Pytlový sběr - výsledky - září 2017

      Hmotnost kg za měsíc: záříHmotnost kg celkem   Počet pytlů v měsíci
Variabilní symbolOdpadPlatnéNeplatnéPlatnéNeplatnéSleva Kč
7010000021                
    Papír 2,53 0,00 27,92 0,00 55,84 1
    Pet lahve 1,53 0,00 7,21 0,00 14,42 1
    Směsné plasty 2,41 0,00 16,41 0,00 32,82 1
                103,00  
7010000039                
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,74 0,00 9,48 0
    Papír 5,45 0,00 36,93 0,00 73,86 1
                83,00  
7010000042                
    Papír 0,00 0,00 53,48 0,00 106,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,74 0,00 3,48 0
                110,00  
7010000049                
    Papír 0,00 0,00 60,86 0,00 121,72 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,54 0,00 3,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 37,62 0,00 75,24 0
                200,00  
7010000056                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,13 0,00 6,26 0
    Papír 0,00 0,00 3,89 0,00 7,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,33 0,00 16,66 0
                31,00  
7010000075                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,31 0,00 4,62 0
    Papír 13,26 0,00 94,67 0,00 189,34 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,96 0,00 37,92 0
                232,00  
7010000088                
    Směsné plasty 4,59 0,00 19,05 0,00 38,10 2
    Papír 8,23 0,00 35,46 0,00 70,92 1
    Pet lahve 4,14 0,00 12,16 0,00 24,32 2
                133,00  
7010000095                
    Směsné plasty 1,59 0,00 5,85 0,00 11,70 1
    Papír 0,00 0,00 2,19 0,00 4,38 0
                16,00  
7010000115                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,84 0,00 5,68 0
    Papír 8,61 0,00 51,57 0,00 103,14 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,75 0,00 37,50 0
                146,00  
7010000119                
    Papír 0,00 0,00 24,52 0,00 49,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,30 0,00 8,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,32 0,00 10,64 0
                68,00  
7010000122                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,87 0,00 7,74 0
    Papír 0,00 0,00 33,40 0,00 66,80 0
                75,00  
7010000124                
    Papír 12,62 0,00 120,86 0,00 241,72 2
    Pet lahve 8,12 0,00 52,39 0,00 104,78 2
    Směsné plasty 2,64 0,00 23,57 0,00 47,14 1
                394,00  
7010000143                
    Papír 21,56 0,00 199,14 0,00 398,28 2
    Pet lahve 1,79 0,00 4,93 0,00 9,86 1
    Směsné plasty 2,21 0,00 35,15 0,00 70,30 1
                478,00  
7010000148                
    Papír 0,00 0,00 69,52 0,00 139,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,70 0,00 5,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,65 0,00 13,30 0
                158,00  
7010000228                
    Pet lahve 3,46 0,00 3,46 0,00 6,92 2
                7,00  
7010000235                
    Směsné plasty 2,26 0,00 2,26 0,00 4,52 1
    Papír 8,45 0,00 56,52 0,00 113,04 1
                118,00  
7010000274                
    Papír 16,28 0,00 44,90 0,00 89,80 1
    Směsné plasty 1,25 0,00 1,25 0,00 2,50 1
    Pet lahve 1,38 0,00 8,32 0,00 16,64 1
                109,00  
7010000278                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,31 0,00 4,62 0
                5,00  
7010000280                
    Papír 0,00 0,00 61,56 0,00 123,12 0
                123,00  
7010000303                
    Směsné plasty 4,18 0,00 19,23 0,00 38,46 2
    Pet lahve 3,59 0,00 17,81 0,00 35,62 2
    Papír 5,18 0,00 86,74 0,00 173,48 1
                248,00  
7010000312                
    Pet lahve 1,28 0,00 9,13 0,00 18,26 1
    Papír 0,00 0,00 55,38 0,00 110,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,90 0,00 11,80 0
                141,00  
7010000316                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,67 0,00 3,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,31 0,00 40,62 0
    Papír 0,00 0,00 46,52 0,00 93,04 0
                137,00  
7010000319                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,56 0,00 3,12 0
    Papír 7,12 0,00 20,14 0,00 40,28 1
    Pet lahve 1,55 0,00 8,09 0,00 16,18 1
                60,00  
7010000332                
    Pet lahve 2,65 0,00 26,01 0,00 52,02 1
    Papír 26,92 0,00 118,52 0,00 237,04 2
    Směsné plasty 3,66 0,00 19,15 0,00 38,30 1
                327,00  
7010000334                
    Papír 38,56 0,00 229,53 0,00 459,06 4
                459,00  
7010000380                
    Papír 0,00 0,00 86,24 0,00 172,48 0
                172,00  
7010000384                
    Papír 0,00 0,00 6,16 0,00 12,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,47 0,00 4,94 0
                17,00  
7010000385                
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,71 0,00 39,42 0
    Papír 0,00 0,00 48,31 0,00 96,62 0
                136,00  
7010000401                
    Papír 6,14 0,00 129,95 0,00 259,90 2
    Směsné plasty 4,12 0,00 50,24 0,00 100,48 2
                360,00  
7010000415                
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,49 0,00 22,98 0
    Papír 0,00 0,00 41,91 0,00 83,82 0
                107,00  
7010000440                
    Papír 11,90 0,00 55,13 0,00 110,26 2
    Směsné plasty 1,03 0,00 6,99 0,00 13,98 1
                124,00  
7010000455                
    Směsné plasty 2,56 0,00 19,22 0,00 38,44 1
    Pet lahve 2,91 0,00 13,64 0,00 27,28 1
    Papír 7,30 0,00 72,25 0,00 144,50 1
                210,00  
7010000486                
    Pet lahve 0,00 0,00 61,30 0,00 122,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 46,89 0,00 93,78 0
    Papír 0,00 0,00 249,61 0,00 499,22 0
                716,00  
7010000492                
    Směsné plasty 1,99 0,00 15,66 0,00 31,32 1
    Pet lahve 4,10 0,00 21,23 0,00 42,46 2
                74,00  
7010000498                
    Papír 17,64 0,00 198,05 0,00 396,10 4
    Pet lahve 0,00 0,00 2,91 0,00 5,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 41,30 0,00 82,60 0
                485,00  
7010000544                
    Papír 0,00 0,00 51,51 0,00 103,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,61 0,00 29,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,76 0,00 31,52 0
                164,00  
7010000554                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,46 0,00 10,92 0
    Papír 0,00 0,00 39,55 0,00 79,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,28 0,00 26,56 0
                117,00  
7010000566                
    Směsné plasty 3,02 0,00 29,40 0,00 58,80 1
    Papír 18,77 0,00 86,85 0,00 173,70 2
                233,00  
7010000580                
    Směsné plasty 3,51 0,00 10,13 0,00 20,26 2
    Papír 20,99 0,00 92,89 0,00 185,78 3
                206,00  
7010000584                
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,45 0,00 20,90 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,91 0,00 5,82 0
    Papír 0,00 0,00 82,14 0,00 164,28 0
                191,00  
7010000625                
    Směsné plasty 5,28 0,00 26,82 0,00 53,64 1
    Pet lahve 0,00 0,00 15,68 0,00 31,36 0
    Papír 0,00 0,00 24,72 0,00 49,44 0
                134,00  
7010000643                
    Směsné plasty 2,42 0,00 29,44 0,00 58,88 2
    Papír 31,34 0,00 113,73 0,00 227,46 8
    Pet lahve 0,00 0,00 2,21 0,00 4,42 0
                291,00  
7010000659                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,24 0,00 2,48 0
    Papír 31,19 0,00 130,43 0,00 260,86 5
    Pet lahve 2,90 0,00 15,53 0,00 31,06 2
                294,00  
7010000661                
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,53 0,00 53,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,38 0,00 4,76 0
    Papír 0,00 0,00 68,43 0,00 136,86 0
                195,00  
7010000665                
    Papír 25,20 0,00 211,35 0,00 422,70 3
    Směsné plasty 5,39 0,00 33,27 0,00 66,54 2
                489,00  
7010000670                
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,32 0,00 44,64 0
    Papír 0,00 0,00 110,28 0,00 220,56 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,12 0,00 18,24 0
                283,00  
7010000699                
    Směsné plasty 2,55 0,00 5,37 0,00 10,74 1
    Papír 14,67 0,00 159,51 0,00 319,02 3
    Pet lahve 1,93 0,00 7,97 0,00 15,94 1
                346,00  
7010000720                
    Papír 46,14 0,00 55,61 0,00 111,22 4
    Směsné plasty 4,77 0,00 16,04 0,00 32,08 2
    Pet lahve 7,27 0,00 11,19 0,00 22,38 2
                166,00  
7010000817                
    Papír 11,89 0,00 42,63 0,00 85,26 2
    Směsné plasty 2,75 0,00 26,97 0,00 53,94 2
                139,00  
7010000837                
    Papír 8,08 0,00 102,14 0,00 204,28 1
                204,00  
7010000840                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,19 0,00 16,38 0
    Papír 5,93 0,00 38,11 0,00 76,22 1
                93,00  
7010000843                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,70 0,00 23,40 0
    Papír 0,00 0,00 30,01 0,00 60,02 0
                83,00  
7010000876                
    Papír 5,27 0,00 27,74 0,00 55,48 2
    Pet lahve 3,83 0,00 19,22 0,00 38,44 2
    Směsné plasty 1,21 0,00 10,18 0,00 20,36 1
                114,00  
7010000890                
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,25 0,00 36,50 0
    Papír 0,00 0,00 154,37 0,00 308,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,79 0,00 3,58 0
                349,00  
7010000902                
    Papír 0,00 0,00 33,27 0,00 66,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,04 0,00 46,08 0
                113,00  
7010000908                
    Papír 8,39 0,00 85,64 0,00 171,28 1
    Pet lahve 2,36 0,00 6,89 0,00 13,78 1
