| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Z á p i s

z jednání stavební komise, konané dne 9.11.2015, od 17 hodin, velká zasedací místnost radnice.

Přítomni: pan Bláha, Čichovský, Sedláček, Vlček, Adámek a Jehlička

Omluven:

Nepřítomen: pan Hukal, Mařík, Macke a Černohorský

Host: paní Štěpánková (stavební úřad)


P r o g r a m:

1/ Návrh umístění chodníku v lokalitě U Nové hospody / Na Zemské stezce.

2/ Různé

k bodu 1/

Bod navazuje na projednávaný bod č.8 z předminulé a bod č.1 minulé komise.

SK projednala a podpořila návrh umístění chodníku ul. Na Zemské stezce. Tento chodník by měl být veden po celé délce (tedy i podél domu označeného V3) při hranici pozemků soukromých a městských, poté následovat zelený pás a následně silniční komunikace.

k bodu 2/
V bodu – různé -  se projednávala následující témata:

- aplikace zpevňovacích roštů tzv. geobuněk
- výhodnost lokace Na Františku x Sojovická pro domov důchodců
- vyčíslení ekonomických úspor na budovách města v důsledku zateplení a výměny oken
- stav žádosti na zateplení domu Husovo nám č.p. 1032/3
- posouzení chátrajícího objektu na Masarykově tř. č.p. 521 (parcel.č. 615/2)
- obeznámení se s novou žádostí na úpravu ÚP pro pozemky na parcelních č. 841/1 a 841/2
- nedostatky při realizaci schodiště na nám. B. Hrozného – je vybaveno pouze středovým zábradlím, výška jednotlivých schodů není stejná.


Zápis byl přečten a přítomnými i odsouhlasen.

Příští komise se bude konat 14.12.2015 od 17h, velká zasedací místnost radnice.

V Lysé n. L. dne 12.11.2015
 
Zapsal: Pavel Jehlička (předseda stavební komise)
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.