Výsledky pytlový sběr - únor 2016

      Hmotnost kg za mìsíc: únorHmotnost kg celkem   Poèet pytlù v mìsíci
Variabilní symbolOdpadPlatnéNeplatnéPlatnéNeplatnéSleva Kè
7010000075                
    Papír 11,95 0,00 25,78 0,00 51,56 1
    Smìsné plasty 3,72 0,00 7,14 0,00 14,28 1
    Pet lahve 2,40 0,00 2,40 0,00 4,80 1
                71,00  
7010000122                
    Papír 0,00 0,00 16,59 0,00 33,18 0
                33,00  
7010000143                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 7,44 0,00 14,88 0
    Papír 17,99 0,00 50,92 0,00 101,84 1
                117,00  
7010000312                
    Smìsné plasty 1,35 0,00 6,75 0,00 13,50 1
    Papír 3,93 0,00 40,63 0,00 81,26 1
    Pet lahve 3,26 0,00 8,36 0,00 16,72 2
                111,00  
7010000332                
    Papír 11,82 0,00 30,62 0,00 61,24 1
    Smìsné plasty 2,88 0,00 5,11 0,00 10,22 1
    Pet lahve 2,46 0,00 5,24 0,00 10,48 1
                82,00  
7010000415                
    Papír 0,00 0,00 8,38 0,00 16,76 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 3,31 0,00 6,62 0
                23,00  
7010000455                
    Papír 23,98 0,00 23,98 0,00 47,96 2
    Smìsné plasty 5,61 0,00 5,61 0,00 11,22 2
                59,00  
7010000498                
    Smìsné plasty 9,45 0,00 21,96 0,00 43,92 4
    Papír 47,98 0,00 90,82 0,00 181,64 8
    Pet lahve 1,04 0,00 3,67 0,00 7,34 1
                233,00  
7010000544                
    Smìsné plasty 1,47 0,00 3,80 0,00 7,60 1
    Papír 5,36 0,00 27,17 0,00 54,34 1
    Pet lahve 1,42 0,00 2,70 0,00 5,40 1
                67,00  
7010000566                
    Smìsné plasty 3,73 0,00 7,86 0,00 15,72 2
    Papír 9,73 0,00 32,08 0,00 64,16 2
                80,00  
7010000625                
    Pet lahve 2,20 0,00 4,43 0,00 8,86 1
    Smìsné plasty 3,24 0,00 7,36 0,00 14,72 1
    Papír 0,00 0,00 4,30 0,00 8,60 0
                32,00  
7010000627                
    Papír 0,00 0,00 4,15 0,00 8,30 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 1,22 0,00 2,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,20 0,00 2,40 0
                13,00  
7010000659                
    Papír 7,06 0,00 7,06 0,00 14,12 1
                14,00  
7010000661                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 29,76 0,00 59,52 0
                60,00  
7010000670                
    Papír 8,51 0,00 14,81 0,00 29,62 2
    Smìsné plasty 2,75 0,00 13,47 0,00 26,94 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,58 0,00 13,16 0
                70,00  
7010000720                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,23 0,00 2,46 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 1,02 0,00 2,04 0
    Papír 0,00 0,00 9,77 0,00 19,54 0
                24,00  
7010000817                
    Pet lahve 3,69 0,00 3,69 0,00 7,38 3
    Papír 120,29 0,00 120,29 0,00 240,58 7
                248,00  
7010000837                
    Papír 0,00 0,00 37,08 0,00 74,16 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 1,63 0,00 3,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,39 0,00 2,78 0
                80,00  
7010000840                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 3,64 0,00 7,28 0
    Papír 0,00 0,00 18,64 0,00 37,28 0
                45,00  
7010000843                
    Pet lahve 2,34 0,00 2,34 0,00 4,68 1
                5,00  
7010000876                
    Papír 8,69 0,00 149,37 0,00 298,74 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,00 0,00 4,00 0
                303,00  
7010000890                
    Papír 12,10 0,00 12,10 0,00 24,20 1
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,49 0,00 4,98 0
                29,00  
7010000902                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 3,79 0,00 7,58 0
    Papír 0,00 0,00 11,68 0,00 23,36 0
                31,00  
7010000961                
    Papír 5,87 0,00 5,87 0,00 11,74 1
    Smìsné plasty 2,87 0,00 2,87 0,00 5,74 1
                17,00  
7010000962                
    Papír 16,81 0,00 16,81 0,00 33,62 1
                34,00  
7010000974                
    Smìsné plasty 2,13 0,00 8,00 0,00 16,00 1
    Pet lahve 2,89 0,00 13,70 0,00 27,40 2
    Papír 3,78 0,00 11,50 0,00 23,00 1
                66,00  
7010001047                
    Papír 7,97 0,00 17,08 0,00 34,16 1
    Pet lahve 2,25 0,00 4,77 0,00 9,54 1
                44,00  
7010001055                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,91 0,00 13,82 0
    Smìsné plasty 1,69 0,00 1,69 0,00 3,38 1
    Papír 9,05 0,00 30,63 0,00 61,26 1
                78,00  
7010001061                
    Pet lahve 1,93 0,00 1,93 0,00 3,86 1
    Papír 19,97 0,00 19,97 0,00 39,94 1
                44,00  
7010001079                
    Smìsné plasty 1,12 0,00 6,81 0,00 13,62 1
    Pet lahve 1,12 0,00 2,41 0,00 4,82 1
    Papír 3,97 0,00 16,70 0,00 33,40 1
                52,00  
