Městské byty

Kopie souboru 20200513_082711987_iOS.jpg

Městské byty jsou byty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem ve městech Lysá nad Labem a Milovice. Město Lysá nad Labem také nabízí k nájmu byty v domech s pečovatelskou službou („DPS“) a byty ostatní. Bytovým orgánem města pověřeným výkonem vlastnických práv při pronájmu bytů je Rada města Lysá nad Labem. Poradním orgánem RM je Komise pro hospodaření s bytovými a nebytovými prostory. Administrativní zabezpečení bytové agendy zajišťuje Odbor správy majetku  Městského úřadu Lysá nad Labem. Městské byty jsou určeny pro zajištění rozvoje města, zabezpečení nezbytných služeb, k zajištění bytových náhrad pro oprávněné osoby a k řešení bytových potřeb žadatelů, kteří nemají vlastní bydlení.

Žadatel o nájem bytu může být fyzická osoba, která:

  1. dovršila 18 let, má trvalý pobyt na území ČR (pokud má občan trvalý pobyt ve městě Lysá
    nad Labem je jeho žádost řešena přednostně před žádostmi žadatelů, kteří trvalý pobyt ve městě Lysá nad Labem nemají) nebo pracuje ve městě Lysá nad Labem nebo případně manželé (registrovaní partneři), z nichž alespoň jeden má trvalý pobyt na území ČR ve městě Lysá nad Labem, nebo pracuje ve městě Lysá nad Labem nebo blízkém okolí,
  2. má zajištěný dlouhodobý stabilní příjem (zaměstnání, podnikání, evidence na úřadu práce podobu vyplácení podpory v nezaměstnanosti, mateřská nebo rodičovská dovolená, studium, starobní důchod, invalidní důchod 
  3. stupně nebo soustavná péče o osobu s těžkým zdravotním postižením apod.),v žádosti prohlásí, že složí jistotu ve výši trojnásobku nájemného.
Kontaktní osoba pro městské byty 
Petra Rösslová
bytové hospodářství
Odbor správy majetku
+420 325 510 246 / +420 730 583 878
petra.rosslova@mestolysa.cz

Kontaktní osoba pro městské byty v domech s pečovatelskou službou
Alena Uhlířová   
sociální pracovnice, DPS, zvl.příjemce důchodu, KD, char. fon
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury
+420 325 510 243
alena.uhlirova@mestolysa.cz

Vytvořeno 22.2.2023 21:29:26 | přečteno 2548x | michaela.kralova
load