoprávního úřadu - Lubor Kašpar
    Živnostenský úřad
     Vedoucí živnostenského úřadu - Ing. Radek Pýcha
      kontrola Registr živnostenského podnikání, Evidence zemědělského podnikání
      Registr živnostenského podnikání, Evidence zemědělského podnikání
      Registr živnostenského podnikání, Výherní hrací přístroje - Alena Myškovská


Vytvořeno 2.3.2022 14:37:50 | přečteno 47893x | tana
load