    Směsné plasty 1,45 0,00 27,68 0,00 55,36 1
                240,00  
7010000961                
    Směsné plasty 2,34 0,00 14,00 0,00 28,00 1
    Papír 2,77 0,00 39,67 0,00 79,34 1
                107,00  
7010000962                
    Papír 0,00 0,00 37,83 0,00 75,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,70 0,00 17,40 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,44 0,00 8,88 0
                102,00  
7010000986                
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,76 0,00 1,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,58 0,00 23,16 0
    Papír 0,00 0,00 58,89 0,00 117,78 0
                142,00  
7010001003                
    Papír 0,00 0,00 37,04 0,00 74,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,43 0,00 40,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,20 0,00 18,40 0
                133,00  
7010001047                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,11 0,00 22,22 0
    Směsné plasty 10,38 0,00 59,55 0,00 119,10 3
    Papír 67,98 0,00 336,35 0,00 672,70 9
                814,00  
7010001055                
    Papír 0,00 0,00 158,96 0,00 317,92 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,06 0,00 22,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,05 0,00 56,10 0
                396,00  
7010001061                
    Papír 9,65 0,00 125,38 0,00 250,76 2
    Směsné plasty 2,15 0,00 26,55 0,00 53,10 1
    Pet lahve 1,87 0,00 14,04 0,00 28,08 1
                332,00  
7010001074                
    Papír 7,02 0,00 81,01 0,00 162,02 1
    Pet lahve 0,00 0,00 12,82 0,00 25,64 0
    Směsné plasty 2,13 0,00 32,67 0,00 65,34 1
                253,00  
7010001079                
    Pet lahve 1,09 0,00 9,23 0,00 18,46 1
    Směsné plasty 1,26 0,00 11,51 0,00 23,02 1
    Papír 4,61 0,00 62,35 0,00 124,70 1
                166,00  
7010001086                
    Směsné plasty 1,82 0,00 27,58 0,00 55,16 1
    Pet lahve 0,00 0,00 8,47 0,00 16,94 0
    Papír 7,51 0,00 84,14 0,00 168,28 1
                240,00  
7010001105                
    Pet lahve 0,00 0,00 29,77 0,00 59,54 0
                60,00  
7010001109                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,32 0,00 16,64 0
    Papír 0,00 0,00 67,67 0,00 135,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,72 0,00 21,44 0
                173,00  
7010001121                
    Pet lahve 2,36 0,00 21,36 0,00 42,72 1
    Papír 32,94 0,00 261,22 0,00 522,44 4
    Směsné plasty 1,47 0,00 30,76 0,00 61,52 1
                627,00  
7010001135                
    Pet lahve 0,00 0,00 7,02 0,00 14,04 0
    Papír 8,72 0,00 29,54 0,00 59,08 1
                73,00  
7010001139                
    Papír 35,65 0,00 118,12 0,00 236,24 4
    Směsné plasty 1,78 0,00 12,66 0,00 25,32 1
    Pet lahve 1,40 0,00 12,54 0,00 25,08 1
                287,00  
7010001156                
    Směsné plasty 3,72 0,00 36,90 0,00 73,80 2
                74,00  
7010001180                
    Papír 0,00 0,00 218,16 0,00 436,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,22 0,00 12,44 0
    Směsné plasty 2,01 0,00 29,43 0,00 58,86 1
                508,00  
7010001183                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,66 0,00 7,32 0
    Směsné plasty 1,49 0,00 9,19 0,00 18,38 1
    Papír 28,58 0,00 94,96 0,00 189,92 3
                216,00  
7010001186                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,11 0,00 22,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,16 0,00 26,32 0
    Papír 0,00 0,00 42,10 0,00 84,20 0
                133,00  
7010001194                
    Směsné plasty 5,56 0,00 41,20 0,00 82,40 2
    Papír 0,00 0,00 68,60 0,00 137,20 0
                220,00  
7010001240                
    Směsné plasty 5,33 0,00 18,50 0,00 37,00 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,44 0,00 10,88 0
    Papír 4,24 0,00 234,26 0,00 468,52 1
                516,00  
7010001251                
    Papír 0,00 0,00 98,92 0,00 197,84 0
    Pet lahve 1,43 0,00 21,40 0,00 42,80 1
                241,00  
7010001253                
    Papír 9,36 0,00 128,87 0,00 257,74 2
    Pet lahve 1,75 0,00 15,21 0,00 30,42 1
    Směsné plasty 1,98 0,00 17,58 0,00 35,16 1
                323,00  
7010001263                
    Směsné plasty 4,99 0,00 55,13 0,00 110,26 2
    Papír 10,99 0,00 131,47 0,00 262,94 2
    Pet lahve 0,00 0,00 5,88 0,00 11,76 0
                385,00  
7010001271                
    Papír 11,25 0,00 120,34 0,00 240,68 2
    Směsné plasty 2,42 0,00 36,59 0,00 73,18 1
    Pet lahve 2,27 0,00 26,89 0,00 53,78 1
                368,00  
7010001294                
    Papír 0,00 0,00 82,04 0,00 164,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,20 0,00 10,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,42 0,00 18,84 0
                193,00  
7010001325                
    Směsné plasty 9,16 0,00 31,41 0,00 62,82 3
    Pet lahve 2,67 0,00 9,78 0,00 19,56 1
    Papír 48,18 0,00 141,08 0,00 282,16 4
                365,00  
7010001334                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,99 0,00 3,98 0
                4,00  
7010001336                
    Papír 0,00 0,00 36,72 0,00 73,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,27 0,00 10,54 0
                84,00  
7010001352                
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,78 0,00 49,56 0
    Papír 0,00 0,00 110,32 0,00 220,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 17,56 0,00 35,12 0
                305,00  
7010001358                
    Papír 0,00 0,00 59,91 0,00 119,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 51,65 0,00 103,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,80 0,00 27,60 0
                251,00  
7010001360                
    Pet lahve 1,57 0,00 13,02 0,00 26,04 1
    Papír 41,72 0,00 281,98 0,00 563,96 8
    Směsné plasty 4,71 0,00 51,39 0,00 102,78 2
                693,00  
7010001387                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,73 0,00 19,46 0
    Směsné plasty 1,23 0,00 17,87 0,00 35,74 1
    Papír 7,59 0,00 144,11 0,00 288,22 1
                343,00  
7010001404                
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,30 0,00 34,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,89 0,00 3,78 0
    Papír 0,00 0,00 74,75 0,00 149,50 0
                188,00  
7010001442                
    Papír 5,58 0,00 128,47 0,00 256,94 1
    Směsné plasty 1,45 0,00 22,15 0,00 44,30 1
    Pet lahve 1,49 0,00 16,74 0,00 33,48 1
                335,00  
7010001457                
    Pet lahve 1,39 0,00 29,66 0,00 59,32 1
    Papír 42,05 0,00 383,15 0,00 766,30 4
    Směsné plasty 2,36 0,00 29,78 0,00 59,56 1
                885,00  
7010001470                
    Směsné plasty 2,74 0,00 22,87 0,00 45,74 1
    Pet lahve 0,00 0,00 11,07 0,00 22,14 0
    Papír 16,52 0,00 102,80 0,00 205,60 1
                273,00  
7010001477                
    Papír 0,00 0,00 75,24 0,00 150,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,34 0,00 4,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,21 0,00 6,42 0
                162,00  
7010001480                
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,40 0,00 22,80 0
    Papír 0,00 0,00 58,02 0,00 116,04 0
                139,00  
7010001506                
    Směsné plasty 2,56 0,00 23,97 0,00 47,94 1
    Papír 6,21 0,00 39,42 0,00 78,84 1
                127,00  
7010001513                
    Papír 58,58 0,00 169,41 0,00 338,82 3
    Směsné plasty 16,04 0,00 41,58 0,00 83,16 3
                422,00  
7010001515                
    Pet lahve 0,00 0,00 10,46 0,00 20,92 0
    Směsné plasty 4,77 0,00 38,24 0,00 76,48 1
    Papír 0,00 0,00 42,83 0,00 85,66 0
                183,00  
7010001520                
    Papír 0,00 0,00 9,44 0,00 18,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,70 0,00 39,40 0
    Pet lahve 1,34 0,00 9,24 0,00 18,48 1
                77,00  
7010001530                
    Pet lahve 1,20 0,00 3,69 0,00 7,38 1
    Směsné plasty 1,47 0,00 20,66 0,00 41,32 1
    Papír 12,45 0,00 72,32 0,00 144,64 2
                193,00  
7010001531                
    Papír 2,75 0,00 59,53 0,00 119,06 1
    Směsné plasty 2,50 0,00 28,46 0,00 56,92 1
                176,00  
7010001539                
    Pet lahve 2,21 0,00 4,71 0,00 9,42 1
    Papír 39,75 0,00 62,92 0,00 125,84 3
                135,00  
7010001546                
    Papír 0,00 0,00 85,07 0,00 170,14 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,34 0,00 16,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,75 0,00 49,50 0
                236,00  
7010001547                
    Směsné plasty 3,86 0,00 46,64 0,00 93,28 2
    Papír 0,00 0,00 159,26 0,00 318,52 0
    Pet lahve 1,84 0,00 13,08 0,00 26,16 1
                438,00  
7010001577                
    Pet lahve 3,01 0,00 51,07 0,00 102,14 2
    Papír 0,00 0,00 63,73 0,00 127,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,67 0,00 15,34 0
                245,00  
7010001581                
    Směsné plasty 3,20 0,00 27,63 0,00 55,26 1
    Papír 8,86 0,00 97,93 0,00 195,86 2
    Pet lahve 0,00 0,00 11,52 0,00 23,04 0
                274,00  
7010001594                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,53 0,00 3,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,20 0,00 6,40 0
    Papír 0,00 0,00 30,30 0,00 60,60 0
                70,00  
7010001605                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,08 0,00 10,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,76 0,00 23,52 0
    Papír 0,00 0,00 21,67 0,00 43,34 0
                77,00  
7010001616                
    Papír 0,00 0,00 185,65 0,00 371,30 0
    Pet lahve 3,43 0,00 43,59 0,00 87,18 1
