Pytlový sběr

Informace pro občany k pytlovému sběru tříděného odpadu

Pytlový sběr tříděného odpadu spočívá v adresném třídění papíru, PET lahví a směsného plastu do průhledných pytlů. Do tohoto systému se může zapojit fyzická osoba včetně nezletilých osob, která je poplatníkem místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v Lysé nad Labem. Registrace probíha na MěÚ Lysá nad Labem, odbor správy majetku, kancelář č. 219, kde jsou danému poplatníkovi vydány QR kódy, které identifikují daného poplatníka a komoditu, průhledné pytle a přihlašovací údaje do systému umožňujícího sledování výsledků pytlového sběru. Při registraci je nutné předložit doklad totožnosti. V případě, že se poplatník nemůže ze závažných důvodů dostavit k registraci osobně, lze zmocnit jinou osobu. Plná moc nemusí být úředně ověřená. Za nezletilé osoby jedná zákonný zástupce. Pokud je poplatník do systému již zapojen, nemusí se opakovaně registrovat. Po registraci se další QR kódy a pytle vydávají bez předložení dokladu totožnosti.

Naplněný pytle je nutné polepit příslušným QR kódem a umístit ho v předvečer svozu do prostor určených pro svoz směsného komunálního odpadu (popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad). Svoz je prováděn v předem daných termínech (viz webové stránky města Lysá nad Labem). Pytle lze umístit i do sběrného dvora v Lysé nad Labem, Ke Vrutici č.p. 1738 ve dnech Po – Pá 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 a So 8:00 – 13:00. V případě zjištění nežádoucích příměsí ve tříděném odpadu nebo špatně vytříděného odpadu nebude daný pytel započten. Započten nebude ani pytel, který má roztržený, zmačkaný či jinak poškozený QR kód. Pozor na přelepování kódu průhlednou lepící páskou, při kterém často dochází ke zmačkání kódu.

Poplatníkům, kteří jsou zapojeni do pytlového sběru tříděného odpadu, je poskytována finanční úleva z místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výše úlevy je stanovena takto:

 • za každý 1 kg vytříděného papíru se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč,

 • za každý 1 kg vytříděných PET lahví se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč,

 • za každý 1 kg vytříděného směsného plastu se sazba poplatku snižuje o 2,- Kč.

Načítání úlevy probíhá 12 po sobě jdoucích měsíců od listopadu jednoho roku do října následujícího roku. Výsledná úleva je poskytnuta v roce následujícím, a to pouze do výše sazby poplatku. Pokud úleva přesáhne v průběhu rozhodného období sazbu poplatku, je možné zaregistrovat do pytlového sběru tříděného odpadu další členy domácnosti (poplatníky). Úleva je načítána konkrétnímu poplatníkovi a nelze ji převádět na další poplatníky, ani ji odečíst z celkové poplatkové povinnosti domácnosti. Výsledky pytlového sběru tříděného odpadu a úlevu za příslušné rozhodné období lze sledovat průběžně na webové stránce www.chytreodpady.cz po zadání přihlašovacího jména a hesla. Při stanovení úlevy je nutné po přihlášení zadat konkretní období, po které byla úleva načítana. Pro poplatkové období roku 2023 zadejte období od 1.11.2021 do 31.10.2022. Výslednou úlevu je nutné zaokrouhlit dle matematických pravidel a následně odečíst od sazby poplatku na rok 2023. Výsledné úlevy najdete ikona souboruZDE. Zde budou uvedeny variabilní symboly poplatníků s výší jejich slevy. V seznamu variabilních symbolů lze zrychleně vyhledávat. Po současném stisknutí klávesy Ctrl a klávesy písmene f se objeví na obrazovce okno, do kterého je nutné zadat variabilní symbol poplatníka. Následně je v seznamu vyhledán a zvýrazněn zadaný variabilní symbol a příslušná sleva.

PET lahve a směsný plast je nutné do pytlů odkládat po zminimalizování jejich objemu (sešlapání PET lahví, zmačkání kelímků od jogurtů, celkové zhutnění obsahu plastů v pytli).

Pytle s papírem je potřeba plnit do jejich maximální nosnosti 15 kg. Při vyšší váze pytle může dojít k jeho protržení. Navíc pytle vážící více než 15 kg jsou velmi náročné na manipulaci pro pracovníky svozové firmy i pro pracovníky sběrného dvora.

Pytle je vhodné po naplnění zavázt, přelepení lepící páskou se neosvědčilo. Páska nedrží a pytle se při manipulaci otevírají.


Co patří a nepatří do pytlů v rámci pytlového sběru tříděného odpadu?

PAPÍR

Do pytlů patří:

 • reklamní letáky

 • noviny a časopisy

 • knihy zbavené desek

 • katalogy

 • lepenky a rozložené kartonové krabice

 • čisté papírové sáčky a obaly

 • čistý obalový papír

 • plata od vajíček

Do pytlů nepatří:

 • voskovaný a uhlový papír

 • účtenky

 • papír potažený folií

 • mastný, mokrý nebo jinak znečištěný papír

 • použité pleny a hygienické potřeby

 • papírové obaly od stavebních materiálů

 • celé svazky knih


SMĚSNÝ PLAST

Do pytlů patří: 

 • čisté plastové nádoby a obaly

 • PET láhve v malém množství

 • plastové sáčky, složky a fólie

 • čisté kelímky od jogurtů, krémů a tuků

Do pytlů nepatří:

 • znečištěné plastové obaly

 • novodurové trubky, PVC

 • pěnový polystyren

 • nápojové kartony

 • obaly od nebezpečných látek (barvy, chemikálie, motorové oleje,…)


PET LAHVE

Do pytlů patří pouze sešlapané plastové lahve od nápojů. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! 


Přehled svozových dnů pytlového sběru separovaného odpadu na rok 2023

Lokalita: 

 • Lysá n/L
 • Dvorce
 • Byšičky

2023

týden

den

datum

2.

úterý

10.1.

6.

úterý

7.2.

10.

úterý

7.3.

14.

úterý

4.4.

18.

úterý

2.5.

22.

úterý

30.5.

26.

úterý

27.6.

30.

úterý

25.7.

34.

úterý

22.8.

38.

úterý

19.9.

42.

úterý

17.10.

46.

úterý

14.11.

50.

úterý

12.12.


Lokalita:

Litol – oblast od železniční trati k Labi

2023

týden

den

datum

2.

čtvrtek

12.1.

6.

čtvrtek

9.2.

10.

čtvrtek

9.3.

14.

čtvrtek

6.4.

18.

čtvrtek

4.5.

22.

čtvrtek

1.6.

26.

čtvrtek

29.6.

30.

čtvrtek

27.7.

34.

čtvrtek

24.8.

38.

čtvrtek

21.9.

42.

čtvrtek

19.10.

46.

čtvrtek

16.11.

50.

čtvrtek

14.12.Vytvořeno 2.3.2022 1:28:02 - aktualizováno 23.11.2022 9:11:47 | přečteno 1078x | myjj
load