+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Zastupitelstvo města

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.11.-0001 - Pozvánka + program jednání ZM 12.12.2018
Kočová Michaela

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.12.2018 27.12.2018 Změna č. 3 RP Lysá nad Labem - Vysoká Mez
Kučerová Markéta
11.12.2018 27.12.2018 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1
SR/0150/US/2018 Procházková Ludmila
10.12.2018 28.12.2018 Územní studie 4 Stará Lysá
Kučerová Markéta
29.11.2018 31.12.2018 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk - Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
OO-5/2018-208 Procházková Ludmila
29.11.2018 31.12.2018 Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk - Oznámení o obnově katastrálního operátu
OO-4/2018-208 Procházková Ludmila
23.11.2018 21.12.2018 Mikroregion Polabí - návrh rozpočtu 2019
Dvořák Miloš
23.11.2018 31.12.2018 MŽP EIA
Samková Diana
02.10.2018 01.04.2019 Vyhlášení popisu nalezených věcí
63870-2018 Mach Tomáš
02.10.2018 01.04.2019 Vyhlášení popisu nalezených věcí
63872-2018 Mach Tomáš
02.07.2018 28.02.2019 OPZ, VÝZVA Č. 58 Výzva pro územní samosprávné celky
Kočová Michaela
25.05.2018 31.12.2018 Oznámení o výkonu topografických prací v r. 2018 Zeměměřickým úřadem Praha.
15.01.2018 31.12.2018 Oznámení o zveřejnění - Mikroregion Polabí
Dvořák Miloš
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
06.03.2017 28.12.2018 Informace o zveřejňovaných dokumentech podle 250/2000 Sb.

Výběrová řízení (volná pracovní místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.12.2018 28.12.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
10.12.2018 28.12.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení úředník/úřednice-referent/ka oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí
Nováková Andrea
07.12.2018 18.12.2018 Město Poděbrady - výběrové řízení na obsazení pracovní funkce "vedoucí oddělení účetnictví"
VŘ Poděbrady Procházková Ludmila
04.12.2018 20.12.2018 Město Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení -úředník – referent/ka Odboru správy majetku a investic
Nováková Andrea
03.12.2018 21.12.2018 Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru Kancelář úřadu Městského úřadu Lysá nad Labem pro agendu spisovny
VŘ KÚ 12/2018 Procházková Ludmila
03.12.2018 21.12.2018 Město Lysá nad Labem - výběrové řízení na obsazení místa vedoucí/ho finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem
VŘ FO VO 12/2018 Procházková Ludmila
29.11.2018 17.12.2018 Starosta města Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice tajemník/tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem – vedoucí úřadu
VŘ TAJ 11/2018 Procházková Ludmila
28.11.2018 17.12.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení - úředník/úřednice – sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálního zabezpečení
Nováková Andrea
28.11.2018 17.12.2018 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - výběrové řízení - úředník/úřednice–referent/ka územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče
Nováková Andrea

Veřejné zakázky (dodávky, služby,...)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.12.2018 07.01.2020 Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 28, Lysá nad Labem
Chudobová Karolína

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.12.2018 31.12.2018 Rozhodnutí - optimalizace traťového úseku
Uhrová Kateřina
13.12.2018 31.12.2018 Informace o průběhu odvolacího řízení
č. j. 162892/2018/KUSK Procházková Ludmila

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.12.2018 18.01.2019 Exekutorský úřad Nymburk, Mgr. Tomáš Pospíchal, soudní exekutor, Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
Č.j. 070 Ex 370/17-33 Procházková Ludmila
07.11.2018 17.01.2019 Exekutorský úřad Přerov, soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, usnesení - dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
č. j. 203 Ex 32593/16-81 Procházková Ludmila
15.10.2018 07.02.2019 Dražební jednání
66673/2018 Mach Tomáš

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.12.2018 27.12.2018 SPÚP - Ke Kovoně Lysá nad Labem
Novotná Alena
07.12.2018 27.12.2018 SPÚP - V Polích Lysá nad Labem
Novotná Alena
05.12.2018 21.12.2018 SPÚP - Ostravská Milovice
Novotná Alena
30.11.2017 18.12.2018 SMÚP - K Borku Lysá nad Labem
Novotná Alena