    Směsné plasty 3,50 0,00 42,10 0,00 84,20 1
                543,00  
7010001639                
    Papír 0,00 0,00 200,07 0,00 400,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,80 0,00 25,60 0
    Pet lahve 4,21 0,00 24,85 0,00 49,70 2
                475,00  
7010001652                
    Papír 0,00 0,00 313,47 0,00 626,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,66 0,00 19,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,72 0,00 9,44 0
                656,00  
7010001673                
    Papír 16,23 0,00 112,76 0,00 225,52 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 27,82 0,00 55,64 0
                281,00  
7010001679                
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,51 0,00 35,02 0
    Papír 0,00 0,00 104,47 0,00 208,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,65 0,00 31,30 0
                275,00  
7010001682                
    Papír 2,42 0,00 15,44 0,00 30,88 1
    Směsné plasty 1,50 0,00 11,35 0,00 22,70 1
                54,00  
7010001686                
    Papír 17,38 0,00 96,90 0,00 193,80 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,00 0,00 12,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,73 0,00 5,46 0
                211,00  
7010001690                
    Pet lahve 1,10 0,00 24,20 0,00 48,40 1
    Papír 0,00 0,00 33,53 0,00 67,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,91 0,00 1,82 0
                117,00  
7010001767                
    Papír 14,08 0,00 172,20 0,00 344,40 2
    Pet lahve 1,35 0,00 7,61 0,00 15,22 1
    Směsné plasty 1,59 0,00 9,87 0,00 19,74 1
                379,00  
7010001777                
    Papír 0,00 0,00 259,49 0,00 518,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,26 0,00 20,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,02 0,00 8,04 0
                548,00  
7010001783                
    Pet lahve 5,19 0,00 5,19 0,00 10,38 2
    Papír 17,90 0,00 64,22 0,00 128,44 2
    Směsné plasty 5,80 0,00 22,16 0,00 44,32 2
                183,00  
7010001822                
    Pet lahve 1,95 0,00 56,20 0,00 112,40 1
    Směsné plasty 2,04 0,00 16,36 0,00 32,72 1
    Papír 12,62 0,00 189,14 0,00 378,28 1
                523,00  
7010001843                
    Papír 0,00 0,00 40,74 0,00 81,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,59 0,00 15,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,15 0,00 20,30 0
                117,00  
7010001844                
    Směsné plasty 0,99 0,00 16,72 0,00 33,44 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,38 0,00 2,76 0
    Papír 0,00 0,00 100,82 0,00 201,64 0
                238,00  
7010001859                
    Směsné plasty 1,77 0,00 30,76 0,00 61,52 1
    Papír 6,01 0,00 103,32 0,00 206,64 2
                268,00  
7010001861                
    Papír 24,64 0,00 86,85 0,00 173,70 3
    Směsné plasty 1,30 0,00 1,30 0,00 2,60 1
                176,00  
7010001870                
    Směsné plasty 7,62 0,00 28,32 0,00 56,64 3
    Papír 2,87 0,00 60,42 0,00 120,84 1
                177,00  
7010001913                
    Pet lahve 13,97 0,00 50,50 0,00 101,00 7
    Směsné plasty 0,00 0,00 58,42 0,00 116,84 0
    Papír 25,94 0,00 108,17 0,00 216,34 6
                434,00  
7010001920                
    Papír 8,36 0,00 55,96 0,00 111,92 1
    Směsné plasty 2,95 0,00 5,24 0,00 10,48 1
                122,00  
7010001940                
    Pet lahve 1,56 0,00 9,87 0,00 19,74 1
    Papír 0,00 0,00 12,62 0,00 25,24 0
    Směsné plasty 2,61 0,00 13,81 0,00 27,62 1
                73,00  
7010001956                
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,88 0,00 29,76 0
    Papír 0,00 0,00 14,53 0,00 29,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,58 0,00 31,16 0
                90,00  
7010001965                
    Papír 15,63 0,00 90,17 0,00 180,34 2
    Směsné plasty 2,17 0,00 11,31 0,00 22,62 1
    Pet lahve 2,34 0,00 20,16 0,00 40,32 1
                243,00  
7010001969                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,67 0,00 3,34 0
    Papír 13,12 0,00 186,86 0,00 373,72 1
    Směsné plasty 6,71 0,00 46,26 0,00 92,52 3
                470,00  
7010001970                
    Pet lahve 0,00 0,00 10,39 0,00 20,78 0
    Papír 0,00 0,00 214,68 0,00 429,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,94 0,00 47,88 0
                498,00  
7010001971                
    Pet lahve 0,00 0,00 12,58 0,00 25,16 0
    Papír 48,91 0,00 120,93 0,00 241,86 3
                267,00  
7010002029                
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,86 0,00 1,72 0
    Papír 0,00 0,00 39,70 0,00 79,40 0
                81,00  
7010002038                
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,06 0,00 46,12 0
    Pet lahve 0,00 0,00 20,80 0,00 41,60 0
    Papír 0,00 0,00 53,34 0,00 106,68 0
                194,00  
7010002048                
    Papír 0,00 0,00 94,17 0,00 188,34 0
                188,00  
7010002065                
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,88 0,00 57,76 0
    Papír 0,00 0,00 71,78 0,00 143,56 0
                201,00  
7010002076                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,74 0,00 19,48 0
    Papír 10,79 0,00 71,74 0,00 143,48 1
                163,00  
7010002161                
    Papír 0,00 0,00 40,79 0,00 81,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,78 0,00 25,56 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,95 0,00 25,90 0
                133,00  
7010002172                
    Papír 8,09 0,00 40,97 0,00 81,94 1
                82,00  
7010002173                
    Papír 13,20 0,00 82,31 0,00 164,62 2
                165,00  
7010002189                
    Papír 0,00 0,00 55,37 0,00 110,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,74 0,00 3,48 0
                114,00  
7010002229                
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,81 0,00 29,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,65 0,00 21,30 0
    Papír 0,00 0,00 30,06 0,00 60,12 0
                111,00  
7010002244                
    Pet lahve 2,28 0,00 7,65 0,00 15,30 1
                15,00  
7010002266                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,38 0,00 12,76 0
    Papír 0,00 0,00 19,74 0,00 39,48 0
                52,00  
7010002270                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,47 0,00 2,94 0
    Směsné plasty 10,56 0,00 45,34 0,00 90,68 4
    Papír 86,63 0,00 422,12 0,00 844,24 11
                938,00  
7010002319                
    Papír 5,97 0,00 83,83 0,00 167,66 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,47 0,00 28,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,53 0,00 21,06 0
                218,00  
7010002325                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,42 0,00 4,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,41 0,00 14,82 0
    Papír 0,00 0,00 98,89 0,00 197,78 0
                217,00  
7010002326                
    Pet lahve 3,73 0,00 21,06 0,00 42,12 2
    Papír 12,52 0,00 46,90 0,00 93,80 1
    Směsné plasty 2,08 0,00 10,88 0,00 21,76 1
                158,00  
7010002344                
    Papír 27,89 0,00 98,49 0,00 196,98 3
    Pet lahve 6,19 0,00 30,97 0,00 61,94 3
    Směsné plasty 4,15 0,00 30,72 0,00 61,44 2
                320,00  
7010002349                
    Papír 16,01 0,00 44,66 0,00 89,32 2
    Pet lahve 0,00 0,00 15,17 0,00 30,34 0
                120,00  
7010002394                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,04 0,00 2,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,56 0,00 3,12 0
    Papír 0,00 0,00 17,58 0,00 35,16 0
                40,00  
7010002409                
    Papír 19,62 0,00 174,14 0,00 348,28 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,18 0,00 4,36 0
                353,00  
7010002432                
    Papír 0,00 0,00 40,11 0,00 80,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,99 0,00 11,98 0
                92,00  
7010002449                
    Směsné plasty 3,18 0,00 28,66 0,00 57,32 1
    Papír 0,00 0,00 82,85 0,00 165,70 0
    Pet lahve 2,19 0,00 12,49 0,00 24,98 1
                248,00  
7010002464                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,83 0,00 5,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,65 0,00 35,30 0
    Papír 0,00 0,00 83,85 0,00 167,70 0
                209,00  
7010002517                
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,15 0,00 20,30 0
    Papír 11,31 0,00 285,53 0,00 571,06 1
    Pet lahve 0,00 0,00 14,25 0,00 28,50 0
                620,00  
7010002564                
    Papír 23,87 0,00 82,54 0,00 165,08 2
                165,00  
7010002588                
    Pet lahve 2,72 0,00 39,93 0,00 79,86 1
    Směsné plasty 4,51 0,00 82,19 0,00 164,38 2
    Papír 9,99 0,00 126,42 0,00 252,84 2
                497,00  
7010002610                
    Pet lahve 0,00 0,00 12,91 0,00 25,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,64 0,00 11,28 0
    Papír 0,00 0,00 32,98 0,00 65,96 0
                103,00  
7010002628                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,42 0,00 18,84 0
    Papír 8,18 0,00 43,89 0,00 87,78 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,02 0,00 8,04 0
                115,00  
7010002638                
    Papír 0,00 0,00 241,43 0,00 482,86 0
                483,00  
7010002643                
    Papír 21,01 0,00 368,16 0,00 736,32 8
    Pet lahve 7,58 0,00 7,58 0,00 15,16 3
                751,00  
7010002674                
    Papír 0,00 0,00 48,11 0,00 96,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 44,48 0,00 88,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 30,45 0,00 60,90 0
                246,00  
7010002677                