7010001105                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,43 0,00 18,86 0
                19,00  
7010001109                
    Papír 23,31 0,00 39,57 0,00 79,14 1
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,71 0,00 5,42 0
                85,00  
7010001180                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,85 0,00 3,70 0
    Smìsné plasty 4,48 0,00 7,25 0,00 14,50 2
    Papír 0,00 0,00 10,51 0,00 21,02 0
                39,00  
7010001183                
    Papír 7,24 0,00 7,24 0,00 14,48 1
    Smìsné plasty 4,32 0,00 4,32 0,00 8,64 2
                23,00  
7010001263                
    Papír 5,43 0,00 21,89 0,00 43,78 1
    Smìsné plasty 7,44 0,00 10,70 0,00 21,40 3
                65,00  
7010001271                
    Smìsné plasty 5,33 0,00 5,33 0,00 10,66 2
                11,00  
7010001294                
    Papír 12,16 0,00 55,09 0,00 110,18 1
                110,00  
7010001325                
    Smìsné plasty 3,20 0,00 6,81 0,00 13,62 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,81 0,00 5,62 0
                19,00  
7010001336                
    Papír 4,50 0,00 4,50 0,00 9,00 1
                9,00  
7010001352                
    Papír 7,02 0,00 25,67 0,00 51,34 1
    Smìsné plasty 5,37 0,00 15,25 0,00 30,50 2
    Pet lahve 1,65 0,00 5,55 0,00 11,10 1
                93,00  
7010001387                
    Pet lahve 2,21 0,00 2,21 0,00 4,42 1
    Papír 12,67 0,00 21,68 0,00 43,36 1
    Smìsné plasty 2,46 0,00 4,61 0,00 9,22 1
                57,00  
7010001457                
    Pet lahve 1,77 0,00 12,46 0,00 24,92 1
    Smìsné plasty 2,00 0,00 10,92 0,00 21,84 1
    Papír 4,14 0,00 11,25 0,00 22,50 1
                69,00  
7010001480                
    Papír 10,70 0,00 15,68 0,00 31,36 1
    Smìsné plasty 1,87 0,00 1,87 0,00 3,74 1
                35,00  
7010001506                
    Smìsné plasty 3,11 0,00 5,53 0,00 11,06 1
    Papír 0,00 0,00 8,07 0,00 16,14 0
                27,00  
7010001520                
    Smìsné plasty 6,74 0,00 14,25 0,00 28,50 3
                29,00  
7010001530                
    Smìsné plasty 2,08 0,00 9,61 0,00 19,22 1
    Papír 26,77 0,00 34,70 0,00 69,40 2
                89,00  
7010001539                
    Papír 0,00 0,00 44,74 0,00 89,48 0
                89,00  
7010001546                
    Papír 0,00 0,00 98,60 0,00 197,20 0
    Pet lahve 1,43 0,00 1,43 0,00 2,86 1
    Smìsné plasty 1,99 0,00 14,19 0,00 28,38 1
                228,00  
7010001581                
    Papír 6,61 0,00 6,61 0,00 13,22 1
                13,00  
7010001616                
    Papír 40,72 0,00 40,72 0,00 81,44 2
                81,00  
7010001639                
    Papír 26,87 0,00 86,09 0,00 172,18 2
    Pet lahve 0,00 0,00 5,64 0,00 11,28 0
    Smìsné plasty 2,90 0,00 10,65 0,00 21,30 1
                205,00  
7010001652                
    Papír 0,00 0,00 50,01 0,00 100,02 0
    Smìsné plasty 1,85 0,00 9,97 0,00 19,94 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,97 0,00 3,94 0
                124,00  
7010001676                
    Papír 9,32 0,00 27,79 0,00 55,58 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,83 0,00 3,66 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,84 0,00 5,68 0
                65,00  
7010001822                
    Smìsné plasty 2,18 0,00 2,18 0,00 4,36 1
    Papír 10,05 0,00 10,05 0,00 20,10 1
    Pet lahve 4,41 0,00 4,41 0,00 8,82 2
                33,00  
7010001836                
    Smìsné plasty 1,16 0,00 6,68 0,00 13,36 1
    Pet lahve 1,21 0,00 4,66 0,00 9,32 1
    Papír 4,45 0,00 38,00 0,00 76,00 1
                99,00  
7010001859                
    Papír 8,11 0,00 20,04 0,00 40,08 1
    Smìsné plasty 1,32 0,00 2,80 0,00 5,60 1
                46,00  
7010001861                
    Papír 0,00 0,00 33,08 0,00 66,16 0
    Smìsné plasty 2,80 0,00 2,80 0,00 5,60 1
                72,00  
7010001870                
    Smìsné plasty 2,78 0,00 5,42 0,00 10,84 1
    Papír 5,18 0,00 24,57 0,00 49,14 1
                60,00  
7010001913                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 7,29 0,00 14,58 0
    Papír 0,00 0,00 6,23 0,00 12,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,45 0,00 2,90 0
                30,00  
7010001920                
    Papír 0,00 0,00 20,29 0,00 40,58 0
                41,00  
7010002029                
    Papír 0,00 0,00 43,73 0,00 87,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,69 0,00 3,38 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 3,74 0,00 7,48 0
                98,00  
7010002038                
    Papír 77,89 0,00 77,89 0,00 155,78 7
    Smìsné plasty 24,87 0,00 24,87 0,00 49,74 8
                206,00  
7010002065                
    Papír 7,35 0,00 7,35 0,00 14,70 1
    Smìsné plasty 2,09 0,00 2,09 0,00 4,18 1
                19,00  
7010002119                
    Pet lahve 9,11 0,00 9,11 0,00 18,22 4
                18,00  
7010002161                
