+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.01.2019 06.02.2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii I jako změna záměru podle § 4 odst. 1 písm. b) cit. zákona.
Č. j.: MZP/2019/500/189 Procházková Ludmila
18.01.2019 02.02.2019 MULNL-SÚ/2681/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada
17.01.2019 01.02.2019 MULNL-SÚ/1830/2019/Fia. II/272 Litol-Lysánad Labem, 2. stavba- usnesení - ustanovení opatrovníka
Fialová Milada
17.01.2019 04.02.2019 Lysá nad Labem, Litol - rekonstrukce kanalizace v ul. Mírová včetně ČSOV
Štěpánková Vendula
10.01.2019 28.01.2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností
Uhrová Kateřina
09.01.2019 25.01.2019 Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu - rozhodnutí o odvolání, stavba II/272 - průtah Lysá nad Labem
001286/2019/KUSK Procházková Ludmila
28.12.2018 28.01.2019 Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, ROZHODNUTÍ - „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“
OD-72551/2018-VEVEM Procházková Ludmila
19.12.2018 04.02.2019 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha, „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)“
č. j. DUCR-73838/18/Lj Procházková Ludmila