Jírovec maďal v zámeckém parku

Číslo ústředního seznamu: 208 095.1/1

Obec:Lysá nad Labem

Katastrální území:Lysá nad Labem

Parcelní číslo pozemku:6/14 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:

20.11.2001 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů

OkÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Popis lokality:

Solitérní strom na západní terase u zámku

Charakter výskytu:solitéra

Dřevina: jírovec maďal, Aesculus hippocastanum L.

Obvod kmene rok 2001: 379 cm

Výška stromů:18 m

Stáří:cca 100 let

Zdravotní stav: zhoršený s dutinami

Datum popisu: únor 2009

Zdůvodnění ochrany: strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu, pozůstatek zahradních

úprav arch. Eduarda Petzolda z doby kolem roku 1890

 

Vymezení ochranného pásma:  základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:Ing. Stanislav Svoboda

Vytvořeno 10.4.2014 5:56:33 | přečteno 32x | ernest
load