Skupina 33 dubů letních na Řehačce

Číslo ústředního seznamu: 208 108.1/33 - 33/33 Obec:Byšičky - Řehačka

Katastrální území:Lysá nad Labem

Parcelní číslo pozemku:dle katastru nemovitostí 1460 (dle pozemkového katastru č. 1464,

1463, 1460, 1459), 1457/1 (dle PK č. 1459, 1458/2, 1456/2), 1458/2,

1479/15 (dle PK č. 1456/2, 1483/1).

 

Údaje o vyhlášení:

1. 9. 2003 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů

MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

 

Popis lokality:

Chatová osad Řehačka, skupina dubů na břehu bývalého labského ramene

 

Charakter výskytu: třicet tři stromů v nepravidelné řadě na bývalém labském břehu

Dřevina: dub letní - Quercus robur L.

Obvod kmene : 285, 418, 315, 414, 352, 333, 385, 418, 274, 279, 301, 339, 300, 255,

245, 231, 259, 161, 130, 246, 268, 195, 238, 224, 235, 158, 189, 254,

222, 164, 189, 204, 193 cm

Výška stromů: 25, 33, 20, 30, 21, 26, 28, 29, 24, 24, 25, 27, 28, 27, 30, 22, 23, 22, 16;

26; 38; 34; 27; 26; 25, 18, 21, 27, 26, 18, 19, 25; 18 m

Výška koruny: 23, 26, 19; 28; 18; 24; 25, 26, 21; 21; 23, 24, 25, 24, 25, 14; 19; 20; 16;

20, 12; 21; 30, 29, 22, 21, 20; 16; 18; 22; 24, 16, 17, 21; 16 m

Šířka koruny: 11; 22; 13; 17; 12; 13; 14; 16; 11; 12; 13; 17; 19; 18; 11; 11; 14; 9; 6; 10;

11; 9; 9; 10; 9; 10; 10; 13; 13; 7; 8; 16; 13 m

Stáří: 80 - 180 let

Zdravotní stav: vitalita plná - nedostatečná

Datum popisu: únor 2009

Zdůvodnění ochrany: velikost dřevin, druh domácí - utváření typického rázu krajiny,

pozitivní ovlivňování ekosystému v zemědělsky a rekreačně intenzivně

využívané lokalitě, 

 

Vymezení ochranného pásma:  ochranné pásmo je stanoveno do pásu o šířce 24,00 m, přičemž

památné stromy rostou uprostřed tohoto pásu. Podmínky ochrany

v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:Ing. Stanislav Svoboda

Vytvořeno 10.4.2014 5:59:52 | přečteno 35x | ernest
load