    Smìsné plasty 2,09 0,00 6,33 0,00 12,66 1
    Papír 9,90 0,00 41,10 0,00 82,20 1
    Pet lahve 3,35 0,00 8,28 0,00 16,56 2
                111,00  
7010002189                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,68 0,00 5,36 0
    Papír 0,00 0,00 24,36 0,00 48,72 0
                54,00  
7010002270                
    Papír 46,82 0,00 93,35 0,00 186,70 4
    Smìsné plasty 1,58 0,00 1,58 0,00 3,16 1
                190,00  
7010002319                
    Smìsné plasty 1,87 0,00 4,75 0,00 9,50 1
    Papír 12,46 0,00 72,14 0,00 144,28 1
    Pet lahve 2,17 0,00 4,46 0,00 8,92 1
                163,00  
7010002325                
    Papír 6,62 0,00 6,62 0,00 13,24 2
    Smìsné plasty 2,34 0,00 2,34 0,00 4,68 1
                18,00  
7010002326                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,95 0,00 3,90 0
                4,00  
7010002344                
    Pet lahve 9,19 0,00 9,19 0,00 18,38 4
    Papír 18,53 0,00 18,53 0,00 37,06 1
                55,00  
7010002394                
    Pet lahve 1,23 0,00 1,23 0,00 2,46 1
    Smìsné plasty 0,43 0,00 0,43 0,00 0,86 1
    Papír 15,26 0,00 15,26 0,00 30,52 2
                34,00  
7010002409                
    Papír 10,62 0,00 55,69 0,00 111,38 1
                111,00  
7010002449                
    Pet lahve 2,58 0,00 2,58 0,00 5,16 1
    Smìsné plasty 3,11 0,00 9,93 0,00 19,86 1
    Papír 6,17 0,00 18,75 0,00 37,50 1
                63,00  
7010002464                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 3,62 0,00 7,24 0
    Papír 0,00 0,00 10,41 0,00 20,82 0
                28,00  
7010002517                
    Papír 4,76 0,00 15,33 0,00 30,66 1
    Pet lahve 1,43 0,00 9,40 0,00 18,80 1
    Smìsné plasty 0,00 0,00 3,91 0,00 7,82 0
                57,00  
7010002564                
    Papír 0,00 0,00 117,39 0,00 234,78 0
                235,00  
7010002588                
    Smìsné plasty 7,59 0,00 7,59 0,00 15,18 2
    Pet lahve 2,74 0,00 6,50 0,00 13,00 1
                28,00  
7010002638                
    Papír 99,11 0,00 186,44 0,00 372,88 8
                373,00  
7010002677                
    Papír 59,77 0,00 121,12 0,00 242,24 4
    Smìsné plasty 2,98 0,00 17,03 0,00 34,06 2
    Pet lahve 4,93 0,00 13,07 0,00 26,14 2
                302,00  
7010002695                
    Papír 11,85 0,00 11,85 0,00 23,70 1
    Pet lahve 4,36 0,00 8,96 0,00 17,92 2
    Smìsné plasty 2,77 0,00 2,77 0,00 5,54 1
                47,00  
7010002719                
    Papír 12,38 0,00 12,38 0,00 24,76 1
                25,00  
7010002721                
    Papír 14,96 0,00 14,96 0,00 29,92 1
    Smìsné plasty 1,44 0,00 1,44 0,00 2,88 1
                33,00  
7010002755                
    Papír 0,00 0,00 101,97 0,00 203,94 0
                204,00  
7010002756                
    Papír 10,85 0,00 34,93 0,00 69,86 1
    Smìsné plasty 0,00 0,00 4,06 0,00 8,12 0
    Pet lahve 2,14 0,00 3,91 0,00 7,82 1
                86,00  
7010002760                
    Smìsné plasty 2,66 0,00 11,07 0,00 22,14 1
    Papír 20,00 0,00 69,99 0,00 139,98 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,51 0,00 5,02 0
                167,00  
7010002843                
    Papír 2,28 0,00 2,28 0,00 4,56 1
                5,00  
7010002951                
    Papír 0,00 0,00 5,33 0,00 10,66 0
    Smìsné plasty 1,90 0,00 6,25 0,00 12,50 1
                23,00  
7010003082                
    Papír 0,00 0,00 15,87 0,00 31,74 0
    Smìsné plasty 2,51 0,00 7,04 0,00 14,08 1
    Pet lahve 1,96 0,00 3,89 0,00 7,78 1
                54,00  
7010003123                
    Papír 0,00 0,00 3,37 0,00 6,74 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,53 0,00 5,06 0
                12,00  
7010003128                
    Smìsné plasty 2,26 0,00 11,47 0,00 22,94 1
    Papír 6,32 0,00 53,75 0,00 107,50 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,60 0,00 9,20 0
                140,00  
7010003153                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,07 0,00 2,14 0
    Smìsné plasty 2,16 0,00 9,62 0,00 19,24 1
    Papír 0,00 0,00 6,47 0,00 12,94 0
                34,00  
7010003160                
    Smìsné plasty 4,90 0,00 4,90 0,00 9,80 2
    Pet lahve 1,81 0,00 1,81 0,00 3,62 1
    Papír 3,55 0,00 3,55 0,00 7,10 1
                21,00  
7010003166                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 0,83 0,00 1,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,48 0,00 0,96 0
    Papír 0,00 0,00 2,50 0,00 5,00 0
                8,00  
7010003182                
    Pet lahve 1,69 0,00 1,69 0,00 3,38 1
    Smìsné plasty 1,29 0,00 5,27 0,00 10,54 1
    Papír 7,26 0,00 21,74 0,00 43,48 1
                57,00  
7010003194                
    Papír 0,00 0,00 34,10 0,00 68,20 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 10,94 0,00 21,88 0
                90,00  
7010003195                
    Papír 0,00 0,00 18,79 0,00 37,58 0
