Tři lípy malolisté u studánky pod Viničkami

Číslo ústředního seznamu: 208 028.1/3 - 3/3

Obec: Lysá nad Labem

Katastrální území: Lysá nad Labem

Parcelní číslo pozemku: 2047/1 (2047/23 a 2053/64 dle pozemkového katastru)

Údaje o vyhlášení:

27. 9. 1975 - prohlášení o ochraně přírodního výtvoru

Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11,

Popis lokality:

Skupina tří stromů ve volné krajině u studánky u křížku pod Viničkami v mírném jihovýchodním svahu, při levé straně silnice na Starou Lysou

Charakter výskytu:Skupina tří stromů v otevřené krajině ve sponu cca 8 m

Dřevina:lípa srdčitá - malolistá, Tilia cordata Mill.

Obvod kmene: 410 (2001 rozlomen); 356; 218 cm

Výška stromů: 5; 22; 12 m

Stáří:cca 250 let

Zdravotní stav:  torzo stromu; zasychající strom; vykloněný jedinec

Datum popisu: únor 2009

Zdůvodnění ochrany:zachování krajinné dominanty v blízkosti drobné plastiky

Vymezení ochranného pásma:základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracoval:Ing. Stanislav Svoboda 

 

Poznámka:

- kříž u lip vystavěn v roce 1857

  • - 31. 5. 2001 se strom snejvětším obvodem kmene rozlomil při nárazovém větru, zbylo jen 5 m vysoké torzo
  • - 24. 11. 2001 byla vblízkosti této skupiny vysazena lípa srdčitá jako Strom života 2001
  • - říjen 2005 byla pod stromy obnovena studánka
 
Vytvořeno 10.4.2014 6:02:16 | přečteno 23x | ernest
load