Dvě lípy srdčité Nad Křížem

Číslo ústředního seznamu: 208 103. 1/2 - 2/2 Obec: Benátecká Vrutice

Katastrální území: Benátecká Vrutice

Parcelní číslo pozemku: 1316/1 (1316/2 a 1148 dle pozemkového katastru)

Údaje o vyhlášení:

16. 6. 2003 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů

MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

Popis lokality:

Skupina stromů při staré cestě do Lysé (nyní polní cesta) v lokalitě Nad Křížem v mírném severovýchodním svahu

Charakter výskytu: původně čtveřice lip - nyní skupina tří stromů ve volné krajině

Dřevina: lípa srdčitá - malolistá, Tilia cordata Mill.

Obvod kmene: 235 a 376 cm

Výška stromů:24 m

Výška koruny: 20 m

Šířka koruny:  20 - 25 m

Stáří:cca 150 let

Zdravotní stav: výborný

Datum popisu:  únor 2009

Zdůvodnění ochrany: umístění v krajině, velikost stromů

Vymezení ochranného pásma:  základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:Ing. Stanislav Svoboda

Vytvořeno 10.4.2014 5:54:56 | přečteno 28x | ernest
load