    Směsné plasty 2,30 0,00 18,89 0,00 37,78 1
    Pet lahve 2,62 0,00 20,14 0,00 40,28 1
    Papír 9,85 0,00 122,23 0,00 244,46 1
                323,00  
7010002687                
    Papír 6,68 0,00 71,88 0,00 143,76 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,82 0,00 7,64 0
    Směsné plasty 0,95 0,00 15,45 0,00 30,90 1
                182,00  
7010002695                
    Pet lahve 2,37 0,00 37,05 0,00 74,10 1
    Papír 0,00 0,00 53,34 0,00 106,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,99 0,00 43,98 0
                225,00  
7010002700                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,83 0,00 3,66 0
                4,00  
7010002705                
    Pet lahve 0,84 0,00 6,27 0,00 12,54 1
    Papír 23,40 0,00 147,60 0,00 295,20 2
    Směsné plasty 1,63 0,00 17,34 0,00 34,68 1
                342,00  
7010002719                
    Směsné plasty 2,37 0,00 18,20 0,00 36,40 1
    Papír 9,39 0,00 95,20 0,00 190,40 1
    Pet lahve 0,00 0,00 12,45 0,00 24,90 0
                252,00  
7010002721                
    Směsné plasty 2,77 0,00 12,18 0,00 24,36 1
    Papír 8,14 0,00 40,61 0,00 81,22 2
    Pet lahve 2,10 0,00 5,59 0,00 11,18 1
                117,00  
7010002756                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,14 0,00 12,28 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,55 0,00 9,10 0
    Papír 0,00 0,00 61,63 0,00 123,26 0
                145,00  
7010002760                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,48 0,00 8,96 0
    Papír 6,41 0,00 71,22 0,00 142,44 1
    Směsné plasty 3,02 0,00 26,17 0,00 52,34 1
                204,00  
7010002770                
    Pet lahve 5,65 0,00 8,34 0,00 16,68 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,13 0,00 42,26 0
    Papír 6,33 0,00 81,92 0,00 163,84 1
                223,00  
7010002843                
    Papír 0,00 0,00 50,99 0,00 101,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,45 0,00 22,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,39 0,00 2,78 0
                128,00  
7010002920                
    Pet lahve 3,80 0,00 14,81 0,00 29,62 2
    Směsné plasty 1,58 0,00 8,22 0,00 16,44 1
    Papír 0,00 0,00 14,33 0,00 28,66 0
                75,00  
7010002938                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,15 0,00 6,30 0
    Papír 20,45 0,00 20,45 0,00 40,90 4
                47,00  
7010002951                
    Papír 6,25 0,00 26,57 0,00 53,14 1
    Směsné plasty 1,90 0,00 13,08 0,00 26,16 1
                79,00  
7010002980                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,55 0,00 23,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,53 0,00 25,06 0
    Papír 0,00 0,00 67,25 0,00 134,50 0
                183,00  
7010002989                
    Papír 8,56 0,00 63,11 0,00 126,22 1
    Pet lahve 1,25 0,00 4,39 0,00 8,78 1
                135,00  
7010002993                
    Pet lahve 0,00 0,00 24,27 0,00 48,54 0
    Papír 0,00 0,00 42,86 0,00 85,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,70 0,00 49,40 0
                184,00  
7010003000                
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,94 0,00 51,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 31,59 0,00 63,18 0
                115,00  
7010003024                
    Papír 24,19 0,00 92,12 0,00 184,24 3
    Směsné plasty 3,51 0,00 25,61 0,00 51,22 2
                235,00  
7010003049                
    Papír 0,00 0,00 235,93 0,00 471,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,13 0,00 12,26 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,84 0,00 5,68 0
                490,00  
7010003082                
    Směsné plasty 2,01 0,00 27,72 0,00 55,44 1
    Papír 11,17 0,00 153,20 0,00 306,40 2
    Pet lahve 0,75 0,00 6,11 0,00 12,22 1
                374,00  
7010003123                
    Papír 0,00 0,00 14,13 0,00 28,26 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,45 0,00 6,90 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,75 0,00 31,50 0
                67,00  
7010003128                
    Papír 7,51 0,00 117,79 0,00 235,58 1
    Směsné plasty 2,59 0,00 22,93 0,00 45,86 1
    Pet lahve 1,56 0,00 8,28 0,00 16,56 1
                298,00  
7010003140                
    Směsné plasty 2,16 0,00 9,67 0,00 19,34 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,58 0,00 3,16 0
    Papír 10,50 0,00 175,14 0,00 350,28 2
                373,00  
7010003150                
    Papír 0,00 0,00 66,37 0,00 132,74 0
                133,00  
7010003153                
    Papír 9,29 0,00 72,24 0,00 144,48 1
    Směsné plasty 3,66 0,00 25,28 0,00 50,56 2
    Pet lahve 0,00 0,00 0,57 0,00 1,14 0
                196,00  
7010003160                
    Pet lahve 1,25 0,00 14,47 0,00 28,94 1
    Směsné plasty 3,78 0,00 51,91 0,00 103,82 2
    Papír 3,65 0,00 56,68 0,00 113,36 1
                246,00  
7010003180                
    Papír 0,00 0,00 78,51 0,00 157,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,48 0,00 44,96 0
                202,00  
7010003182                
    Papír 0,00 0,00 71,84 0,00 143,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,03 0,00 28,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,98 0,00 15,96 0
                188,00  
7010003189                
    Papír 0,00 0,00 110,14 0,00 220,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,00 0,00 14,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,32 0,00 14,64 0
                249,00  
7010003194                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,36 0,00 4,72 0
    Papír 0,00 0,00 9,22 0,00 18,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,23 0,00 10,46 0
                34,00  
7010003195                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,67 0,00 3,34 0
    Směsné plasty 12,17 0,00 36,03 0,00 72,06 5
    Papír 17,26 0,00 119,34 0,00 238,68 2
                314,00  
7010003205                
    Papír 19,98 0,00 57,47 0,00 114,94 2
    Pet lahve 1,70 0,00 5,81 0,00 11,62 1
    Směsné plasty 3,31 0,00 16,16 0,00 32,32 1
                159,00  
7010003210                
    Papír 0,00 0,00 77,55 0,00 155,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,36 0,00 6,72 0
                162,00  
7010003227                
    Pet lahve 0,00 0,00 16,64 0,00 33,28 0
                33,00  
7010003236                
    Papír 8,96 0,00 39,13 0,00 78,26 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,66 0,00 5,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,08 0,00 18,16 0
                102,00  
7010003253                
    Papír 7,60 0,00 184,80 0,00 369,60 1
    Pet lahve 0,91 0,00 18,10 0,00 36,20 1
    Směsné plasty 1,68 0,00 3,86 0,00 7,72 1
                414,00  
7010003257                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,04 0,00 8,08 0
    Papír 0,00 0,00 80,20 0,00 160,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,93 0,00 17,86 0
                186,00  
7010003263                
    Papír 6,39 0,00 44,67 0,00 89,34 1
    Směsné plasty 1,45 0,00 14,35 0,00 28,70 1
                118,00  
7010003281                
    Papír 4,04 0,00 77,95 0,00 155,90 1
    Směsné plasty 2,66 0,00 47,96 0,00 95,92 1
    Pet lahve 3,38 0,00 35,04 0,00 70,08 2
                322,00  
7010003315                
    Papír 0,00 0,00 67,23 0,00 134,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,07 0,00 6,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 31,08 0,00 62,16 0
                203,00  
7010003319                
    Papír 5,56 0,00 74,14 0,00 148,28 1
    Pet lahve 1,85 0,00 13,98 0,00 27,96 1
    Směsné plasty 1,96 0,00 22,14 0,00 44,28 1
                221,00  
7010003327                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,19 0,00 16,38 0
    Papír 0,00 0,00 33,05 0,00 66,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,57 0,00 7,14 0
                90,00  
7010003337                
    Papír 7,06 0,00 115,22 0,00 230,44 1
    Směsné plasty 1,65 0,00 17,80 0,00 35,60 1
                266,00  
7010003395                
    Směsné plasty 1,14 0,00 22,84 0,00 45,68 1
    Papír 3,18 0,00 115,88 0,00 231,76 1
    Pet lahve 2,17 0,00 8,59 0,00 17,18 1
                295,00  
7010003422                
    Papír 2,27 0,00 78,60 0,00 157,20 1
    Směsné plasty 1,33 0,00 14,08 0,00 28,16 1
    Pet lahve 1,56 0,00 8,45 0,00 16,90 1
                202,00  
7010003424                
    Papír 12,89 0,00 119,27 0,00 238,54 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,22 0,00 2,44 0
    Směsné plasty 2,43 0,00 25,91 0,00 51,82 2
                293,00  
7010003450                
    Pet lahve 2,32 0,00 7,96 0,00 15,92 1
    Směsné plasty 4,78 0,00 19,46 0,00 38,92 2
    Papír 14,38 0,00 102,18 0,00 204,36 1
                259,00  
7010003477                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,80 0,00 19,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,42 0,00 6,84 0
    Papír 0,00 0,00 20,82 0,00 41,64 0
                68,00  
7010003496                
    Papír 5,56 0,00 67,01 0,00 134,02 1
    Pet lahve 0,00 0,00 9,10 0,00 18,20 0
    Směsné plasty 2,52 0,00 33,24 0,00 66,48 1
                219,00  
7010003497                
    Papír 3,63 0,00 91,46 0,00 182,92 1
    Směsné plasty 1,55 0,00 42,45 0,00 84,90 1
    Pet lahve 0,00 0,00 11,39 0,00 22,78 0
                291,00  
7010003506                
    Papír 0,00 0,00 35,08 0,00 70,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,31 0,00 18,62 0
                89,00  
7010003533                
    Papír 0,00 0,00 45,77 0,00 91,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,04 0,00 4,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,04 0,00 14,08 0
                110,00  
