| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau

Rada města Lysá n. L. nařízením č. 1/2018 ze dne 11. 4. 2018 určila parkovací známky jako povolení k vjezdu motorových vozidel na komunikace, na které je vjezd povolen dodatkovou tabulkou „Mimo držitele povolení“.

Právo zakoupit si tuto parkovací známku mají občané, kteří mají trvalý pobyt v Lysé nad Labem. Tato známka platí pouze pro osobní vozidla. Držitelům těchto známek je povolen vjezd kolem Kovony. Vydávání parkovacích známek probíhá v nepřetržitém provozu na služebně Městské policie Lysá n. L.  

Průjezd kolem Kovony -  hlavní brány -  bude po měsíci Policií ČR, tzn. ve 2. polovině května 2018, vyhodnocen a dále se bude jednat, zda bude možnost udělit nějaké další výjimky, či zda bude provoz jiným způsobem regulován. Odbor dopravy žádá řidiče projíždějící kolem Kovony o respektování dopravních značek a  maximální dodržování pravidel silničního provozu. V současné době pomáhají situaci řešit strážnici Městské policie,  kteří tam však nemohou být nepřetržitě po celou dobu uzavírky. Zároveň si dovolujeme upozornit cyklisty, že i pro ně platí povinnost dodržovat stanovené dopravní značení.  Děkujeme všem řidičům, kteří chápou tuto nelehkou dopravní situaci a dodržují zde stanovenou dopravní úpravu.

V úterý RM schválila nákup kamerového bodu pro dohled nad železničními přejezdy v ulici Ke Kovoně, který dle sdělení ředitele MěP  bude nainstalován nejpozději do konce příštího týdne.

Ing. Alena Novotná
vedoucí Odboru dopravy
Městský úřad Lysá n. L.

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.