Čtyři lípy velkolisté v Byšičkách

Čslo ústředního seznamu: 208 101.1/4 - 4/4 Obec:Byšičky

Katastrální území:Lysá nad Labem

Parcelní číslo pozemku:3526 dle katastru nemovitostí

Údaje o vyhlášení:

26. 2. 2002 - rozhodnutí o vyhlášení památných stromů

OkÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Popis lokality:

Skupina čtyř stromů na návsi kolem kaple sv. Václava v Byšičkách

Charakter výskytu: čtveřice stromů na návsi, spon cca 10 m

Dřevina:lípa velkolistá, Tilia platyphylla Scop.

Obvod kmene: 169, 311, 252, 263 cm

Výška stromů:17 - 19 m

Výška koruny: 14 - 17 m

Šířka koruny:8 - 14 m

Stáří:vysazeny 1888

Zdravotní stav:velmi dobrý - dobrý

Datum popisu: únor 2009

Zdůvodnění ochrany:typická ukázka sadovnické tvorby na venkově

Vymezení ochranného pásma:základní - podmínky ochrany v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3

zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracovatel:Ing. Stanislav Svoboda

Vytvořeno 10.4.2014 5:58:10 | přečteno 9x | ernest
load