7010003534                
    Papír 6,11 0,00 28,35 0,00 56,70 1
    Směsné plasty 2,77 0,00 10,23 0,00 20,46 1
                77,00  
7010003552                
    Pet lahve 4,80 0,00 8,42 0,00 16,84 3
    Papír 8,28 0,00 13,45 0,00 26,90 1
                44,00  
7010003553                
    Směsné plasty 1,17 0,00 12,27 0,00 24,54 1
    Papír 8,58 0,00 119,11 0,00 238,22 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,22 0,00 10,44 0
                273,00  
7010003556                
    Papír 0,00 0,00 32,06 0,00 64,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,94 0,00 5,88 0
                70,00  
7010003558                
    Papír 20,68 0,00 167,83 0,00 335,66 5
    Pet lahve 0,00 0,00 2,86 0,00 5,72 0
    Směsné plasty 4,77 0,00 17,04 0,00 34,08 3
                375,00  
7010003571                
    Papír 0,00 0,00 92,80 0,00 185,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,71 0,00 9,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,79 0,00 33,58 0
                229,00  
7010003589                
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,90 0,00 51,80 0
    Papír 0,00 0,00 104,51 0,00 209,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 20,40 0,00 40,80 0
                302,00  
7010003594                
    Směsné plasty 0,00 0,00 34,43 0,00 68,86 0
    Papír 93,42 0,00 868,03 0,00 1736,06 16
    Pet lahve 0,00 0,00 6,70 0,00 13,40 0
                1818,00  
7010003602                
    Papír 0,00 0,00 27,87 0,00 55,74 0
    Směsné plasty 1,53 0,00 18,20 0,00 36,40 1
                92,00  
7010003621                
    Papír 13,25 0,00 84,20 0,00 168,40 2
    Směsné plasty 6,01 0,00 30,37 0,00 60,74 3
                229,00  
7010003637                
    Směsné plasty 5,49 0,00 55,19 0,00 110,38 3
                110,00  
7010003640                
    Papír 0,00 0,00 71,26 0,00 142,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,33 0,00 4,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,87 0,00 19,74 0
                167,00  
7010003645                
    Pet lahve 0,00 0,00 20,68 0,00 41,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,88 0,00 35,76 0
    Papír 0,00 0,00 6,75 0,00 13,50 0
                91,00  
7010003659                
    Směsné plasty 10,15 0,00 42,71 0,00 85,42 4
    Papír 10,83 0,00 107,33 0,00 214,66 2
                300,00  
7010003661                
    Směsné plasty 2,21 0,00 24,86 0,00 49,72 1
    Pet lahve 1,88 0,00 17,46 0,00 34,92 1
    Papír 14,41 0,00 169,43 0,00 338,86 1
                424,00  
7010003673                
    Papír 0,00 0,00 204,18 0,00 408,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,08 0,00 4,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,60 0,00 27,20 0
                440,00  
7010003678                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,89 0,00 3,78 0
    Papír 0,00 0,00 26,50 0,00 53,00 0
                57,00  
7010003689                
    Papír 0,00 0,00 68,30 0,00 136,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,84 0,00 41,68 0
                178,00  
7010003696                
    Papír 0,00 0,00 11,74 0,00 23,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,58 0,00 3,16 0
                27,00  
7010003701                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,14 0,00 10,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,31 0,00 12,62 0
    Papír 7,20 0,00 35,59 0,00 71,18 1
                94,00  
7010003724                
    Papír 0,00 0,00 235,34 0,00 470,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,91 0,00 27,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,17 0,00 26,34 0
                525,00  
7010003751                
    Pet lahve 0,00 0,00 17,26 0,00 34,52 0
    Papír 24,80 0,00 162,21 0,00 324,42 3
                359,00  
7010003755                
    Papír 0,00 0,00 35,44 0,00 70,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,98 0,00 3,96 0
                75,00  
7010003814                
    Papír 10,87 0,00 42,88 0,00 85,76 2
    Pet lahve 3,22 0,00 8,61 0,00 17,22 2
    Směsné plasty 3,33 0,00 16,25 0,00 32,50 2
                135,00  
7010003828                
    Pet lahve 0,00 0,00 20,21 0,00 40,42 0
    Směsné plasty 15,06 0,00 118,70 0,00 237,40 6
    Papír 0,00 0,00 101,70 0,00 203,40 0
                481,00  
7010003837                
    Směsné plasty 2,80 0,00 47,82 0,00 95,64 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,43 0,00 4,86 0
    Papír 9,33 0,00 36,70 0,00 73,40 2
                174,00  
7010003849                
    Pet lahve 0,00 0,00 40,03 0,00 80,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,84 0,00 7,68 0
    Papír 0,00 0,00 63,06 0,00 126,12 0
                214,00  
7010003872                
    Papír 17,83 0,00 81,62 0,00 163,24 3
    Pet lahve 3,44 0,00 20,81 0,00 41,62 2
    Směsné plasty 1,35 0,00 18,71 0,00 37,42 1
                242,00  
7010003876                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,42 0,00 16,84 0
    Papír 0,00 0,00 43,17 0,00 86,34 0
                103,00  
7010003882                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,82 0,00 3,64 0
    Papír 0,00 0,00 26,91 0,00 53,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,63 0,00 5,26 0
                63,00  
7010003885                
    Papír 4,25 0,00 79,67 0,00 159,34 1
    Pet lahve 1,63 0,00 5,16 0,00 10,32 1
    Směsné plasty 2,97 0,00 25,80 0,00 51,60 1
                221,00  
7010003938                
    Papír 11,67 0,00 99,68 0,00 199,36 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,55 0,00 9,10 0
    Směsné plasty 5,23 0,00 39,05 0,00 78,10 2
                287,00  
7010003970                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,99 0,00 7,98 0
    Směsné plasty 4,20 0,00 23,86 0,00 47,72 1
    Papír 0,00 0,00 32,69 0,00 65,38 0
                121,00  
7010003973                
    Papír 7,85 0,00 65,23 0,00 130,46 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,66 0,00 7,32 0
    Směsné plasty 3,59 0,00 24,40 0,00 48,80 2
                187,00  
7010003985                
    Pet lahve 3,01 0,00 15,37 0,00 30,74 1
    Papír 58,66 0,00 335,86 0,00 671,72 11
    Směsné plasty 1,11 0,00 20,00 0,00 40,00 1
                742,00  
7010003989                
    Pet lahve 3,85 0,00 21,13 0,00 42,26 2
    Směsné plasty 1,46 0,00 16,51 0,00 33,02 1
    Papír 0,00 0,00 55,96 0,00 111,92 0
                187,00  
7010003994                
    Papír 0,00 0,00 48,39 0,00 96,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,21 0,00 4,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 27,19 0,00 54,38 0
                156,00  
7010004008                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,91 0,00 3,82 0
                4,00  
7010004009                
    Papír 0,00 0,00 18,97 0,00 37,94 0
    Pet lahve 2,03 0,00 6,90 0,00 13,80 1
    Směsné plasty 1,87 0,00 7,65 0,00 15,30 1
                67,00  
7010004019                
    Papír 9,03 0,00 69,25 0,00 138,50 2
    Pet lahve 5,08 0,00 13,87 0,00 27,74 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,02 0,00 56,04 0
                222,00  
7010004024                
    Papír 0,00 0,00 105,71 0,00 211,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 24,74 0,00 49,48 0
    Směsné plasty 1,29 0,00 12,57 0,00 25,14 1
                286,00  
7010004041                
    Papír 0,00 0,00 6,09 0,00 12,18 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,42 0,00 8,84 0
                21,00  
7010004043                
    Papír 0,00 0,00 66,79 0,00 133,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,38 0,00 8,76 0
                142,00  
7010004076                
    Papír 3,55 0,00 75,38 0,00 150,76 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,23 0,00 20,46 0
                171,00  
7010004082                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,50 0,00 3,00 0
    Papír 0,00 0,00 67,98 0,00 135,96 0
                139,00  
7010004083                
    Pet lahve 2,25 0,00 8,36 0,00 16,72 1
    Papír 3,16 0,00 45,52 0,00 91,04 1
    Směsné plasty 4,71 0,00 22,19 0,00 44,38 1
                152,00  
7010004085                
    Papír 10,32 0,00 149,24 0,00 298,48 2
    Směsné plasty 1,33 0,00 25,25 0,00 50,50 1
                349,00  
7010004095                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,70 0,00 3,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,49 0,00 22,98 0
    Papír 0,00 0,00 9,05 0,00 18,10 0
                44,00  
7010004100                
    Papír 0,00 0,00 31,56 0,00 63,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,92 0,00 5,84 0
    Pet lahve 1,43 0,00 12,50 0,00 25,00 1
                94,00  
7010004116                
    Směsné plasty 1,72 0,00 1,72 0,00 3,44 1
    Papír 9,86 0,00 23,80 0,00 47,60 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,46 0,00 2,92 0
                54,00  
7010004125                
    Papír 0,00 0,00 81,75 0,00 163,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,11 0,00 22,22 0
                186,00  
7010004140                
    Papír 0,00 0,00 49,82 0,00 99,64 0
                100,00  
7010004155                
    Papír 11,79 0,00 62,71 0,00 125,42 1
    Pet lahve 2,00 0,00 20,48 0,00 40,96 1
    Směsné plasty 5,15 0,00 32,05 0,00 64,10 2
                230,00  
7010004156                
    Papír 28,32 0,00 126,34 0,00 252,68 3
    Směsné plasty 3,41 0,00 32,86 0,00 65,72 2
                318,00  
7010004160                
    Směsné plasty 2,20 0,00 36,83 0,00 73,66 1
    Papír 10,30 0,00 168,82 0,00 337,64 3
    Pet lahve 0,00 0,00 2,52 0,00 5,04 0
                416,00  
7010004185                
