Lípa srdčitá ve Stratově

Číslo ústředního seznamu: 208 109.1/1

Obec:Stratov

Katastrální území:Stratov

Parcelní číslo pozemku:354/3

Údaje o vyhlášení:

4. 1. 2005 - rozhodnutí o vyhlášení památného stromu

MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

Popis lokality:

ulicová náves s převážně parkovou úpravou,

Charakter výskytu:solitérní strom

Dřevina:lípa srdčitá - Tilia cordata Mill.

Obvod kmene (v 1,3 m) 362 cm

Výška stromu: 17 m

Výška koruny: 12 m

Šířka koruny:9 m

Stáří:cca 120 let

Zdravotní stav: vitalita plná

Datum popisu:únor 2009

Zdůvodnění ochrany:velikost dřeviny, domácí druh - utváření typického rázu krajiny, 

místopisný vztah - grunt Sanholzových č.p. 47, vztah ke znaku obce

 

Vymezení ochranného pásma:  ochranné pásmo je stanoveno ve tvaru kruhu o poloměru 11.20 m,

přičemž strom roste uprostřed tohoto kruhu. Podmínky ochrany

v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:Ing. Stanislav Svoboda

Vytvořeno 10.4.2014 5:57:29 | přečteno 10x | ernest
load