| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Hlavní stránka Hlavní stránka Vyhledat Vyhledat Nahoru Nahoru
Kategorie: Listy
Počet podkategorií: 18
Dostupné podkategorie:
Souborů: 7
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 10
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 10
Souborů: 4
Souborů: 2
Souborů: 1

Odpovědná redaktorka

Bc. Andrea NovákováRedakční rada

Ing. Karel Otava

Bc. Andrea Nováková

Nikola Pěkná

PaedDr. Věra Bodnárová

Marie KundrlíkováAdresa redakce: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Kontakt: Bc. Andrea Nováková, tel.: 325 510 204, e-mail: listy@mestolysa.cz

Tisk a zpracování pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, tel.: 325 541 094

Grafická úprava: Jiří Pulda

Použité písmo: Lido STF, Střešovická písmolijna

Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Příspěvky do Listů zasílejte na adresu redakce v elektronické podobě nejpozději vždy do 10. dne v měsíci. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění.Obsahová stránka Listů:

V LISTECH je na 2 stranách zřízena rubrika pro názory občanů s tím, že jeden přispěvovatel může zaslat do jednoho čísla jeden článek v rozsahu 1 normostrany (1 strana A4, písmo Times New Rom., vel. 12, počet řádků 30). V případě, že se sejde více příspěvků, budou otištěny ty, které došly nejdříve.(viz: usnesení rady č. 193 ze dne 20. 3. 2012)Předplatné je možné objednat elektronicky na e-mailové adrese: nebo telefonicky na čísle: 325 510 204.

Předplatné na rok 2020: 220 Kč (zahrnuje náklady na poštovné). Předplatné se týká pouze „přespolních“ čtenářů. Obyvatelé Lysé n. L., Byšiček a Dvorců mají Listy i jejich distribuci zcela zdarma.

Nutno objednat a uhradit nejpozději do 20. 12. 2019.Elektronická verze Listů je dostupná vždy první den v měsíci na webových stránkách města.

Distribuci zajišťuje Česká pošta.

Listy by měly být distribuovány do všech domácností, které mají svoji vlastní poštovní schránku.

Po roznosu jsou případné zbylé výtisky občanům k dispozici v Městské knihovně Lysá n. L. a na podatelně MěÚ.