+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Za předpokladu, že stacionář je povinný, byly nalezeny tyto výsledky.

 • Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

  sociálních služeb podle zákona 108/2006 o sociálních službách: Pečovatelskou službu, Osobní asistenci, Denní stacionář a Odlehčovací služby. Jednotlivé sociální služby jsou poskytovány formou terénní, ambulantní a pobytovou. U jednoho klienta se např....

  https://www.mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-skolstvi-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-kultury/informace-odboru/centrum-socialnich-a-zdravotnich-sluzeb-podebrady-o-p-s
 • 03. Zápis ZM 16.05.2018

  oddílu 4399 org. 5250 z 450 tis. Kč na 550 tis. Kč, tzn. o 100 tis. Kč z rezervního fondu, 12) navýšení položky 6121 Denní stacionář –vybudování v oddílu 4399 org. 5239 z 2.000 tis. Kč na 2.910 tis. Kč, tzn. o 910 tis. Kč, a snížení pol. 6121 Kanalizace...

  https://www.mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/zapisy/zapisy-zastupitelstva-rok-2018/03-zapis-zm-16-05-2018
 • 12. Usnesení RM 02.05.2018

  I. s c h v a l u j e 1) výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Denní stacionář – stavební úpravy“ dle výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí ze dne 30. 04. 2018. 2) uzavření smlouvy na výše...

  https://www.mestolysa.cz/cz/samosprava/rada-mesta/usneseni/usneseni-rady-mesta-rok-2018/12-usneseni-rm-02-05-2018
 • Tříkrálová sbírka

  do zapečetěných pokladniček finanční prostředky od občanů. Vybrané peníze budou použity: Pomoc migrantům a uprchlíkům. Stacionář pro seniory a charitativní centrum v Příbrami. Pomoc běloruským dětem ze sociálně slabých rodin. Se srdečným pozdravem a...

  https://www.mestolysa.cz/cz/component/jevents/udalost/269?Itemid=0
 • Zpráva o činnosti Městského úřadu a Městské policie Lysá nad Labem za rok 2018

  Kč. Dílčí opatření proti vlhkosti v suterénu ZUŠ pak na dalších 160.545 tis. Kč. Rekonstrukce prostor pro potřeby denního stacionáře v č. p. 1102 stála 3 413 tis.Kč. Drobné opravy ve školách a školkách, kterých bylo celkem 16, stály 210 tis. Kč, provoz...

  https://www.mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/zpravy-o-cinnosti-mestskeho-uradu/zprava-o-cinnosti-mestskeho-uradu-a-mestske-policie-lysa-nad-labem-za-rok-2019
 • 23. Usnesení RM 12.09.2018

  se navyšuje rozsah prací o protipožární opatření, rozšíření elektroinstalačních prací a vynucené změny při stavbě „Denní stacionář – stavební úpravy“ a navýšení celkové ceny stavby o 504.840 Kč včetně DPH, II. p o v ě ř u j e pana starostu uzavřít výše...

  https://www.mestolysa.cz/cz/samosprava/rada-mesta/usneseni/usneseni-rady-mesta-rok-2018/23-usneseni-rm-12-09-2018
 • 6. Usnesení ZM 05.09.2018

  radou města dne 28. 08. 2018, II. s c h v al u j e 24.rozpočtové opatření takto: položka rozpočet úprava rozdíl Denní stacionář vybudování 4399-6121-5239 2.910 3.500 + 590 Rezervní fond - 590 rozpočtové opatření takto: - ponížení investiční položky...

  https://www.mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni/usneseni-zastupitelstva-rok-2018/6-usneseni-zm-05-09-2018
 • 03. Usnesení ZM 16.05.2018

  oddílu 4399 org. 5250 z 450 tis. Kč na 550 tis. Kč, tzn. o 100 tis. Kč z rezervního fondu, 12) navýšení položky 6121 Denní stacionář – vybudování v oddílu 4399 org. 5239 z 2.000 tis. Kč na 2.910 tis. Kč, tzn. o 910 tis. Kč, a snížení pol. 6121...

  https://www.mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni/usneseni-zastupitelstva-rok-2018/03-usneseni-zm-16-05-2018
 • Kontrolní zpráva pro ZM 16.05.2018

  Dvořák - Karlík s.r.o., IČO 28825870, Dudychova 298, 53401 Holice v Čechách na veřejnou zakázku malého rozsahu „Denní stacionář – stavební úpravy“ za 2.907.925,00 Kč vč. DPH, po schválení navržené úpravy v rozpočtu města r. 2018 ZM. Smlouva připravena k...

  https://www.mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/kontrolni-zpravy/kontrolni-zpravy-2018/kontrolni-zprava-pro-zm-16-05-2018
 • 05. Usnesení RM 05.03.2018

  řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Denní stacionář – stavební úpravy“, 2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími...

  https://www.mestolysa.cz/cz/samosprava/rada-mesta/usneseni/usneseni-rady-mesta-rok-2018/05-usneseni-rm-05-03-2018
 • 04. Usnesení RM 19.02.2018

  řízení vedeného mimo zadávací řízení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Denní stacionář – stavební úpravy“, 2. pro toto poptávkové řízení hodnotící kritérium: ekonomická výhodnost nabídky s těmito dílčími hodnotícími...

  https://www.mestolysa.cz/cz/samosprava/rada-mesta/usneseni/usneseni-rady-mesta-rok-2018/04-usneseni-rm-19-02-2018

1 nalezených - 11 z 11