| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 9. 4. 2018, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Vlček, pan Čichovský, pan Macke
Omluven: pan Jehlička
Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek, pan Sedláček
Host: xxx

P r o g r a m:
1/ Záměr předzahrádky v ul. Masarykova před domem č.p.40 (předkládá OSM);
2/ Studie rekonstrukce Husova náměstí – doplnění předchozího vyjádření (předkládá SK);
3/ Diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města a podněty stavební komise (předkládá SK);

k bodu 1/

Šířka chodníku v místě je 4,8m a je s přilehlým pruhem parkování vozidel (pruh má minimální šířku). Povrch chodníku kamenná mozaika.

Komise souhlasí s umístěním předzahrádky při dodržení těchto podmínek:

  1. a) Konstrukce předzahrádky a souvisejících částí bude umístěna minimálně 0,5m od okraje parkovacího stání (legislativní i provozní požadavek).
  2. b) Volná průchozí šířka chodníku bude minimálně 2,5m. Jedná se o velmi frekventovaný chodník a průchod blokují zákazníci čekající u výdejního okénka občerstvení.
  3. c) Konstrukce předzahrádky nijak nepoškodí dlažbu chodníku a veřejnou zeleň. Do chodníku nebude nijak kotvena (fixace pouze přitížením). Nájemce uvede chodník po odstranění předzahrádky do původního stavu na své náklady.
  4. d) Jakákoliv konstrukce předzahrádky nesmí narušit přirozené a umělé vidící linie a tvořit nepředvídatelné překážky. Vše ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb.

k bodu 2/

S ohledem na diskusi k vítěznému soutěžnímu návrhu na rekonstrukci Husova náměstí (zastupitelstvo 4.4.2018), komise uvádí:

  1. a) Stavební komise vždy rozhoduje názorem většiny, nikoliv názorem předsedy. Pokud jsou k zápisu následně výhrady od členů komise, je vydáno oprava nebo upřesnění v dalším zápise.
  2. b) Všechny soutěžní návrhy na Husovo náměstí projednávala stavební komise podrobně na svém jednání 10.4.2017. Vítězný návrh je beze změny, názor komise také, jako připomínky k návrhu byly tedy použity závěry z tohoto jednání.
  3. c) SK měla sepsat připomínky k návrhu, nikoliv celou analýzu studie. Jsou tedy uvedeny v drtivé většině jen negativa = připomínky. Pozitiva návrhu se lze dočíst v precizně zpracovaném vyhodnocení soutěže.
  4. d) Stavební komise není jediná, kdo měl k návrhu výhrady, viz diskuse na zastupitelstvu a tabulka připomínek zpracovaná panem Robešem.

k bodu 3/

Zpráva o uplatnění územního plánu Lysá nad Labem :

SK diskutovala stavebním úřadem zpracovanou zprávu.

Zápisy ostatních komisí :

SK se dovoluje zeptat, proč nejsou na webu města uveřejňovány i zápisy Komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě (žádný zápis) a Komise pro životní prostředí (poslední zápis z 02/2016). Pravidla by měla být nastavena jednotně, zejména komise pro dopravu jedná o závažných věcech dotýkajících se všech občanů.

Příští jednání SK je naplánováno na 14.5.2018 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 10.4.2018

                                                                                                                      ……………………..

          podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.