| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Referent pro vnější vztahy - tiskový mluvčí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Výběrové řízení

na obsazení místa  referenta- pracovníka vztahů k veřejnosti (tiskového mluvčího) Městského úřadu Lysá nad Labem, v platové třídě 10.

 Pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce:    
Městský úřad Lysá nad Labem                                      

Nástup:
   od 01.09.2018                                                                                                     

 •    Zájemci musí splňovat tyto předpoklady:
 • O práci se mohou hlásit občané České republiky nebo cizí státní příslušníci s trvalým pobytem v ČR, dosáhli věku 18 let a jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní, ovládající jednací jazyk.
 • VŠ (humanitní směr), VOŠ, minimálně vzdělání SŠ s maturitou
 • velmi dobrá orientace v problematice médií a PR
 • znalost standardních PR aktivit (tvorba a distribuce tiskových zpráv, kontakt s novináři a médii, organizace tiskových konferencí a dalších akcí)
 • vynikající úroveň psaného projevu v češtině, výborné redakční schopnosti
 • pokročilá znalost práce s PC (Word, Excel, Adobe), FB
 • vysoká flexibilita a spolehlivost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • komunikativnost v jednání s lidmi
 • pečlivost a příjemné vystupování
 • ŘP sk. B

Výhodou při výběrovém řízení je:

 • praxe v manažerské pozici PR činnosti
 • praxe v tvorbě tiskovin, zkušenosti s administrací webových stránek
 • znalost problematiky samosprávy a státní správy
 • znalost právních předpisů, týkajících se veřejné správy
 • znalost AJ slovem i písmem, příp. znalost dalšího světového jazyka

  Přihlášku je třeba doručit do 27.07.2018 do 11:00 do podatelny Městského úřadu, Husovo nám.23, 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 510 211, buď osobně nebo poštou. Na obálce v levém horním rohu uveďte: „ Výběrové řízení PR – zaměstnání“.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí být připojeny následující dokumenty:

 1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
 2. výpis z Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Výběrová komise vyhodnotí uchazeče na základě poskytnutých podkladů, případně pozve uchazeče k osobnímu pohovoru v týdnu od 30.07.2018.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

V Lysé nad Labem 04.07.2018                                              

Kontakt a další informace: tajemník Ing. Dvořák, tel. 325 510 221, Jan Křížová 325 510 204.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 04.07.2018

Sejmuto: 27.07.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Dvořák Miloš