| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Vážení spoluobčané, výsledky laboratorních měření kvality vody v Lysé nad Labem hledejte u provozovatele vodovodu - Stavokomplet.
Rychlý odkaz na protokol: http://www.stredoceskavoda.cz/mesta/lysa-nad-labem/     (ikonka úplně dole)
Starší měření:

Vážení spoluobčané, byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 5. 8. 2016, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 38,4 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 budova MěÚ 38,4 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané, byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 10. 6. 2016, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 42,4 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 Domov důchodců 42,4 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané, byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 15. 3. 2016, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 31,2 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 Papírnictví, Hus. nám., čp. 176 31,2 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 2. 2. 2016, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 38,1 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 Domov důchodců 38,1 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané,
byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 21. 12. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 29 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 Domov důchodců 29 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané,
byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 14. 12. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 22 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 Domov důchodců 22 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané,
byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 7. 12. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 34 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 Domov důchodců 34 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané,
byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 7. 12. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 34 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 Domov důchodců 34 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané,
byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 30. 11. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů  50 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 budova školní jídelny 50 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané,
byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 23. 11. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů  39 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 budova školní jídelny 39 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané,
byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 16. 11. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů  50 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 budova MěÚ 50 mg/l vyhovuje

Vážení spoluobčané,
byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z 9. 11. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů  53 mg/l. Naměřené hodnoty nesplňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 budova školní jídelny 53 mg/l nevyhovuje

Vážení spoluobčané,
dnes (15. 10. 2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z pondělí 12. 10. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 49 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).
položka místo odběru hodnota stav
1 budova školní jídelny 49 mg/l vyhovuje

Ing. Petr Eliška, místostarosta  
Vážení spoluobčané,

dnes (01. 10. 2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z pondělí 29. 09. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 50 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).

položka místo odběru hodnota stav
1 budova školní jídelny 50 mg/l vyhovuje

Ing. Petr Eliška, místostarosta  

Vážení spoluobčané,

dnes (24. 09. 2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z pondělí 21. 09. 2015, kdy byla hodnota koncentrace dusičnanů 30 mg/l. Naměřené hodnoty splňují limit 50 mg/l (včetně).

položka místo odběru hodnota stav
1 budova školní jídelny 30 mg/l vyhovuje

Ing. Petr Eliška, místostarosta  

Vážení spoluobčané,

dne 29.7.2015 jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z pondělí 27.7.2015, kdy hodnota koncentrace dusičnanů překročila povolený limit 50 mg/l. Zjištěná hodnota z odběrného místa v budově úřadu na Husově náměstí byla 52 mg/l – nevyhovuje.

položka místo odběru hodnota stav
1  Husovo náměstí - úřad 52 mg/l nevyhovuje

Řiďte se tedy prosím doporučením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS), které zní:
a) pro přípravu stravy a nápojů kojenců do 1 roku věku vodu nepoužívat vůbec,
b) pro děti do 1 roku do cca 7 let věku a pro těhotné a kojící ženy je žádoucí používat tuto vodu omezeně a používat k pití přednostně vodu balenou nebo kvalitní vodu z jiného zdroje, a to v množství pokrývající nejméně dvě třetiny denní spotřeby pitné vody.

Školky a školní jídelna jsou pro podobný případ předzásobeny balenou vodou.

Další vzorek vody bude odebrán příští týden, výsledek bude následně (v řádu dnů) zveřejněn na webových stránkách provozovatele VaK http://www.stavokomplet.cz/ i města http://www.mestolysa.cz/.

Ing. Petr Eliška, místostarosta  

Vážení spoluobčané,

byli jsme informováni o výsledku rozboru městské vody z pondělí 13.7.2015. Naměřená hodnota koncentrace dusičnanů ve vodě byla 37 mg/l = splňuje limit je 50 mg/l (včetně).

položka místo odběru hodnota stav
1  Husovo náměstí - úřad 37 mg/l vyhovuje

Vzhledem k tomu, že společnost Stavokomplet s.r.o. objednává rozbor vody u jiné laboratoře než město, dostává k dispozici výsledky rozborů s cca týdenním zpožděním, hodnoty měření z 8.7.2015 byly následující:
1) odběrné místo Domov na zámku, 50,6 mg/l
2) Husovo náměstí – papírnictví, 51,5 mg/l

Ing. Petr Eliška, místostarosta  

Vážení spoluobčané,

dnes (17. 06. 2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z dnešního dne, tzn. pondělí 15. 06. 2015. Naměřená hodnota koncentrace dusičnanů ve vodě byla 36 mg/l = splňuje limit je 50 mg/l (včetně).

položka místo odběru hodnota stav
1  školní jídelna 36 mg/l vyhovuje

V současné době probíhá prověřování možnosti:

  •  připojení stávajícího vodního zdroje z Kovony,
  • vzniku nového vodního vrtu ve stávajícím jímacím území.