    Pet lahve 2,06 0,00 5,14 0,00 10,28 1
                48,00  
7010003205                
    Papír 24,34 0,00 24,34 0,00 48,68 2
    Pet lahve 1,22 0,00 1,22 0,00 2,44 1
    Smìsné plasty 3,86 0,00 3,86 0,00 7,72 1
                59,00  
7010003257                
    Papír 19,17 0,00 24,15 0,00 48,30 2
                48,00  
7010003281                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 4,04 0,00 8,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,87 0,00 3,74 0
                12,00  
7010003315                
    Papír 9,61 0,00 9,61 0,00 19,22 1
    Smìsné plasty 2,04 0,00 4,08 0,00 8,16 1
                27,00  
7010003337                
    Smìsné plasty 3,04 0,00 3,04 0,00 6,08 1
    Papír 11,55 0,00 11,55 0,00 23,10 1
                29,00  
7010003450                
    Papír 0,00 0,00 29,85 0,00 59,70 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 4,38 0,00 8,76 0
                68,00  
7010003496                
    Pet lahve 2,59 0,00 2,59 0,00 5,18 2
    Smìsné plasty 4,72 0,00 6,27 0,00 12,54 2
    Papír 12,97 0,00 12,97 0,00 25,94 1
                44,00  
7010003506                
    Papír 0,00 0,00 55,96 0,00 111,92 0
                112,00  
7010003556                
    Papír 0,00 0,00 2,45 0,00 4,90 0
                5,00  
7010003567                
    Papír 0,00 0,00 182,77 0,00 365,54 0
                366,00  
7010003571                
    Papír 36,06 0,00 57,10 0,00 114,20 3
    Smìsné plasty 2,08 0,00 6,76 0,00 13,52 1
                128,00  
7010003594                
    Papír 26,46 0,00 37,45 0,00 74,90 2
    Smìsné plasty 2,40 0,00 5,69 0,00 11,38 1
                86,00  
7010003612                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,85 0,00 5,70 0
    Papír 0,00 0,00 6,84 0,00 13,68 0
                19,00  
7010003621                
    Papír 15,97 0,00 15,97 0,00 31,94 1
    Smìsné plasty 4,70 0,00 4,70 0,00 9,40 1
                41,00  
7010003659                
    Papír 7,91 0,00 7,91 0,00 15,82 1
    Smìsné plasty 3,44 0,00 3,44 0,00 6,88 1
                23,00  
7010003673                
    Papír 0,00 0,00 2,53 0,00 5,06 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,31 0,00 4,62 0
                10,00  
7010003696                
    Papír 2,82 0,00 2,82 0,00 5,64 1
    Smìsné plasty 0,89 0,00 0,89 0,00 1,78 1
                7,00  
7010003701                
    Smìsné plasty 0,83 0,00 0,83 0,00 1,66 1
    Pet lahve 1,58 0,00 1,58 0,00 3,16 1
    Papír 10,39 0,00 40,35 0,00 80,70 1
                86,00  
7010003755                
    Papír 2,03 0,00 28,73 0,00 57,46 1
    Pet lahve 2,31 0,00 6,78 0,00 13,56 2
    Smìsné plasty 2,20 0,00 7,34 0,00 14,68 2
                86,00  
7010003882                
    Papír 22,72 0,00 22,72 0,00 45,44 2
    Pet lahve 2,50 0,00 2,50 0,00 5,00 1
    Smìsné plasty 4,37 0,00 4,37 0,00 8,74 2
                59,00  
7010003970                
    Papír 0,00 0,00 16,66 0,00 33,32 0
    Pet lahve 1,95 0,00 1,95 0,00 3,90 1
    Smìsné plasty 2,53 0,00 6,18 0,00 12,36 1
                50,00  
7010003994                
    Papír 33,63 0,00 51,68 0,00 103,36 4
    Smìsné plasty 3,01 0,00 5,61 0,00 11,22 2
                115,00  
7010004008                
    Smìsné plasty 12,04 0,00 12,04 0,00 24,08 2
                24,00  
7010004024                
    Papír 21,38 0,00 21,38 0,00 42,76 2
    Smìsné plasty 2,78 0,00 2,78 0,00 5,56 1
                48,00  
7010004036                
    Papír 12,97 0,00 59,04 0,00 118,08 2
    Pet lahve 1,50 0,00 6,48 0,00 12,96 1
    Smìsné plasty 3,01 0,00 18,20 0,00 36,40 1
                167,00  
7010004043                
    Papír 0,00 0,00 14,85 0,00 29,70 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 1,11 0,00 2,22 0
                32,00  
7010004082                
    Papír 17,45 0,00 17,45 0,00 34,90 3
    Smìsné plasty 1,25 0,00 1,25 0,00 2,50 1
                37,00  
7010004085                
    Papír 14,60 0,00 71,83 0,00 143,66 1
    Smìsné plasty 1,34 0,00 4,98 0,00 9,96 1
                154,00  
7010004112                
    Papír 12,31 0,00 19,84 0,00 39,68 2
    Smìsné plasty 4,59 0,00 6,77 0,00 13,54 2
    Pet lahve 2,35 0,00 3,69 0,00 7,38 2
                61,00  
7010004155                
    Papír 0,00 0,00 16,59 0,00 33,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,88 0,00 11,76 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 7,77 0,00 15,54 0
                60,00  
7010004156                
    Papír 7,73 0,00 38,20 0,00 76,40 1
    Smìsné plasty 1,79 0,00 5,75 0,00 11,50 1
                88,00  
7010004160                
    Papír 11,77 0,00 36,20 0,00 72,40 1
    Smìsné plasty 1,75 0,00 6,35 0,00 12,70 1
                85,00  
7010004185                
    Pet lahve 1,89 0,00 4,54 0,00 9,08 1
    Smìsné plasty 4,13 0,00 7,95 0,00 15,90 2
                25,00  
7010004191                
    Papír 17,92 0,00 27,85 0,00 55,70 1
