| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Zápis z jednání stavební komise, konané dne 13. 2. 2017, od 18 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: paní Hodková, pan Bláha, pan Čichovský, pan Vlček, pan Sedláček (pozdější příchod)
Omluven: xxx
Nepřítomen: pan Hukal, pan Adámek, pan Macke
Host: xxx
 
P r o g r a m:
1/ Návrh rekonstrukce ulice 28. října (předkladatel odbor SMI);
2/ Žádosti komise (předkládá stavební komise);
 
k bodu 1/
Stavební komise projednala předložený variantní návrh rekonstrukce této ulice a to včetně komentáře pana Gregora.
Komise doporučuje jako vhodnější variantu tu se šikmými stáními. Důvody:
  • větší počet parkovacích stání;
  • užší profil přispěje k přirozenému zklidnění dopravy v této ulici, nejedná se o páteřní komunikaci;
Menší plochy výsečí mezi zpevněnými plochami doporučujeme řešit bez zeleně. Na takto malých plochách je její růst a údržba problematická. Je možní např. vysypat kačírkem nebo jiná vhodná úprava. 
Z podnětů pana Gregora doporučuje komise zvážit a zapracovat přesun invalidního stání a respektování vjezdů na okolní pozemky. Projektant by měl prověřit a případně počítat se zhoršenými podmínkami podloží, viz jeho komentář k podloží a vedení melioračních struh.
 
k bodu 2/
  1. Pokud by to bylo možné, komise by se ráda vyjádřila k návrhům na Husovo náměstí (i když je již vybrán vítězný návrh soutěže) a k projektu hasičské zbrojnice v centru města. Oboje jsou významné projekty v centru města, které ho významně ovlivní. Podklady zajistí předseda komise.
  2. Předseda SK se pokusí zajistit krátkou účast nové vedoucí stavebního úřadu na příští komisi.
Příští jednání SK je naplánováno na 13.3.2017 od 18,00 hod, velká zasedací místnost radnice.
 
V Lysé n. L. dne 8.3.2017

Zapsal: Petr Bláha (předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.