Ing. Petr Eliška, místostarosta

Vážení spoluobčané,

dnes (04. 06. 2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z dnešního dne, tzn. pondělí 01. 06. 2015. Naměřená hodnota koncentrace dusičnanů ve vodě byla 50 mg/l = splňuje limit je 50 mg/l

položka místo odběru hodnota stav
1  školní jídelna 50 mg/l vyhovuje


Ing. Petr Eliška, místostarosta

Vážení spoluobčané,

dnes (19. 05. 2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z dnešního dne, tzn. pondělí 13.5.2015. Naměřená hodnota koncentrace dusičnanů ve vodě byla 47  a 49.4 mg/l = splňuje limit je 50 mg/l

položka místo odběru hodnota stav
1  Domov na zámku 47 mg/l vyhovuje
2 ulice Čapkova - nádražní restaurace 49.4 vyhovuje


Ing. Petr Eliška, místostarosta

Vážení spoluobčané,

dnes (04. 05. 2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z dnešního dne, tzn. pondělí 4.5.2015. Naměřená hodnota koncentrace dusičnanů ve vodě byla 47 mg/l = splňuje limit je 50 mg/l

položka místo odběru hodnota stav
1   47 mg/l vyhovuje


Ing. Petr Eliška, místostarosta

Vážení spoluobčané,

dnes (28. 04. 2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z pondělí 27.4.2015, kdy hodnota koncentrace dusičnanů překročila povolený limit 50 mg/l. Zjištěná hodnota byla 53 mg/lnevyhovuje.

položka místo odběru hodnota stav
1   53 mg/l nevyhovuje

Řiďte se tedy prosím doporučením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS), které zní:

a) pro přípravu stravy a nápojů kojenců do 1 roku věku vodu nepoužívat vůbec,

b) pro děti do 1 roku do cca 7 let věku a pro těhotné a kojící ženy je žádoucí používat tuto vodu omezeně a používat k pití přednostně vodu balenou nebo kvalitní vodu z jiného zdroje, a to v množství pokrývající nejméně dvě třetiny denní spotřeby pitné vody.


Školky a školní jídelna jsou pro podobný případ předzásobeny balenou vodou.

Další vzorek vody odebereme příští týden ve středu, výsledek bude následně (v řádu dnů) zveřejněn na webových stránkách města http://www.mestolysa.cz/

Ing. Petr Eliška, místostarosta

PS: V současné době se zpracovává projektová dokumentace na instalaci technologie ionexových filtrů, která nevyhovujícímu stavu v budoucnosti zabrání. Dokončena byla studie pro zásobování města pitnou vodou z hlediska dlouhodobého časového horiznotu. 

Studie zásobování města Lysá nad Labem pitnou vodou - Závěrečná zpráva


Vážení spoluobčané,

dnes (13.04.2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody ze středy 8.4.2015, kdy hodnota koncentrace dusičnanů překročila povolený limit 50 mg/l. Zjištěné hodnoty byly:

položka místo odběru hodnota stav
1 restaurace Orangeria 50,6 mg/l nevyhovuje
2 zámek 51,1 mg/l nevyhovuje

Řiďte se tedy prosím doporučením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS), které zní:

a) pro přípravu stravy a nápojů kojenců do 1 roku věku vodu nepoužívat vůbec,

b) pro děti do 1 roku do cca 7 let věku a pro těhotné a kojící ženy je žádoucí používat tuto vodu omezeně a používat k pití přednostně vodu balenou nebo kvalitní vodu z jiného zdroje, a to v množství pokrývající nejméně dvě třetiny denní spotřeby pitné vody.

Školky a školní jídelna jsou pro podobný případ předzásobeny balenou vodou.

Další vzorek vody odebereme v pondělí 20.4.2015, výsledek bude následně (v řádu dnů) zveřejněn zde na webových stránkách města

Ing. Petr Eliška
Místostarosta

PS: V současné době se zpracovává projektová dokumentace na instalaci technologie ionexových filtrů, která nevyhovujícímu stavu v budoucnosti zabrání. Dokončena byla studie pro zásobování města pitnou vodou z hlediska dlouhodobého časového horiznotu.

Studie zásobování města Lysá nad Labem pitnou vodou - Závěrečná zpráva


Vážení spoluobčané,

dnes (31.03. 2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z pondělí 30.3.2015. Naměřená hodnota koncentrace dusičnanů ve vodě byla 47 mg/l = splňuje limit 50 mg/l.