    Pet lahve 2,99 0,00 33,56 0,00 67,12 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 32,97 0,00 65,94 0
                133,00  
7010004191                
    Papír 6,80 0,00 68,34 0,00 136,68 1
                137,00  
7010004204                
    Pet lahve 1,61 0,00 5,21 0,00 10,42 1
    Směsné plasty 1,72 0,00 7,47 0,00 14,94 1
                25,00  
7010004213                
    Papír 9,08 0,00 55,86 0,00 111,72 2
    Směsné plasty 1,93 0,00 28,53 0,00 57,06 1
                169,00  
7010004224                
    Papír 0,00 0,00 26,22 0,00 52,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,18 0,00 12,36 0
                65,00  
7010004257                
    Papír 0,00 0,00 62,52 0,00 125,04 0
    Směsné plasty 3,69 0,00 12,61 0,00 25,22 2
                150,00  
7010004393                
    Papír 54,64 0,00 54,64 0,00 109,28 8
                109,00  
7010004483                
    Papír 0,00 0,00 36,39 0,00 72,78 0
    Pet lahve 2,54 0,00 7,03 0,00 14,06 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,72 0,00 1,44 0
                88,00  
7010004727                
    Papír 13,32 0,00 13,32 0,00 26,64 2
                27,00  
7010004865                
    Papír 0,00 0,00 28,83 0,00 57,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,77 0,00 3,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,18 0,00 10,36 0
                72,00  
7010004926                
    Papír 0,00 0,00 52,90 0,00 105,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,37 0,00 24,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,44 0,00 10,88 0
                141,00  
7010005142                
    Směsné plasty 2,91 0,00 20,58 0,00 41,16 2
    Pet lahve 2,35 0,00 22,22 0,00 44,44 1
    Papír 15,61 0,00 106,46 0,00 212,92 3
                299,00  
7010005293                
    Papír 0,00 0,00 43,26 0,00 86,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,10 0,00 8,20 0
                95,00  
7010005723                
    Papír 0,00 0,00 50,44 0,00 100,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,35 0,00 32,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 32,16 0,00 64,32 0
                198,00  
7010005741                
    Pet lahve 0,78 0,00 3,58 0,00 7,16 1
    Papír 10,82 0,00 113,02 0,00 226,04 1
    Směsné plasty 1,78 0,00 40,32 0,00 80,64 1
                314,00  
7010005749                
    Papír 8,95 0,00 48,92 0,00 97,84 1
    Pet lahve 1,66 0,00 11,58 0,00 23,16 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,78 0,00 9,56 0
                131,00  
7010005751                
    Papír 0,00 0,00 59,65 0,00 119,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,55 0,00 33,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,81 0,00 13,62 0
                166,00  
7010005784                
    Papír 0,00 0,00 46,64 0,00 93,28 0
                93,00  
7010005791                
    Papír 15,85 0,00 64,85 0,00 129,70 1
    Pet lahve 0,00 0,00 11,50 0,00 23,00 0
    Směsné plasty 1,49 0,00 2,83 0,00 5,66 1
                158,00  
7010005811                
    Papír 13,75 0,00 149,60 0,00 299,20 2
    Pet lahve 0,00 0,00 12,12 0,00 24,24 0
                323,00  
7010005820                
    Papír 4,99 0,00 144,47 0,00 288,94 1
    Směsné plasty 0,86 0,00 26,66 0,00 53,32 1
                342,00  
7010005822                
    Papír 9,68 0,00 89,63 0,00 179,26 2
    Pet lahve 0,00 0,00 8,70 0,00 17,40 0
    Směsné plasty 2,93 0,00 25,24 0,00 50,48 2
                247,00  
7010005835                
    Pet lahve 2,03 0,00 4,97 0,00 9,94 2
    Směsné plasty 3,52 0,00 8,89 0,00 17,78 2
    Papír 21,29 0,00 68,30 0,00 136,60 2
                164,00  
7010005847                
    Papír 0,00 0,00 96,97 0,00 193,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,03 0,00 4,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,21 0,00 44,42 0
                242,00  
7010005856                
    Pet lahve 3,58 0,00 36,16 0,00 72,32 2
    Směsné plasty 4,17 0,00 48,93 0,00 97,86 2
    Papír 24,97 0,00 130,00 0,00 260,00 3
                430,00  
7010005865                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,64 0,00 5,28 0
    Papír 0,00 0,00 27,02 0,00 54,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,84 0,00 1,68 0
                61,00  
7010005879                
    Směsné plasty 1,86 0,00 13,37 0,00 26,74 1
    Pet lahve 2,45 0,00 12,77 0,00 25,54 1
    Papír 9,68 0,00 83,98 0,00 167,96 1
                220,00  
7010006030                
    Papír 0,00 0,00 268,31 0,00 536,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,66 0,00 31,32 0
                568,00  
7010006048                
    Pet lahve 0,87 0,00 10,06 0,00 20,12 1
    Papír 9,90 0,00 179,61 0,00 359,22 1
    Směsné plasty 2,61 0,00 26,83 0,00 53,66 2
                433,00  
7010006054                
    Papír 21,84 0,00 123,22 0,00 246,44 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,06 0,00 8,12 0
    Směsné plasty 2,81 0,00 13,44 0,00 26,88 1
                281,00  
7010006097                
    Papír 81,10 0,00 521,08 0,00 1042,16 4
    Směsné plasty 5,62 0,00 55,53 0,00 111,06 1
    Pet lahve 0,00 0,00 33,87 0,00 67,74 0
                1221,00  
7010006104                
    Papír 9,71 0,00 31,41 0,00 62,82 1
    Pet lahve 2,14 0,00 21,56 0,00 43,12 1
    Směsné plasty 2,32 0,00 21,94 0,00 43,88 1
                150,00  
7010006106                
    Pet lahve 0,54 0,00 1,05 0,00 2,10 1
    Papír 3,23 0,00 29,00 0,00 58,00 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,47 0,00 0,94 0
                61,00  
7010006112                
    Papír 17,28 0,00 77,63 0,00 155,26 2
    Pet lahve 1,41 0,00 12,99 0,00 25,98 1
    Směsné plasty 1,27 0,00 12,32 0,00 24,64 1
                206,00  
7010006123                
    Papír 5,28 0,00 64,57 0,00 129,14 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,12 0,00 2,24 0
    Směsné plasty 1,48 0,00 22,43 0,00 44,86 1
                176,00  
7010006126                
    Směsné plasty 1,25 0,00 2,81 0,00 5,62 1
    Pet lahve 0,00 0,00 10,62 0,00 21,24 0
    Papír 5,98 0,00 57,99 0,00 115,98 1
                143,00  
7010006152                
    Papír 0,00 0,00 16,17 0,00 32,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,90 0,00 19,80 0
                52,00  
7010006155                
    Papír 1,59 0,00 29,05 0,00 58,10 1
    Směsné plasty 1,10 0,00 9,95 0,00 19,90 1
                78,00  
7010006167                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,10 0,00 8,20 0
    Směsné plasty 1,27 0,00 21,83 0,00 43,66 1
    Papír 28,36 0,00 155,71 0,00 311,42 4
                363,00  
7010006179                
    Papír 9,89 0,00 64,68 0,00 129,36 1
    Pet lahve 0,00 0,00 58,16 0,00 116,32 0
    Směsné plasty 6,48 0,00 83,95 0,00 167,90 3
                414,00  
7010006193                
    Papír 0,00 0,00 13,37 0,00 26,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,81 0,00 17,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,27 0,00 4,54 0
                49,00  
7010006208                
    Papír 8,49 0,00 8,49 0,00 16,98 2
                17,00  
7010006215                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,34 0,00 18,68 0
    Papír 0,00 0,00 58,27 0,00 116,54 0
                135,00  
7010006223                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,27 0,00 6,54 0
                7,00  
7010006227                
    Papír 31,97 0,00 31,97 0,00 63,94 4
    Směsné plasty 7,08 0,00 27,46 0,00 54,92 3
                119,00  
7010006233                
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,91 0,00 9,82 0
    Papír 0,00 0,00 59,16 0,00 118,32 0
                128,00  
7010006235                
    Papír 1,98 0,00 63,98 0,00 127,96 1
    Směsné plasty 2,07 0,00 30,40 0,00 60,80 1
                189,00  
7010006261                
    Papír 0,00 0,00 93,11 0,00 186,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,89 0,00 43,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,57 0,00 27,14 0
                257,00  
7010006274                
    Papír 6,68 0,00 37,58 0,00 75,16 1
    Pet lahve 1,34 0,00 6,80 0,00 13,60 1
    Směsné plasty 2,02 0,00 13,90 0,00 27,80 1
                117,00  
7010006279                
    Papír 0,00 0,00 73,29 0,00 146,58 0
    Pet lahve 1,07 0,00 7,87 0,00 15,74 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,15 0,00 56,30 0
                219,00  
7010006280                
    Směsné plasty 2,04 0,00 14,75 0,00 29,50 1
    Papír 16,83 0,00 174,40 0,00 348,80 3
    Pet lahve 0,00 0,00 6,22 0,00 12,44 0
                391,00  
7010006297                
    Papír 0,00 0,00 104,84 0,00 209,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,22 0,00 22,44 0
                232,00  
7010006312                
    Papír 0,00 0,00 171,93 0,00 343,86 0
                344,00  
7010006319                
    Papír 13,72 0,00 107,20 0,00 214,40 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,74 0,00 5,48 0
    Směsné plasty 3,88 0,00 55,74 0,00 111,48 2
                331,00  
7010006321                
    Papír 0,00 0,00 262,47 0,00 524,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 55,14 0,00 110,28 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 81,31 0,00 162,62 0
                798,00  
7010006329                
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,01 0,00 28,02 0
    Papír 0,00 0,00 29,45 0,00 58,90 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,64 0,00 9,28 0
                96,00  
7010006336                
    Papír 37,95 0,00 109,93 0,00 219,86 3
    Pet lahve 4,41 0,00 8,75 0,00 17,50 2
    Směsné plasty 2,94 0,00 5,06 0,00 10,12 1
                247,00  
7010006364                
