Dvě lípy velkolisté Na Františku

Číslo ústředního seznamu: 208 094.1/2 - 2/2

Obec:Lysá nad Labem

Katastrální území:Lysá nad Labem

Parcelní číslo pozemku:3451/25 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:

20. 11. 2001 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů

OkÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Popis lokality:

Dvojice lip v zatravněné ploše na málo frekventovaném náměstí Na Františku

Charakter výskytu:dvojice stromů

Dřevina:lípa velkolistá, Tilia platyphyll Scop.

Obvod kmene:173 a 302 cm

Výška stromů:14 a 17 m

Stáří:cca 100 let

Zdravotní stav:velmi dobrý

Datum popisu: únor 2009

Zdůvodnění ochrany: stromy typického habitu doplňují sochu světce a jsou dominantou

městského prostoru

 

Vymezení ochranného pásma: základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:Ing. Stanislav Svoboda

Vytvořeno 10.4.2014 5:55:23 | přečteno 29x | ernest
load