Hodnoty měření ze středy 25.3.2015 (řídí se krajskou hygienickou stanicí) byly rovněž k dispozici až dnes:

1)      zubní ordinace v ulici Jiráskova 51,2 mg/ l = hodnota nesplňovala limit
2)      zámek 50,3 mg/l = hodnota nesplňovala limit

Na základě vypracovaného návrhu technologického řešení odsouhlasila minulý týden rada města zpracování projektové dokumentace k připojení ionexových filtrů ve stávající úpravně vod.

S přáním příjemného týdne

Ing. Petr Eliška
Místostarosta

17.03. 2015

Vážení spoluobčané, dnes jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z pondělí 16.3.2015.
Naměřená hodnota koncentrace dusičnanů ve vodě byla 45 mg/l = splňuje limit 50 mg/l.

S přáním příjemného týdne

Ing. Petr Eliška místostarosta


03.03. 2015

Vážení spoluobčané,

dnes (03.02.2015) jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z pondělí 2.3.2015, kdy naměřená hodnota koncentrace dusičnanů ve vodě byla 49 mg/l = splňuje limit 50 mg/l.

S přáním příjemného dne

Ing. Petr Eliška

Místostarosta

18.02. 2015

Hodnota dusičnanů z pondělního (16.02. 2015) měření 45,9 mg/l = voda vyhovuje.12. 02. 2015

Vážení spoluobčané,

dnes jsme byli informováni o výsledku rozboru městské vody z pondělí 9.2.2015, kdy hodnota koncentrace dusičnanů překročila limit na 50,3 mg/l. Řiďte se tedy prosím doporučením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS), které zní:

a) pro přípravu stravy a nápojů kojenců do 1 roku věku vodu nepoužívat vůbec

b) pro děti do 1 roku do cca 7 let věku a pro těhotné a kojící ženy je žádoucí používat tuto vodu omezeně a používat k pití přednostně vodu balenou nebo kvalitní vodu z jiného zdroje, a to v množství pokrývající nejméně dvě třetiny denní spotřeby pitné vody.

Školky a školní jídelna jsou pro podobný případ předzásobeny balenou vodou.


Další vzorek vody odebereme v pondělí 16.2.2015, výsledek následně (v řádu dnů) zveřejní provozovatel, firma Stavokomplet s.r.o., na svých webových stránkách: http://www.stavokomplet.cz/provozovani-vodovodu-a-kanalizaci/aktuality.php

Pro další informace navštivte na webu města v sekci Životní prostředí odkaz Kvalita vody: http://www.mestolysa.cz/cz/zivotni-prostredi/kvalita-vody


Ing. Petr Eliška Místostarosta

PS: Věříme, že opatření, jejichž realizaci připravujeme, podobné situaci v budoucnosti zabrání.02. 02. 2015

 

aktuální hodnoty koncentrace dusičnanů v pitné vodě z měření provedených v pondělí 2.2.2015:

Odběrné místo:

1)      ZŠ Komenského - 32,3 mg/l

2)      ZŠ T.G.Masaryka 29,6 mg/l

3)      Na Vysoké mezi 25,5 mg/l

tzn. voda vyhovuje normě a lze ji konzumovat bez omezení.

Další měření bude provedeno v pondělí 9.2.2015

 

30. 01. 2015
Vážení spoluobčané,
přestože rozbor vody z pondělí 26.1.2015 vykazoval hodnotu koncentrace dusičnanů 45,9 mg/l a splňoval tak limit daný zákonem, který je 50 mg/l (v Lysé máme KHS udělenu výjimku na 80 mg/l), dnes jsme byli informováni o výsledku rozboru z úterý 27.1.2015, kdy hodnota překročila limit na 51,6 mg/l. Řiďte se tedy prosím doporučením Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS), které zní:
a) pro přípravu stravy a nápojů kojenců do 1 roku věku vodu nepoužívat vůbec

b) pro děti do 1 roku do cca 7 let věku a pro těhotné a kojící ženy je žádoucí používat tuto vodu omezeně a používat k pití přednostně vodu balenou nebo kvalitní vodu z jiného zdroje, a to v množství pokrývající nejméně dvě třetiny denní spotřeby pitné vody.

Školky a školní jídelna jsou pro podobný případ předzásobeny balenou vodou.
Další vzorek vody odebereme v pondělí 2.2.2015, výsledek následně (v řádu dnů) zveřejní provozovatel, firma Stavokomplet s.r.o., na svých webových stránkách: http://www.stavokomplet.cz/
Pro další informace navštivte na webu města v sekci Životní prostředí odkaz Kvalita vody
Ing. Petr Eliška
Místostarosta
PS: Věříme, že opatření, která připravujeme, podobné situaci v budoucnosti zabrání.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.