Stromořadí 20 platanů javorolistých v rakouském táboře

Číslo ústředního seznamu: 208 104. 1/20 - 20/20 Obec: Milovice

Katastrální území: Milovice na Labem

Parcelní číslo pozemku: 1774/1 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:

20. 6. 2003 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů

MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

Popis lokality:

Stromořadí 20 platanů v bývalém Rakouském táboře, mírný východní svah v bývalém Rakouském boře

Charakter výskytu: stromořadí, stromy ve sponu cca 6 m

Dřevina:platan javorolistý, Platanus x acerifolia Willd.

Obvod kmene: 212; 222; 212; 220; 248; 135; 216; 196; 323; 278; 232; 218; 218; 224; 185;

184; 206; 209; 174; 225

Výška stromů:16 m

Výška koruny:  12 m

Šířka koruny: 8 - 16 m

Stáří:50 - 100 let

Zdravotní stav: výborný - dobrý

Datum popisu: únor 2009

 

Zdůvodnění ochrany: utváření městského prostoru, doplněk plošně

památkově chráněné lokality, druh a velikost dřevin

 

Vymezení ochranného pásma:  dva pásy o šířce každého z nich 12,00 m a to pouze na pozemku p.č.

1774/1, stromy rostou uprostřed těchto pásů,. Podmínky ochrany

v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel: Ing. Stanislav Svoboda

Vytvořeno 10.4.2014 6:00:32 | přečteno 11x | ernest
load