| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.03.2019 30.03.2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
Kočová Michaela
13.03.2019 29.03.2019 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb.
Kučerová Markéta

Zastupitelstvo města

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
30.11.-0001 - Pozvánka + program jednání ZM 12.12.2018
Kočová Michaela

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.03.2019 01.04.2019 Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vinklerová Markéta
25.01.2019 31.12.2019 Rozpočet Mikroregionu Polabí na rok 2019
Čech Jan
17.12.2018 - Schválený rozpočet na rok 2019
Rozpočet 2019 Procházková Ludmila

Nebytové prostory>Pronájem nebytových prostor

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.03.2019 05.04.2019 Město Lysá nad Labem oznamuje záměr na pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese ČSA 28/9, Lysá nad Labem, spolku Klub Polski Lysá nad Labem
Vojtko Zsolt

Pozemky>Pronájem pozemků

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.03.2019 03.04.2019 záměr na pronájem části pozemku pč. 323/2 k.ú. Litol
Javorčíková Jana
19.03.2019 03.04.2019 záměr na uzavření dodatku k nájemním smlouvám na část ppč.2566/1 k.ú. Lysá n.L.
Javorčíková Jana
19.03.2019 03.04.2019 záměr na pronájem části pozemku pč.2655/11 k.ú. Lysá n.L.
Javorčíková Jana

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.03.2019 12.04.2019 Závěrečný účet za rok 2018 - Mikroregion Polabí
Kočová Michaela
25.03.2019 10.04.2019 zákaz vstupu do honitby Ostrá
Samková Diana
22.03.2019 12.04.2019 Závěrečný účet Mikroregionu Polabi za rok 2018
Čech Jan
21.03.2019 02.04.2019 zákaz vstupu do honitby Lysá nad Labem-Litol
Samková Diana
20.03.2019 05.04.2019 Modernizace traťového úseku Nymburk
Novotná Alena
14.03.2019 12.04.2019 Mikroregion Polabí - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí za rok 2018
001730/2019/KUSK Procházková Ludmila
11.03.2019 26.03.2019 Kůrovcová kalamita
Samková Diana
11.03.2019 26.03.2019 Aktualizace koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2018-2028
Samková Diana
12.02.2019 12.08.2019 Policie ČR - VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
KRPS-21962-11/ČJ-2019-010813-DOŽ-PK Procházková Ludmila
01.02.2019 27.05.2019 Český statistický úřad - výběrové šetření v domácnostech "Životní podmínky 2019"
Procházková Ludmila
02.10.2018 01.04.2019 Vyhlášení popisu nalezených věcí
63870-2018 Mach Tomáš
02.10.2018 01.04.2019 Vyhlášení popisu nalezených věcí
63872-2018 Mach Tomáš
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
29.06.2017 29.06.2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Výběrová řízení (volná pracovní místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.03.2019 10.04.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem
ŽP/3_2019 Procházková Ludmila
25.03.2019 10.04.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky stavebního úřadu Městského úřadu Lysá nad Labem
SÚ/3_2019 Procházková Ludmila
22.03.2019 09.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí
Nováková Andrea
22.03.2019 09.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka oddělení dopravy a silničního hospodářství
Nováková Andrea
22.03.2019 09.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka přestupků ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku zařazen/a do organizačně správního oddělení Odboru vnitřní správy
Nováková Andrea
19.03.2019 06.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - vedoucí úředník/úřednice Odboru školství
Nováková Andrea
19.03.2019 06.04.2019 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - vyhlašuje výběrové řízení - úředník/úřednice-referent/ka pro zajišťování státní správy na úseku evidence vozidel Odboru dopravy
Nováková Andrea
18.03.2019 04.04.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru kancelář úřadu Městského úřadu Lysá nad Labem
3/2019 KÚ Procházková Ludmila
11.03.2019 27.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru dopravy - agenda přestupků v silniční dopravě
Čech Jan
11.03.2019 27.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru vnitřních věcí - agenda přestupků
Čech Jan
11.03.2019 27.03.2019 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky odboru správy majetku - správa místních komunikací
Čech Jan
11.03.2019 13.04.2019 Město Čelákovice - výběrové řízení na obsazení DVOU pracovních pozic
Čech Jan
21.12.2018 - Město Lysá nad Labem přijme do pracovního poměru 2 pracovníky na tuto pracovní pozici: Pracovník technické skupiny odboru správy majetku města
OSM - technická skupina 12/2018 Procházková Ludmila

Veřejné zakázky (dodávky, služby,...)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.03.2019 30.03.2019 PD dopravní řešení parkoviště U Nové hospody
Holovská Michala
04.03.2019 26.03.2019 PD komunikace VaK Brandlova
Holovská Michala

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.03.2019 05.04.2019 Rekonstrukce vodovodu Stratov - prodloužení platnosti povolení
Štěpánková Vendula

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.03.2019 16.05.2019 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Č.j.: 1031238/19/3003-80050-711753 Procházková Ludmila
14.03.2019 17.04.2019 Exekutorský úřad Praha 3, soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, usnesení - dražební vyhláška
č.j.: 091 EX 06346/16-052 Procházková Ludmila
25.02.2019 15.05.2019 Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma, soudní exekutor, usnesení o nařízení elektronické dražby prodejem zástavy
111 EX 285/17-44 Procházková Ludmila
20.02.2019 26.03.2019 Exekutorský úřad Praha 7, Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor - usnesení, dražební vyhláška
101 EX 03687/15-087 Procházková Ludmila

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
22.03.2019 08.04.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, Dvorce
Uhrová Kateřina
15.03.2019 01.04.2019 Stanovení místní úpravy provozu, Benátecká Vrutice
Uhrová Kateřina
13.03.2019 29.03.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, sil. č. II/331, II/272
Uhrová Kateřina
13.03.2019 29.03.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, III/3322, III/27212, Milovice
Uhrová Kateřina
13.03.2019 29.03.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, chodecký závod, Milovice
Uhrová Kateřina
12.03.2019 28.03.2019 Stanovení místní úpravy provozu, Semice
Uhrová Kateřina
12.03.2019 28.03.2019 Stanovení místní úprava provozu, souhlas - uzavřený areál, Ostrá
Uhrová Kateřina
12.03.2019 28.03.2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, Ostrá
Uhrová Kateřina
11.03.2019 27.03.2019 Stanovení místní úpravy provozu, ul. Na Vysoké mezi, Lysá nad Labem
Uhrová Kateřina