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,33 0,00 18,66 0
    Papír 4,29 0,00 76,55 0,00 153,10 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,39 0,00 10,78 0
                183,00  
7010006379                
    Papír 0,00 0,00 84,59 0,00 169,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,73 0,00 15,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,77 0,00 33,54 0
                218,00  
7010006412                
    Papír 0,00 0,00 110,98 0,00 221,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,73 0,00 25,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,80 0,00 15,60 0
                263,00  
7010006420                
    Papír 14,66 0,00 252,80 0,00 505,60 3
    Pet lahve 1,43 0,00 17,31 0,00 34,62 1
    Směsné plasty 3,44 0,00 32,91 0,00 65,82 2
                606,00  
7010006422                
    Papír 0,00 0,00 59,74 0,00 119,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,00 0,00 10,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,10 0,00 18,20 0
                148,00  
7010006475                
    Papír 13,44 0,00 13,44 0,00 26,88 2
    Pet lahve 2,56 0,00 2,56 0,00 5,12 1
    Směsné plasty 3,97 0,00 3,97 0,00 7,94 1
                40,00  
7010006478                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,83 0,00 13,66 0
    Papír 0,00 0,00 62,61 0,00 125,22 0
                139,00  
7010006488                
    Papír 11,76 0,00 104,78 0,00 209,56 1
    Pet lahve 0,00 0,00 12,78 0,00 25,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,29 0,00 24,58 0
                260,00  
7010006512                
    Papír 0,00 0,00 223,00 0,00 446,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,26 0,00 16,52 0
    Směsné plasty 8,37 0,00 27,53 0,00 55,06 3
                518,00  
7010006551                
    Papír 9,93 0,00 79,20 0,00 158,40 2
    Pet lahve 4,67 0,00 6,44 0,00 12,88 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 86,99 0,00 173,98 0
                345,00  
7010006575                
    Papír 0,00 0,00 87,23 0,00 174,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,36 0,00 18,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,51 0,00 39,02 0
                232,00  
7010006576                
    Papír 0,00 0,00 34,71 0,00 69,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,56 0,00 35,12 0
                105,00  
7010006595                
    Papír 13,76 0,00 153,46 0,00 306,92 2
    Pet lahve 0,00 0,00 7,29 0,00 14,58 0
    Směsné plasty 1,88 0,00 22,15 0,00 44,30 1
                366,00  
7010006605                
    Papír 0,00 0,00 25,66 0,00 51,32 0
                51,00  
7010006611                
    Papír 0,00 0,00 8,71 0,00 17,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,96 0,00 5,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,58 0,00 3,16 0
                27,00  
7010006630                
    Papír 0,00 0,00 9,13 0,00 18,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,73 0,00 7,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,23 0,00 8,46 0
                34,00  
7010006645                
    Papír 23,07 0,00 83,93 0,00 167,86 5
    Pet lahve 3,46 0,00 12,38 0,00 24,76 2
    Směsné plasty 6,29 0,00 19,48 0,00 38,96 3
                232,00  
7010006648                
    Pet lahve 6,39 0,00 32,50 0,00 65,00 3
    Papír 0,00 0,00 121,78 0,00 243,56 0
    Směsné plasty 7,53 0,00 51,59 0,00 103,18 3
                412,00  
7010006670                
    Směsné plasty 2,21 0,00 27,99 0,00 55,98 1
    Papír 12,05 0,00 110,57 0,00 221,14 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,48 0,00 6,96 0
                284,00  
7010006677                
    Papír 5,93 0,00 97,20 0,00 194,40 1
    Směsné plasty 1,18 0,00 15,81 0,00 31,62 1
                226,00  
7010006698                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,25 0,00 16,50 0
    Směsné plasty 2,35 0,00 31,47 0,00 62,94 1
    Papír 16,70 0,00 112,15 0,00 224,30 1
                304,00  
7010006701                
    Papír 9,76 0,00 46,02 0,00 92,04 1
    Pet lahve 0,00 0,00 48,23 0,00 96,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,79 0,00 9,58 0
                198,00  
7010006752                
    Papír 0,00 0,00 57,06 0,00 114,12 0
    Směsné plasty 3,21 0,00 26,21 0,00 52,42 1
                167,00  
7010006779                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,55 0,00 11,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,66 0,00 19,32 0
    Papír 0,00 0,00 24,78 0,00 49,56 0
                80,00  
7010006804                
    Papír 13,18 0,00 90,00 0,00 180,00 2
    Směsné plasty 1,43 0,00 4,81 0,00 9,62 1
                190,00  
7010006814                
    Papír 0,00 0,00 156,78 0,00 313,56 0
                314,00  
7010006845                
    Pet lahve 0,88 0,00 7,15 0,00 14,30 1
    Papír 11,77 0,00 166,78 0,00 333,56 2
    Směsné plasty 2,69 0,00 19,93 0,00 39,86 1
                388,00  
7010006846                
    Papír 56,60 0,00 227,12 0,00 454,24 5
    Směsné plasty 2,01 0,00 19,82 0,00 39,64 1
                494,00  
7010006862                
    Papír 0,00 0,00 3,94 0,00 7,88 0
    Pet lahve 3,74 0,00 50,70 0,00 101,40 2
    Směsné plasty 2,11 0,00 20,50 0,00 41,00 1
                150,00  
7010006864                
    Papír 0,00 0,00 67,34 0,00 134,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 27,23 0,00 54,46 0
                189,00  
7010006874                
    Papír 19,97 0,00 136,58 0,00 273,16 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,66 0,00 7,32 0
    Směsné plasty 1,96 0,00 12,13 0,00 24,26 1
                305,00  
7010006878                
    Papír 0,00 0,00 26,86 0,00 53,72 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,98 0,00 1,96 0
                56,00  
7010006879                
    Papír 10,82 0,00 147,77 0,00 295,54 1
    Směsné plasty 2,70 0,00 17,46 0,00 34,92 1
                330,00  
7010006884                
    Papír 61,39 0,00 239,43 0,00 478,86 5
    Pet lahve 0,00 0,00 4,67 0,00 9,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,97 0,00 49,94 0
                538,00  
7010006935                
    Papír 0,00 0,00 102,91 0,00 205,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,76 0,00 19,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,57 0,00 17,14 0
                242,00  
7010006940                
    Papír 25,37 0,00 99,25 0,00 198,50 3
    Pet lahve 0,00 0,00 41,01 0,00 82,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 35,38 0,00 70,76 0
                351,00  
7010006960                
    Papír 0,00 0,00 3,81 0,00 7,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,38 0,00 6,76 0
                14,00  
7010006976                
    Směsné plasty 2,40 0,00 33,48 0,00 66,96 1
    Papír 17,35 0,00 97,59 0,00 195,18 4
    Pet lahve 0,00 0,00 4,47 0,00 8,94 0
                271,00  
7010006981                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,09 0,00 12,18 0
                12,00  
7010006992                
    Papír 0,00 0,00 7,27 0,00 14,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,52 0,00 9,04 0
                24,00  
7010007004                
    Papír 0,00 0,00 43,56 0,00 87,12 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,51 0,00 19,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,87 0,00 25,74 0
                132,00  
7010007013                
    Papír 0,00 0,00 9,64 0,00 19,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,96 0,00 7,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,68 0,00 3,36 0
                31,00  
7010007022                
    Papír 15,63 0,00 60,82 0,00 121,64 2
    Pet lahve 1,56 0,00 10,10 0,00 20,20 1
    Směsné plasty 6,35 0,00 26,28 0,00 52,56 3
                194,00  
7010007035                
    Pet lahve 4,37 0,00 60,69 0,00 121,38 2
    Směsné plasty 1,42 0,00 2,73 0,00 5,46 1
                127,00  
7010007043                
    Papír 0,00 0,00 61,67 0,00 123,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,69 0,00 7,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,97 0,00 15,94 0
                147,00  
7010007048                
    Papír 0,00 0,00 23,35 0,00 46,70 0
    Pet lahve 0,00 0,00 17,21 0,00 34,42 0
                81,00  
7010007059                
    Papír 42,16 0,00 278,50 0,00 557,00 5
    Pet lahve 0,00 0,00 8,03 0,00 16,06 0
    Směsné plasty 4,91 0,00 32,39 0,00 64,78 2
                638,00  
7010007062                
    Směsné plasty 1,53 0,00 21,35 0,00 42,70 1
    Papír 5,72 0,00 72,27 0,00 144,54 1
                187,00  
7010007070                
    Papír 0,00 0,00 83,24 0,00 166,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 32,20 0,00 64,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,79 0,00 33,58 0
                264,00  
7010007076                
    Papír 48,09 0,00 154,41 0,00 308,82 3
    Pet lahve 1,14 0,00 27,49 0,00 54,98 1
    Směsné plasty 1,86 0,00 32,11 0,00 64,22 1
                428,00  
7010007158                
    Papír 18,95 0,00 123,85 0,00 247,70 2
    Pet lahve 4,59 0,00 21,48 0,00 42,96 2
    Směsné plasty 0,84 0,00 10,00 0,00 20,00 1
                311,00  
7010007187                
    Papír 0,00 0,00 174,22 0,00 348,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,12 0,00 12,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,71 0,00 37,42 0
                398,00  
7010007193                
    Pet lahve 1,46 0,00 23,13 0,00 46,26 1
    Papír 10,96 0,00 76,04 0,00 152,08 1
    Směsné plasty 1,75 0,00 16,70 0,00 33,40 1
                232,00  
7010007200                
    Papír 3,53 0,00 3,53 0,00 7,06 1
    Směsné plasty 1,56 0,00 1,56 0,00 3,12 1
                10,00  
7010007212                
    Papír 29,99 0,00 47,61 0,00 95,22 4