                56,00  
7010004213                
    Papír 9,67 0,00 32,31 0,00 64,62 1
    Smìsné plasty 1,78 0,00 10,31 0,00 20,62 1
                85,00  
7010004224                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,41 0,00 4,82 0
    Papír 0,00 0,00 5,94 0,00 11,88 0
                17,00  
7010004231                
    Papír 0,00 0,00 4,38 0,00 8,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,85 0,00 1,70 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 6,07 0,00 12,14 0
                23,00  
7010004926                
    Papír 6,11 0,00 22,39 0,00 44,78 1
    Smìsné plasty 1,26 0,00 1,26 0,00 2,52 1
                47,00  
7010005142                
    Papír 11,98 0,00 11,98 0,00 23,96 2
    Smìsné plasty 5,16 0,00 5,16 0,00 10,32 3
                34,00  
7010005293                
    Papír 0,00 0,00 23,72 0,00 47,44 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,46 0,00 4,92 0
                52,00  
7010005723                
    Papír 12,86 0,00 12,86 0,00 25,72 1
    Pet lahve 1,65 0,00 1,65 0,00 3,30 1
    Smìsné plasty 2,79 0,00 2,79 0,00 5,58 1
                35,00  
7010005751                
    Papír 0,00 0,00 90,37 0,00 180,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,30 0,00 10,60 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 1,05 0,00 2,10 0
                193,00  
7010005784                
    Papír 0,00 0,00 11,37 0,00 22,74 0
                23,00  
7010005793                
    Papír 0,00 0,00 5,84 0,00 11,68 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 1,96 0,00 3,92 0
                16,00  
7010005835                
    Papír 24,75 0,00 102,73 0,00 205,46 2
    Pet lahve 1,27 0,00 5,87 0,00 11,74 1
    Smìsné plasty 2,22 0,00 9,47 0,00 18,94 1
                236,00  
7010005856                
    Papír 10,35 0,00 57,46 0,00 114,92 1
    Pet lahve 1,37 0,00 9,26 0,00 18,52 1
    Smìsné plasty 2,52 0,00 10,10 0,00 20,20 1
                154,00  
7010005865                
    Papír 0,00 0,00 14,30 0,00 28,60 0
                29,00  
7010005879                
    Papír 10,86 0,00 23,07 0,00 46,14 1
    Smìsné plasty 2,29 0,00 2,29 0,00 4,58 1
                51,00  
7010006054                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 4,33 0,00 8,66 0
    Papír 0,00 0,00 86,83 0,00 173,66 0
                182,00  
7010006126                
    Pet lahve 1,77 0,00 3,56 0,00 7,12 1
    Papír 6,38 0,00 10,69 0,00 21,38 1
                29,00  
7010006233                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 5,96 0,00 11,92 0
    Papír 0,00 0,00 52,31 0,00 104,62 0
                117,00  
7010006235                
    Papír 17,59 0,00 17,59 0,00 35,18 1
                35,00  
7010006261                
    Papír 40,54 0,00 40,54 0,00 81,08 2
    Pet lahve 7,23 0,00 7,23 0,00 14,46 3
                96,00  
7010006274                
    Papír 2,78 0,00 8,83 0,00 17,66 1
    Pet lahve 1,43 0,00 3,12 0,00 6,24 1
    Smìsné plasty 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0
                26,00  
7010006279                
    Papír 14,64 0,00 28,77 0,00 57,54 2
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,78 0,00 5,56 0
                63,00  
7010006297                
    Papír 0,00 0,00 24,52 0,00 49,04 0
                49,00  
7010006319                
    Papír 38,05 0,00 38,05 0,00 76,10 3
    Pet lahve 0,00 0,00 3,65 0,00 7,30 0
                83,00  
7010006379                
    Pet lahve 2,46 0,00 3,61 0,00 7,22 2
    Smìsné plasty 1,72 0,00 1,72 0,00 3,44 1
    Papír 15,12 0,00 25,26 0,00 50,52 4
                61,00  
7010006412                
    Papír 8,18 0,00 28,05 0,00 56,10 1
    Pet lahve 1,78 0,00 3,91 0,00 7,82 1
    Smìsné plasty 0,00 0,00 3,16 0,00 6,32 0
                70,00  
7010006420                
    Papír 44,84 0,00 44,84 0,00 89,68 7
    Smìsné plasty 6,71 0,00 6,71 0,00 13,42 3
                103,00  
7010006576                
    Papír 70,49 0,00 70,49 0,00 140,98 5
                141,00  
7010006595                
    Pet lahve 1,95 0,00 7,10 0,00 14,20 1
    Papír 7,54 0,00 35,02 0,00 70,04 1
    Smìsné plasty 2,03 0,00 5,45 0,00 10,90 1
                95,00  
7010006605                
    Papír 22,58 0,00 22,58 0,00 45,16 3
                45,00  
7010006648                
    Papír 33,93 0,00 33,93 0,00 67,86 4
    Pet lahve 2,13 0,00 2,13 0,00 4,26 1
    Smìsné plasty 12,16 0,00 12,16 0,00 24,32 4
                96,00  
7010006742                
    Papír 12,24 0,00 92,11 0,00 184,22 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,37 0,00 4,74 0
    Smìsné plasty 2,64 0,00 11,19 0,00 22,38 1
                211,00  
7010006752                
    Papír 29,69 0,00 54,01 0,00 108,02 3
    Smìsné plasty 6,14 0,00 13,90 0,00 27,80 2
                136,00  
7010006779                
    Papír 12,09 0,00 62,75 0,00 125,50 5
                126,00  
