| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání stavební komise, konané dne 13. 3. 2017, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Vlček, pan Sedláček, pan Jehlička
Omluven: pan Macke
Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek
Host: Ing. Mádlová
 
P r o g r a m:
  1. Seznámení s novou vedoucí stavebního úřadu (předkladatel stavební komise);
  2. Žádosti a drobná agenda komise (předkládá stavební komise); 
k bodu 1/
Předseda SK dle dohody zajistil krátkou účast vedoucí stavebního úřadu Ing. Mádlové. SK děkuje za účast a přeje hodně úspěchů.
 
k bodu 2/
  1. Podklady k návrhům na Husovo náměstí budou až na příští jednání SK. Úřad disponuje pouze jedním výtiskem studií a nemá elektronickou podobu. Na stránkách města není prezentováno nic, na internetu je dostupné jen torzo studií a jen některé.
    • Komise doporučuje, aby pro jakékoliv studie dotované z rozpočtu města byla požadováno v rámci zadání několik tištěných vyhotovení a digitální podoba (.pdf nebo .jpg v uspokojivé tisknutelné kvalitě). Je to běžný standard a zrovna tato studie byla štědře dotována!
  2.  Pan Jehlička oznámil opětovné zapojení do řad členů stavební komise. Přidání do adresáře e-mail schránky zajistí předseda SK. Oznámení nominace zajistí pan Jehlička přes svého zastupitele.
  3. Předseda informoval o stavu projektu kanalizace Byšičky. 
Příští jednání SK je naplánováno na 10.4.2017 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.
 
V Lysé n. L. dne 15.3.2017
  
Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.