| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

ZÁPIS

z jednání stavební komise, konané dne 14. 5. 2018, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Jehlička, pan Sedláček (později)

Omluven: pan Vlček

Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek, pan Sedláček, pan Macke

Host: xxx

P r o g r a m:

1/ Záměr umístění imobilní rampy u bytového domu na novém sídlišti (předkládá OSM);

2/ Diskuse nad tématy z rady a zastupitelstva města a podněty stavební komise (předkládá SK);

k bodu 1/

Komise souhlasí se záměrem umístění imobilní rampy u předmětného domu č.p. 1491 a prodejem potřebné části pozemku. Náklady na oddělení pozemku a přepis vlastnictví nese žadatel.

k bodu 2/

Rekonstrukce Husova náměstí :

Proběhal diskuse nad stavem záměru a dalšími kroky. Pan Bláha má za úkol zjistit závěr zastupitelstva a vypořádání se s připomínkami k záměru.

Nová MŠ Litol :

SK z podnětu pana Sedláčka diskutovala stav záměru a důvody průtahů s povolením. SK znovu doporučuje řešit příjezd k MŠ z ulice Na Zemské stezce vč. nalezení kompromisního řešení ohledně stávající zeleně.

Stavební záměry většího rozsahu ve městě :

SK diskutovala stavební záměry většího rozsahu v obci.

Příští jednání SK je naplánováno na 11.6.2018 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 24.5.2018

                                                                                                                      ……………………..

          podpis předsedy nebo pověřeného člena komise

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.