7010006846                
    Papír 0,00 0,00 9,35 0,00 18,70 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 5,62 0,00 11,24 0
                30,00  
7010006864                
    Papír 28,64 0,00 49,24 0,00 98,48 2
    Smìsné plasty 1,73 0,00 3,48 0,00 6,96 1
                105,00  
7010006878                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,72 0,00 1,44 0
                1,00  
7010006940                
    Pet lahve 5,53 0,00 5,53 0,00 11,06 2
    Smìsné plasty 2,51 0,00 2,51 0,00 5,02 1
                16,00  
7010006960                
    Papír 0,00 0,00 4,73 0,00 9,46 0
    Smìsné plasty 2,06 0,00 3,52 0,00 7,04 1
    Pet lahve 2,02 0,00 5,60 0,00 11,20 1
                28,00  
7010006976                
    Papír 6,17 0,00 10,82 0,00 21,64 1
    Smìsné plasty 3,96 0,00 5,17 0,00 10,34 1
    Pet lahve 1,89 0,00 3,89 0,00 7,78 1
                40,00  
7010007004                
    Papír 22,61 0,00 53,27 0,00 106,54 2
    Pet lahve 3,86 0,00 3,86 0,00 7,72 2
    Smìsné plasty 4,13 0,00 7,19 0,00 14,38 2
                129,00  
7010007048                
    Papír 6,12 0,00 6,12 0,00 12,24 1
    Pet lahve 2,77 0,00 2,77 0,00 5,54 1
                18,00  
7010007059                
    Papír 55,63 0,00 87,05 0,00 174,10 4
    Smìsné plasty 4,74 0,00 4,74 0,00 9,48 1
                184,00  
7010007062                
    Papír 3,62 0,00 15,84 0,00 31,68 1
    Smìsné plasty 2,21 0,00 7,02 0,00 14,04 1
                46,00  
7010007076                
    Pet lahve 5,14 0,00 5,14 0,00 10,28 2
    Smìsné plasty 5,81 0,00 5,81 0,00 11,62 2
                22,00  
7010007158                
    Papír 4,90 0,00 13,47 0,00 26,94 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,77 0,00 9,54 0
                36,00  
7010007187                
    Papír 58,03 0,00 146,30 0,00 292,60 5
    Pet lahve 1,47 0,00 2,10 0,00 4,20 1
    Smìsné plasty 2,28 0,00 3,78 0,00 7,56 1
                304,00  
7010007268                
    Papír 0,00 0,00 14,12 0,00 28,24 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,76 0,00 15,52 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 9,20 0,00 18,40 0
                62,00  
7010007354                
    Papír 0,00 0,00 6,78 0,00 13,56 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,07 0,00 14,14 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,27 0,00 4,54 0
                32,00  
7010007392                
    Papír 0,00 0,00 21,17 0,00 42,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,46 0,00 6,92 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 9,07 0,00 18,14 0
                67,00  
7010007400                
    Papír 29,75 0,00 29,75 0,00 59,50 2
    Pet lahve 1,62 0,00 1,62 0,00 3,24 1
                63,00  
7010007451                
    Papír 23,58 0,00 60,64 0,00 121,28 3
    Pet lahve 0,00 0,00 1,48 0,00 2,96 0
    Smìsné plasty 4,55 0,00 14,28 0,00 28,56 2
                153,00  
7010007477                
    Papír 7,43 0,00 13,32 0,00 26,64 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,70 0,00 3,40 0
    Smìsné plasty 2,14 0,00 4,30 0,00 8,60 1
                39,00  
7010007490                
    Papír 6,70 0,00 31,13 0,00 62,26 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,32 0,00 4,64 0
    Smìsné plasty 3,09 0,00 16,59 0,00 33,18 2
                100,00  
7010007572                
    Papír 168,95 0,00 168,95 0,00 337,90 10
    Smìsné plasty 1,04 0,00 1,04 0,00 2,08 1
                340,00  
7010007618                
    Papír 39,81 0,00 39,81 0,00 79,62 4
                80,00  
7010007629                
    Papír 6,70 0,00 33,58 0,00 67,16 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,09 0,00 2,18 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 1,70 0,00 3,40 0
                73,00  
7010007636                
    Papír 0,00 0,00 4,17 0,00 8,34 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,57 0,00 5,14 0
                13,00  
7010007649                
    Papír 10,64 0,00 10,64 0,00 21,28 2
                21,00  
7010007666                
    Papír 9,47 0,00 30,53 0,00 61,06 1
    Pet lahve 2,19 0,00 2,19 0,00 4,38 1
    Smìsné plasty 0,00 0,00 6,26 0,00 12,52 0
                78,00  
7010007711                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 5,00 0,00 10,00 0
    Papír 6,00 0,00 23,07 0,00 46,14 1
    Pet lahve 2,58 0,00 5,88 0,00 11,76 1
                68,00  
7010007720                
    Papír 50,95 0,00 50,95 0,00 101,90 2
    Pet lahve 1,96 0,00 1,96 0,00 3,92 1
    Smìsné plasty 5,75 0,00 5,75 0,00 11,50 2
                117,00  
7010007813                
    Papír 8,32 0,00 8,32 0,00 16,64 1
    Smìsné plasty 2,19 0,00 2,19 0,00 4,38 1
                21,00  
7010007822                
    Papír 3,16 0,00 42,10 0,00 84,20 1
    Pet lahve 1,50 0,00 9,87 0,00 19,74 1
    Smìsné plasty 0,00 0,00 3,98 0,00 7,96 0
                112,00  
7010007851                
