Lípa srdčitá na návsi ve Staré Lysé

Číslo ústředního seznamu: 208 063.1/1

Obec:Stará Lysá

Katastrální území:Stará Lysá

Parcelní číslo pozemku:885/5 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:

4. 3. 1975 - prohlášení o ochraně přírodního výtvoru

Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje, Praha 5 - Smíchov, Zborovská 11

Popis lokality:

Solitérní strom uprostřed návsi nedaleko kamenného kříže

Charakter výskytu:solitéra na návsi

Dřevina:lípa srdčitá - malolistá, Tilia cordata Mill.

Obvod kmene:  657 cm

Výška stromů:19 m

Stáří: cca 500 let

Zdravotní stav: v listopadu 2003 vyhořela dutina kmene, předtím dobrý

Datum popisu: únor 2009

Zdůvodnění ochrany: symbol obce, dominanta návsi, velikost a vzhled stromu,

Vymezení ochranného pásma:  základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:Ing. Stanislav Svoboda

 

Poznámka:

  • - dutina stromu byla vnoci 13. 11. 2003 zapálena
  • - 20. 10. 2007 se s11187 hlasy stala druhým stromem vsoutěži Strom roku 2007
Vytvořeno 10.4.2014 5:57:03 | přečteno 31x | ernest
load