Stanoviště velkoobjemových kontejnerů

PŘÍSTAVNÍ VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Velkoobjemové kontejnery na bio odpad a velkoobjemový odpad

budou přistaveny ve dnech 23. 4. 2022 a 5. 11. 2022 v časech:

 Byšičky 8:00 – 9:00 hod.
 Řehačka 9:30 – 10:30 hod.
 Dvorce 11:00 – 12:00 hod.

V lokalitách Lysá nad Labem a Litol se velkoobjemové kontejnery na bioodpad a velkoobjemový odpad přistavovat nebudou s tím, že obyvatelé v těchto lokalitách k likvidaci velkoobjemového odpadu mohou využívat sběrného dvora a bioodpad od letošního roku bude vyvážen v nádobách na bioodpad od domů, které Město Lysá nad Labem zakoupilo pro občany. Stačí se zaregistrovat, mít za rok 2021 uhrazený poplatek za odpady a vyčkat na pokyny k vyzvednutí nádoby, které vám budou zaslány. Registraci odesílejte na e-mail: bioodpad@mestolysa.cz. Do e-mailu uveďte kontaktní údaje: jméno a příjmení, datum narození, číslo telefonu a adresu kde bude nádoba umístěna.


Vytvořeno 17.5.2017 | přečteno 7x | ernest
load