    Papír 10,22 0,00 24,47 0,00 48,94 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,52 0,00 3,04 0
    Smìsné plasty 4,83 0,00 12,81 0,00 25,62 2
                78,00  
7010007871                
    Papír 86,04 0,00 163,50 0,00 327,00 10
                327,00  
7010007934                
    Papír 6,17 0,00 6,17 0,00 12,34 1
    Smìsné plasty 4,34 0,00 4,34 0,00 8,68 2
                21,00  
7010007963                
    Papír 5,16 0,00 20,32 0,00 40,64 2
    Pet lahve 0,00 0,00 0,56 0,00 1,12 0
    Smìsné plasty 1,38 0,00 4,51 0,00 9,02 1
                51,00  
7010007970                
    Papír 0,00 0,00 27,16 0,00 54,32 0
                54,00  
7010007978                
    Papír 17,17 0,00 38,50 0,00 77,00 2
    Pet lahve 2,63 0,00 5,26 0,00 10,52 1
    Smìsné plasty 7,26 0,00 12,81 0,00 25,62 3
                113,00  
7010007981                
    Papír 0,00 0,00 35,90 0,00 71,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,55 0,00 9,10 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 14,86 0,00 29,72 0
                111,00  
7010008028                
    Papír 3,11 0,00 40,73 0,00 81,46 1
    Smìsné plasty 3,93 0,00 11,54 0,00 23,08 2
                105,00  
7010008225                
    Papír 10,32 0,00 31,27 0,00 62,54 2
    Smìsné plasty 3,97 0,00 16,19 0,00 32,38 3
                95,00  
7010008237                
    Papír 4,01 0,00 7,90 0,00 15,80 1
    Pet lahve 1,68 0,00 4,97 0,00 9,94 1
                26,00  
7010008242                
    Papír 0,00 0,00 26,54 0,00 53,08 0
    Pet lahve 1,38 0,00 3,17 0,00 6,34 1
    Smìsné plasty 2,16 0,00 9,23 0,00 18,46 1
                78,00  
7010008315                
    Papír 22,25 0,00 65,56 0,00 131,12 1
                131,00  
7010008372                
    Papír 14,43 0,00 14,43 0,00 28,86 2
    Smìsné plasty 3,06 0,00 3,06 0,00 6,12 1
                35,00  
7010008412                
    Papír 13,39 0,00 96,92 0,00 193,84 2
    Pet lahve 1,54 0,00 1,54 0,00 3,08 1
                197,00  
7010008415                
    Papír 4,16 0,00 27,29 0,00 54,58 1
    Smìsné plasty 7,95 0,00 12,18 0,00 24,36 3
                79,00  
7010008440                
    Papír 12,97 0,00 47,81 0,00 95,62 2
    Smìsné plasty 0,00 0,00 5,55 0,00 11,10 0
                107,00  
7010008494                
    Papír 4,14 0,00 4,14 0,00 8,28 1
    Smìsné plasty 1,49 0,00 1,49 0,00 2,98 1
                11,00  
7010008560                
    Papír 3,69 0,00 10,08 0,00 20,16 1
    Pet lahve 1,36 0,00 2,78 0,00 5,56 1
    Smìsné plasty 2,65 0,00 4,73 0,00 9,46 2
                35,00  
7010008578                
    Papír 6,65 0,00 6,65 0,00 13,30 1
    Pet lahve 1,87 0,00 1,87 0,00 3,74 1
    Smìsné plasty 4,31 0,00 4,31 0,00 8,62 2
                26,00  
7010008664                
    Papír 0,00 0,00 7,08 0,00 14,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,43 0,00 2,86 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,32 0,00 4,64 0
                22,00  
7010008667                
    Papír 2,30 0,00 3,42 0,00 6,84 1
    Smìsné plasty 1,77 0,00 2,91 0,00 5,82 1
                13,00  
7010008729                
    Papír 28,75 0,00 106,83 0,00 213,66 5
    Pet lahve 0,00 0,00 9,73 0,00 19,46 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 3,51 0,00 7,02 0
                240,00  
7010008794                
    Papír 15,23 0,00 36,96 0,00 73,92 2
    Pet lahve 1,75 0,00 6,48 0,00 12,96 1
    Smìsné plasty 3,15 0,00 3,69 0,00 7,38 2
                94,00  
7010008841                
    Papír 12,75 0,00 54,40 0,00 108,80 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,88 0,00 3,76 0
    Smìsné plasty 3,54 0,00 9,98 0,00 19,96 2
                133,00  
7010008871                
    Papír 20,63 0,00 40,85 0,00 81,70 2
    Pet lahve 1,83 0,00 7,55 0,00 15,10 1
    Smìsné plasty 1,12 0,00 3,54 0,00 7,08 1
                104,00  
7010008878                
    Pet lahve 5,19 0,00 5,19 0,00 10,38 2
    Smìsné plasty 2,62 0,00 2,62 0,00 5,24 1
                16,00  
7010008905                
    Papír 2,51 0,00 8,59 0,00 17,18 1
    Smìsné plasty 1,52 0,00 5,35 0,00 10,70 1
                28,00  
7010009350                
    Papír 0,00 0,00 47,40 0,00 94,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,68 0,00 9,36 0
                104,00  
7010009816                
    Papír 2,97 0,00 2,97 0,00 5,94 1
    Smìsné plasty 2,63 0,00 2,63 0,00 5,26 1
                11,00  
7010009828                
    Papír 16,58 0,00 44,49 0,00 88,98 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,35 0,00 2,70 0
    Smìsné plasty 1,04 0,00 1,04 0,00 2,08 1
                94,00  
7010009856                
    Papír 0,00 0,00 8,56 0,00 17,12 0
    Pet lahve 1,96 0,00 3,78 0,00 7,56 1
    Smìsné plasty 2,17 0,00 2,17 0,00 4,34 1
                29,00  
7010009881                
    Papír 0,00 0,00 121,82 0,00 243,64 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 3,98 0,00 7,96 0
