Šest lip malolistých u kaple sv. Jana Křtitele ve Staré Lysé

Číslo ústředního seznamu: 208 062.1/6 - 6/6

Obec:Stará Lysá

Katastrální území:Stará Lysá

Parcelní číslo pozemku:530/2 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:

4. 3. 1975 - prohlášení o ochraně přírodního výtvoru

Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11

Popis lokality:

Skupina šesti stromů v parkové úpravě okolo kaple sv. Jana Křtitele ve Staré Lysé

Charakter výskytu:skupina šesti stromů v parku,

Dřevina:lípa srdčitá - malolistá, Tilia cordata Mill.

Obvod kmene: 350; 296; 254; 389; 236; 245 cm

Výška stromů: 18; 24; 24; 25; 18; 19 m

Stáří:cca 150 let

Zdravotní stav:relativně dobrý

Datum popisu: únor 2009

Zdůvodnění ochrany: utváření návsi, velikost stromů

Vymezení ochranného pásma:základní

 Zpracoval: Ing. Stanislav Svoboda
Vytvořeno 10.4.2014 6:01:07 | přečteno 24x | ernest
load