Základní informace pro správné třídění odpadu

 fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

 

Kontejner označený žlutou nálepkou na plasty

PLASTY

ANO

Do kontejnerů na plasty patří :

 • fólie
 • sáčky
 • plastové tašky
 • sešlápnuté PET láhve
 • obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
 • kelímky od jogurtů
 • mléčných výrobků
 • balící fólie od spotřebního zboží
 • obaly od CD disků
 • další výrobky z plastů
 • pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE

Naopak sem nepatří :

 • mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků
 • obaly od žíravin
 • barev
 • jiných nebezpečných látek
 • podlahové krytiny
 • novodurové trubky
load