                252,00  
7010009911                
    Papír 3,42 0,00 3,42 0,00 6,84 1
    Smìsné plasty 0,95 0,00 0,95 0,00 1,90 1
                9,00  
7010009924                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,71 0,00 3,42 0
                3,00  
7010009927                
    Papír 22,05 0,00 31,65 0,00 63,30 3
    Smìsné plasty 4,41 0,00 10,34 0,00 20,68 2
                84,00  
7010009933                
    Papír 2,39 0,00 5,30 0,00 10,60 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,16 0,00 4,32 0
    Smìsné plasty 1,59 0,00 1,59 0,00 3,18 1
                18,00  
7010009970                
    Papír 0,00 0,00 31,27 0,00 62,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,45 0,00 2,90 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 8,29 0,00 16,58 0
                82,00  
7010009986                
    Papír 8,36 0,00 8,36 0,00 16,72 1
    Pet lahve 6,67 0,00 6,67 0,00 13,34 3
    Smìsné plasty 4,66 0,00 4,66 0,00 9,32 2
                39,00  
7010010021                
    Papír 5,46 0,00 13,14 0,00 26,28 2
    Pet lahve 2,25 0,00 2,88 0,00 5,76 2
    Smìsné plasty 8,06 0,00 13,28 0,00 26,56 4
                59,00  
7010010056                
    Papír 45,81 0,00 45,81 0,00 91,62 2
                92,00  
7010010057                
    Papír 11,83 0,00 25,31 0,00 50,62 2
    Pet lahve 1,50 0,00 1,50 0,00 3,00 1
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,73 0,00 5,46 0
                59,00  
7010010080                
    Papír 156,77 0,00 156,77 0,00 313,54 8
    Pet lahve 4,48 0,00 4,48 0,00 8,96 2
                323,00  
7010010187                
    Papír 16,34 0,00 16,34 0,00 32,68 2
    Smìsné plasty 2,26 0,00 2,26 0,00 4,52 1
                37,00  
7010010207                
    Papír 7,00 0,00 25,44 0,00 50,88 1
    Pet lahve 1,71 0,00 5,76 0,00 11,52 1
    Smìsné plasty 1,84 0,00 8,65 0,00 17,30 1
                80,00  
7010010267                
    Smìsné plasty 0,00 0,00 0,82 0,00 1,64 0
                2,00  
7010010294                
    Papír 12,17 0,00 12,17 0,00 24,34 1
    Smìsné plasty 5,31 0,00 5,31 0,00 10,62 3
                35,00  
7010010305                
    Papír 26,39 0,00 73,24 0,00 146,48 2
    Smìsné plasty 2,63 0,00 3,70 0,00 7,40 1
                154,00  
7010010385                
    Papír 10,80 0,00 16,95 0,00 33,90 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,42 0,00 4,84 0
    Smìsné plasty 6,36 0,00 10,02 0,00 20,04 2
                59,00  
7010010431                
    Smìsné plasty 3,68 0,00 5,13 0,00 10,26 2
    Papír 0,00 0,00 2,89 0,00 5,78 0
    Pet lahve 2,12 0,00 4,54 0,00 9,08 1
                25,00  
7010010489                
    Pet lahve 8,08 0,00 8,08 0,00 16,16 5
                16,00  
7010010522                
    Papír 0,00 0,00 3,70 0,00 7,40 0
    Smìsné plasty 2,12 0,00 5,89 0,00 11,78 1
                19,00  
7010010528                
    Papír 7,35 0,00 11,64 0,00 23,28 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,06 0,00 4,12 0
    Smìsné plasty 1,73 0,00 3,70 0,00 7,40 1
                35,00  
7010010541                
    Papír 0,00 0,00 17,12 0,00 34,24 0
    Pet lahve 1,39 0,00 2,17 0,00 4,34 1
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,80 0,00 5,60 0
                44,00  
7010010546                
    Papír 0,00 0,00 3,71 0,00 7,42 0
                7,00  
7010010637                
    Papír 0,00 0,00 10,47 0,00 20,94 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 9,09 0,00 18,18 0
                39,00  
7010010765                
    Papír 8,56 0,00 8,56 0,00 17,12 1
    Pet lahve 1,15 0,00 1,15 0,00 2,30 1
    Smìsné plasty 1,72 0,00 1,72 0,00 3,44 1
                23,00  
7010010849                
    Papír 8,17 0,00 8,17 0,00 16,34 1
    Pet lahve 5,30 0,00 5,30 0,00 10,60 3
    Smìsné plasty 8,62 0,00 10,28 0,00 20,56 4
                48,00  
7010010883                
    Papír 14,82 0,00 21,14 0,00 42,28 3
    Pet lahve 0,00 0,00 1,31 0,00 2,62 0
    Smìsné plasty 6,84 0,00 8,20 0,00 16,40 3
                61,00  
7010010931                
    Papír 18,11 0,00 18,11 0,00 36,22 2
    Smìsné plasty 3,24 0,00 3,24 0,00 6,48 2
                43,00  
7010010967                
    Papír 0,00 0,00 5,22 0,00 10,44 0
    Pet lahve 1,87 0,00 5,62 0,00 11,24 1
    Smìsné plasty 1,51 0,00 4,85 0,00 9,70 1
                31,00  
7010011349                
    Smìsné plasty 5,24 0,00 8,49 0,00 16,98 2
                17,00  
7010011417                
    Papír 0,00 0,00 1,85 0,00 3,70 0
    Smìsné plasty 0,00 0,00 2,78 0,00 5,56 0
                9,00  
7012000502                
    Papír 27,88 0,00 27,88 0,00 55,76 2
    Smìsné plasty 3,21 0,00 3,21 0,00 6,42 1
                62,00  
7012000770                
    Papír 70,15 0,00 70,15 0,00 140,30 3
                140,00  
Vytvořeno 19.2.2016 10:13:55 | přečteno 54x | ernest
load