Tis červený v zámeckém parku Bon Repos na Čihadlech

Číslo ústředního seznamu: 208 093.1/1 Obec:Stará Lysá

Katastrální území: Stará Lysá

Parcelní číslo pozemku:860/7 dle katastru nemovitostíÚdaje o vyhlášení:

5. 11. 2001 - rozhodnutí o vyhlášení památného stromu

OkÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Popis lokality:

Strom v zápoji parkové úpravy loveckého zámečku Bon Repos na Čihadlech

Charakter výskytu:solitérní strom v zámeckém parku

Dřevina:tis červený, Taxus baccata L.

Obvod kmene:189 cm

Výška stromů:12 m

Stáří:cca 150 let

Zdravotní stav:výborný

Datum popisu:únor 2009

Zdůvodnění ochrany: mimořádné rozměry vzhledem k druhu

Vymezení ochranného pásma:základní

Zpracoval: Ing. Stanislav Svoboda

Vytvořeno 10.4.2014 6:01:40 | přečteno 20x | ernest
load