| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Stavební úřad zajišťuje
  • výkon státní správy v rozsahu daném obecnými a speciálními zákony,
  • archivace dokladů z působnosti stavebního úřadu,
  • výkon činnosti silničního speciálního stavebního úřadu,
  • výkon úřadu územního plánování pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností,
  • vkládání evidenčních dat do Registru územních informací, adres a nemovitostí (RÚIAN) za obec a za obecný stavební úřad,
  • zpracování statistických hlášení,
  • zpracování územních analytických podkladů
  • Stavební úřad zajišťuje výkon obecného stavebního úřadu a úřadu územního plánování pro obce: Lysá nad Labem, Stará Lysá, Jiřice, Ostrá, Stratov, Přerov nad Labem, Semice, Starý Vestec.
  • Stavební úřad zajišťuje výkon obecného stavebního úřadu pro obec Bříství.
  • Stavební úřad zajišťuje výkon úřadu územního plánování pro obec Milovice.
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.