Čtyři lípy srdčité Na Vrších u Božích muk

Skupina čtyř lip srdčitých Na Vrších u Božích muk

 

Číslo ústředního seznamu:        208110.1/4 - 4/4       

Obec:                                   Přerov nad Labem

Katastrální území:                   Přerov nad Labem

Parcelní číslo pozemku:           192/4 (dle pozemkového katastru č. 192/3)

 

Údaje o vyhlášení:                   

29. 9. 2005 - rozhodnutí o vyhlášení památného stromu

MěÚ Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem

 

Popis lokality:

jižně od obce, na jihozápadním rohu lesa při cestě, u studánky a plastiky Božích muk

 

Charakter výskytu:                 skupina čtyř stromů

Dřevina:                               lípa srdčitá - Tilia cordata Mill.

Obvod kmene (v 1,3 m):          Strom č. 1 (jižní vlevo)             235 cm

Strom č. 2 (jižní vpravo)          279 cm

Strom č. 3 (severní vlevo)       110 cm

Strom č. 4 (severní vpravo)     203 cm

Výška stromu:                       Stromy č. 1, 2, 4                     18,00 m

                                          Strom č. 3                              13,00 m

Výška koruny:                       9 - 14 m

Šířka koruny:                        4 - 9 m

Vitalita:                               plná

Sadovnická hodnota (známka): 2

Stáří:                                  cca 130 let

Datum popisu:                      únor 2009

 

Zdůvodnění ochrany:            velikost dřeviny, druh domácí - utváření typického rázu krajiny, vhodně

                                         doplňuje stavby drobné lidové architektury, pozitivní ovlivňování

                                         urbanizovaného prostředí, místopisný vztah

Vymezení ochranného pásma: ochranné pásmo je stanoveno ve tvaru kruhu o poloměru 7,50 m,

                                         přičemž každý strom roste uprostřed tohoto kruhu. Podmínky ochrany

                                         v ochranném pásmu viz § 46 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

 

Zpracoval:                           Ing. Stanislav Svoboda

Vytvořeno 10.4.2014 5:52:32 | přečteno 19x | ernest
load