+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Upozorňujeme občany, kteří hradí místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 2x ročně, na blížící se datum splatnosti 30.09.2020.

Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá nad Labem nebo bankovním převodem na účet č. 127838126/0300, při této platbě je nutné uvést variabilní symbol poplatníka, který vám sdělí paní Plachá, odbor správy majetku, tel.: 325 510 235, e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz.
Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplatníka.

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.