| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Základní informace k životní situaci

ŘP se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání ŘP musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Získání řidičského oprávnění.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o vydání řidičského průkazu podejte osobně na obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor dopravy.

Na které instituci můžete tuto životní situaci řešit:

Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit
S pracovníky obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1). Úřední hodiny: Po, Stř 7,00-11,30 12,00-18,00 hod

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:
  • doklad o získání řidičského oprávnění (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole),
  • platný doklad totožnosti,
  • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání řidičského průkazu je k dispozici na příslušném úřadě (k prohlédnutí s návodem na vyplnění na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč. Je splatný v hotovosti před provedením úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaše žádost bude vyřízena do 20 dní od podání.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Řidičský průkaz musíte převzít na obecním úřadě, na kterém jste si žádost podal.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Zda lze žádost o vydání řidičského průkazu zaslat poštou:
  • každý žadatel se musí dostavit k vyplnění žádosti na úřad osobně
  • zastupování není přípustné

Další informace

Kde získáte bližší informace:

-        obecní úřad obce s rozšířenou působností (Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1).

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče
Vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem
Vydání řidičského průkazu
Vydání mezinárodního řidičského průkazu
Výměna řidičského průkazu
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení mezinárodního řidičského průkazu

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravy, MěÚ Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.