| 
  +420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Úřední deska

Statuty k dotacím

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.06.2020 19.09.2020 Program na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem
Nováková Romana
01.06.2020 15.07.2020 Program na podporu podnikatelů
Loudová Petra

Smlouvy

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.07.2020 10.07.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
01.07.2020 01.07.2023 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
26.06.2020 26.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
24.06.2020 24.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
24.06.2020 24.06.2023 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
23.06.2020 23.06.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
16.03.2020 16.03.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Foltýnová Hana
10.01.2020 10.01.2023 Veřejnoprávní smlouva
Foltýnová Hana
08.01.2020 09.01.2023 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Nováková Romana
27.11.2019 27.11.2022 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Program regenerace 2019
Burianová Bianka
27.11.2019 27.11.2022 Veřejnoprávní smlouva- Program regenerace, z rozpočtu města
Burianová Bianka

Mikroregion Polabí

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.05.2020 05.06.2021 Mikroregion Polabí - audit hospodaření a závěrečný účet za rok 2019
Čech Jan
06.01.2020 01.01.2021 Oznámení o zveřejnění - rozpočet
Čech Jan

Zastupitelstvo města

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.07.2020 16.07.2020 Pozvánka + program jednání ZM dne 15.07.2020
Kočová Michaela

Rozpočty

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.01.2020 - Informace o zveřejňovaných dokumentech podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vinklerová Markéta

Pozemky>Pronájem pozemků

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.07.2020 22.07.2020 Záměr na pronájem pozemku fotbalové hřiště Litol
Javorčíková Jana
07.07.2020 22.07.2020 Záměr na uzavření dodatku č.3 k nájemní smlouvě SMI/11/203/N/ŠM ze dne 13.6.2011
Javorčíková Jana

Ostatní

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
11.05.2020 31.10.2020 zpracování lesních hospodářských osnov (LHO)
Samková Diana
06.04.2020 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy
17110/2020-MZE-16212 Šťastná Ilona
09.12.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
63920/2019-MZE-16212 Šťastná Ilona
02.09.2019 31.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
č.j. 41508/2019-MZE-16212 Šťastná Ilona

Výběrová řízení (volná pracovní místa)

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
14.07.2020 30.07.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky Odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem, úsek územního plánování
22/2020 Procházková Ludmila
10.07.2020 28.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy
MULNL-VV/49448/2020/Šť; MÚBNLSB-KVÚ-68384/2020-MIKMO Šťastná Ilona
09.07.2020 31.07.2020 Město Poděbrady zastoupené tajemníkem MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný(á) referent(ka) odboru životního prostředí – úsek vodoprávního úřadu
MULNL-VV/48238/2020/Šť Šťastná Ilona
07.07.2020 04.08.2020 Město Poděbrady zastoupené tajemníkem MěÚ Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce samostatný/á referent/ka odboru sociální péče a zdravotnictví pro agendu sociálně-právní ochrana dětí - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
MULNL-VV/46759/2020/Šť Šťastná Ilona
02.07.2020 21.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MÚBNLSB-KVÚ-62886/2020-MIKMO Šťastná Ilona
02.07.2020 18.07.2020 Tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka při správě živnostenského podnikání zařazen/a do Odboru obecní živnostenský úřad
MÚBNLSB-KVÚ-65438/2020-MIKMO Šťastná Ilona
01.07.2020 23.07.2020 Město Lysá nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa referenta/tky finančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem
21/2020 Procházková Ludmila
25.06.2020 15.07.2020 Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav přijme investičního refereta/ku do odd. investic a údržby OISM
MÚBNLSB-KVÚ-62278/2020-MIKMO Freibergová Eva
18.06.2020 21.07.2020 Tajemník MěÚ Čelákovice vyhlašuje výběrové řízení - úředník – referent/ka Odboru stavebního úřadu MěÚ Čelákovice
Freibergová Eva

Stavební řízení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.07.2020 29.07.2020 Vodní biotopy lokalita Labíčko, Přerov nad Labem - ustanovení opatrovníka
Štěpánková Vendula
08.07.2020 21.07.2020 Ostatní plocha/jiná plochy – nový účel vodní plocha, Starý Vestec
Šulcová Irena
03.07.2020 21.07.2020 propojení silnic II/272 Lysá nad Labem
Uherka Tomáš
03.07.2020 20.07.2020 AAS Automotive s.r.o. v Milovicích - technologie povrchových úprav
Štěpánková Vendula
01.07.2020 17.07.2020 Chodníky v Benátecké Vrutici
Uherka Tomáš

Dražební vyhlášky

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.07.2020 24.09.2020 Usnesení - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, JUDr. Dalimil Mika, EÚ Klatovy
MULNL-VV/46728/2020/Šť; 120 EX 3615/13-229; 120 EX 3615/13-230 Šťastná Ilona
02.07.2020 13.08.2020 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, Mgr. Ing. Jiří Prošek, EÚ Plzeň-město
134 EX 12641/14-574 Šťastná Ilona
26.06.2020 01.08.2020 OK dražebník a.s. - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
MULNL-VV/42606/2020 Šťastná Ilona
02.06.2020 27.08.2020 Usnesení - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA, JUDr. Dalimil Mika, EÚ Klatovy
120EX 13136/13-141; MULNL-VV/37906/2020/Šť Šťastná Ilona
06.05.2020 22.07.2020 Usnesení - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA opakovaná, JUDr. Igor Ivanko, EÚ Praha 10
167 EX 12967/10-210 Šťastná Ilona

Dopravní značení

Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
02.07.2020 20.07.2020 Stanovení místní úpravy provozu, Milovice, 14-20
MULNL-OD/30622/2020/82 Uhrová Kateřina
02.07.2020 20.07.2020 Stanovení místní úpravy provozu, Milovice, 15-20
MULNL-OD/35674/2020/90 Uhrová Kateřina
01.07.2020 17.07.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Topolová, Milovice
MULNL-OD/45916/2020/112 Uhrová Kateřina
01.07.2020 17.07.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Poděbradova, Lysá nad Labem
MULNL-OD/46164/2020/114 Uhrová Kateřina
29.06.2020 15.07.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Slepá, Milovice
MULNL-OD/42370/2020/110 Uhrová Kateřina
29.06.2020 15.07.2020 Stanovení přechodné úpravy provozu, Poděbradova
MULNL-OD/42367/2020/111 Uhrová Kateřina