Jírovec maďal naproti škole na nám. B. Hrozného

Čslo ústředního seznamu: 208 098.1/1 Obec:Lysá nad Labem

Katastrální území:Lysá nad Labem

Parcelní číslo pozemku:3451/45 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:

20. 11. 2001 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů

OkÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Popis lokality:

strom ve stromořadí na severní straně Nám. B. Hrozného naproti škole

Charakter výskytu: strom ve stromořadí v parku na náměstí

Dřevina: jírovec maďal, Aesculus hippocastanum L.

Obvod kmene: 340 cm

Výška stromů:17 m

Stáří:cca 120 let

Zdravotní stav: velmi dobrý

Datum popisu: únor 2009

Zdůvodnění ochrany:strom mimořádné velikosti vzhledem k druhu, nejmohutnější

strom na náměstí, je pravděpodobné, že byl vysazen spolu

s výstavbou nové budovy školy v roce 1895

 

Vymezení ochranného pásma: základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:Ing. Stanislav Svoboda

Vytvořeno 10.4.2014 5:55:57 | přečteno 20x | ernest
load