Poplatek za psa

Poplatek za psa je splatný do 30. června 2023. Uhradit ho je možné v hotovosti na pokladně finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo bezhotovostní platbou na účet 19-0504268369/0800, variabilní symbol = 1341+číslo poplatníka. Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplatníka.

Pokud neznáte svůj variabilní symbol, kontaktujte paní Košvancovou z finančního odboru na telefonu 325 510 272.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa:
- v rodinném domě v Lysé nad Labem a Litoli .......... 240,- Kč
- v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli ........... 780,- Kč
- v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích ............. 120,- Kč


b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele:
- v rodinném domě v Lysé nad Labem a Litoli .......... 600,- Kč
- v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli.......... 1680,- Kč
- v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích ............. 360,- Kč


c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let:
- v rodinném domě v Lysé nad Labem a v Litoli ....... 120,- Kč

- v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli............ 180,- Kč
- v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích ............... 60,- Kčd) -

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let:
- v rodinném domě v Lysé nad Labem a v Litoli ....... 300,- Kč

- v bytovém domě v Lysé nad Labem a Litoli ........... 300,- Kč
- v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích ............. 120,- Kč

e) v ostatních případech:
- za prvního psa ……………………………………….. 240,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ... 600,- Kč

- za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let … 120,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let … 300,- Kč


Vytvořeno 26.6.2023 14:11:45 | přečteno 384x | michaela.kralova
load