    Pet lahve 3,11 0,00 11,41 0,00 22,82 2
    Směsné plasty 4,31 0,00 19,10 0,00 38,20 2
                156,00  
7010007259                
    Papír 4,20 0,00 67,05 0,00 134,10 1
    Pet lahve 1,68 0,00 8,98 0,00 17,96 1
    Směsné plasty 1,74 0,00 21,68 0,00 43,36 1
                195,00  
7010007263                
    Papír 5,40 0,00 69,81 0,00 139,62 2
    Pet lahve 0,84 0,00 9,15 0,00 18,30 1
    Směsné plasty 0,90 0,00 8,08 0,00 16,16 1
                174,00  
7010007268                
    Papír 7,52 0,00 167,68 0,00 335,36 2
    Pet lahve 0,00 0,00 17,73 0,00 35,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 27,07 0,00 54,14 0
                425,00  
7010007271                
    Papír 0,00 0,00 75,44 0,00 150,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 27,88 0,00 55,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,03 0,00 18,06 0
                225,00  
7010007280                
    Papír 10,28 0,00 94,57 0,00 189,14 1
    Pet lahve 2,99 0,00 20,03 0,00 40,06 2
    Směsné plasty 2,29 0,00 20,45 0,00 40,90 1
                270,00  
7010007287                
    Papír 4,60 0,00 51,05 0,00 102,10 1
    Pet lahve 1,51 0,00 29,23 0,00 58,46 1
    Směsné plasty 1,26 0,00 12,83 0,00 25,66 1
                186,00  
7010007354                
    Papír 0,00 0,00 37,29 0,00 74,58 0
    Pet lahve 1,58 0,00 35,40 0,00 70,80 1
    Směsné plasty 1,50 0,00 8,81 0,00 17,62 1
                163,00  
7010007385                
    Papír 0,00 0,00 23,38 0,00 46,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,58 0,00 9,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,89 0,00 41,78 0
                98,00  
7010007388                
    Papír 0,00 0,00 38,09 0,00 76,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,19 0,00 6,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,87 0,00 11,74 0
                94,00  
7010007392                
    Papír 0,00 0,00 27,36 0,00 54,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,07 0,00 40,14 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,78 0,00 19,56 0
                114,00  
7010007400                
    Papír 8,63 0,00 122,71 0,00 245,42 1
    Pet lahve 1,77 0,00 29,95 0,00 59,90 1
    Směsné plasty 1,85 0,00 22,82 0,00 45,64 1
                351,00  
7010007402                
    Papír 3,58 0,00 27,01 0,00 54,02 1
    Směsné plasty 1,42 0,00 8,61 0,00 17,22 1
                71,00  
7010007413                
    Papír 0,00 0,00 268,77 0,00 537,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,14 0,00 4,28 0
                542,00  
7010007414                
    Papír 5,79 0,00 30,44 0,00 60,88 1
    Pet lahve 2,05 0,00 2,05 0,00 4,10 1
    Směsné plasty 1,77 0,00 10,38 0,00 20,76 1
                86,00  
7010007417                
    Papír 0,00 0,00 35,00 0,00 70,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,83 0,00 5,66 0
                76,00  
7010007421                
    Papír 0,00 0,00 29,80 0,00 59,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,08 0,00 6,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,15 0,00 10,30 0
                76,00  
7010007449                
    Papír 0,00 0,00 55,15 0,00 110,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,89 0,00 3,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,78 0,00 9,56 0
                124,00  
7010007451                
    Papír 10,18 0,00 104,02 0,00 208,04 2
    Pet lahve 4,81 0,00 24,44 0,00 48,88 2
    Směsné plasty 4,34 0,00 26,50 0,00 53,00 2
                310,00  
7010007459                
    Papír 11,12 0,00 220,34 0,00 440,68 1
    Pet lahve 1,47 0,00 3,95 0,00 7,90 1
    Směsné plasty 5,18 0,00 47,59 0,00 95,18 1
                544,00  
7010007477                
    Papír 12,94 0,00 109,47 0,00 218,94 2
    Pet lahve 1,30 0,00 10,82 0,00 21,64 1
    Směsné plasty 3,79 0,00 26,73 0,00 53,46 2
                294,00  
7010007478                
    Papír 6,02 0,00 77,57 0,00 155,14 1
    Pet lahve 0,00 0,00 11,47 0,00 22,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,93 0,00 39,86 0
                218,00  
7010007487                
    Papír 4,76 0,00 89,34 0,00 178,68 1
    Směsné plasty 1,72 0,00 28,99 0,00 57,98 1
                237,00  
7010007490                
    Papír 6,10 0,00 68,52 0,00 137,04 2
    Směsné plasty 1,84 0,00 44,85 0,00 89,70 1
                227,00  
7010007537                
    Pet lahve 1,78 0,00 9,09 0,00 18,18 1
    Směsné plasty 3,50 0,00 18,14 0,00 36,28 1
                54,00  
7010007545                
    Papír 0,00 0,00 12,18 0,00 24,36 0
                24,00  
7010007553                
    Papír 11,42 0,00 77,21 0,00 154,42 1
    Pet lahve 1,88 0,00 9,43 0,00 18,86 1
    Směsné plasty 2,30 0,00 9,42 0,00 18,84 1
                192,00  
7010007578                
    Papír 7,52 0,00 187,01 0,00 374,02 1
    Pet lahve 2,54 0,00 25,02 0,00 50,04 1
    Směsné plasty 4,47 0,00 36,21 0,00 72,42 2
                496,00  
7010007618                
    Papír 19,67 0,00 138,13 0,00 276,26 3
    Směsné plasty 5,05 0,00 46,25 0,00 92,50 3
                369,00  
7010007629                
    Papír 12,06 0,00 103,90 0,00 207,80 2
                208,00  
7010007636                
    Papír 0,00 0,00 51,11 0,00 102,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,12 0,00 20,24 0
                122,00  
7010007649                
    Papír 0,00 0,00 3,56 0,00 7,12 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,66 0,00 3,32 0
                10,00  
7010007654                
    Papír 0,00 0,00 43,27 0,00 86,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,86 0,00 7,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,39 0,00 14,78 0
                109,00  
7010007660                
    Papír 11,51 0,00 64,84 0,00 129,68 2
    Pet lahve 0,00 0,00 5,60 0,00 11,20 0
    Směsné plasty 2,38 0,00 14,44 0,00 28,88 1
                170,00  
7010007661                
    Papír 0,00 0,00 74,55 0,00 149,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 29,66 0,00 59,32 0
                208,00  
7010007711                
    Pet lahve 2,46 0,00 21,05 0,00 42,10 1
    Papír 11,58 0,00 38,58 0,00 77,16 1
                119,00  
7010007720                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,70 0,00 3,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,33 0,00 8,66 0
                12,00  
7010007757                
    Papír 5,44 0,00 43,08 0,00 86,16 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,41 0,00 2,82 0
    Směsné plasty 1,04 0,00 9,96 0,00 19,92 1
                109,00  
7010007778                
    Papír 0,00 0,00 4,91 0,00 9,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,76 0,00 27,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,30 0,00 34,60 0
                72,00  
7010007790                
    Papír 0,00 0,00 5,72 0,00 11,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 18,37 0,00 36,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,59 0,00 5,18 0
                53,00  
7010007813                
    Papír 0,00 0,00 9,57 0,00 19,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,72 0,00 1,44 0
                21,00  
7010007822                
    Papír 4,17 0,00 131,16 0,00 262,32 1
    Pet lahve 0,88 0,00 8,35 0,00 16,70 1
    Směsné plasty 1,28 0,00 10,63 0,00 21,26 1
                300,00  
7010007831                
    Papír 0,00 0,00 174,28 0,00 348,56 0
                349,00  
7010007842                
    Papír 0,00 0,00 48,68 0,00 97,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 28,61 0,00 57,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,91 0,00 35,82 0
                190,00  
7010007843                
    Papír 2,62 0,00 57,56 0,00 115,12 1
    Pet lahve 0,36 0,00 5,38 0,00 10,76 1
    Směsné plasty 1,54 0,00 25,15 0,00 50,30 1
                176,00  
7010007851                
    Papír 7,34 0,00 75,76 0,00 151,52 2
    Směsné plasty 3,02 0,00 36,95 0,00 73,90 2
                225,00  
7010007871                
    Papír 35,54 0,00 93,37 0,00 186,74 6
    Pet lahve 0,00 0,00 5,16 0,00 10,32 0
                197,00  
7010007899                
    Papír 4,40 0,00 46,69 0,00 93,38 1
    Směsné plasty 5,19 0,00 32,83 0,00 65,66 2
    Pet lahve 5,66 0,00 25,09 0,00 50,18 2
                209,00  
7010007901                
    Papír 12,18 0,00 89,61 0,00 179,22 1
    Pet lahve 2,14 0,00 35,17 0,00 70,34 1
    Směsné plasty 2,69 0,00 32,30 0,00 64,60 1
                314,00  
7010007903                
    Papír 0,00 0,00 115,40 0,00 230,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,06 0,00 24,12 0
                255,00  
7010007930                
    Papír 0,00 0,00 122,11 0,00 244,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,55 0,00 23,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,15 0,00 32,30 0
                300,00  
7010007934                
    Papír 13,12 0,00 86,80 0,00 173,60 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,07 0,00 12,14 0
    Směsné plasty 4,34 0,00 36,14 0,00 72,28 1
                258,00  
7010007948                
    Papír 81,66 0,00 257,42 0,00 514,84 5
    Pet lahve 0,00 0,00 1,41 0,00 2,82 0
                518,00  
7010007950                
    Papír 0,00 0,00 32,08 0,00 64,16 0
    Pet lahve 1,44 0,00 16,10 0,00 32,20 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,98 0,00 7,96 0
                104,00  
7010007963                
    Papír 3,61 0,00 41,85 0,00 83,70 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,20 0,00 2,40 0
    Směsné plasty 1,78 0,00 21,14 0,00 42,28 1
                128,00  
7010007970                
    Papír 8,91 0,00 145,54 0,00 291,08 1
                291,00  
7010007978                
    Papír 13,69 0,00 179,94 0,00 359,88 2
    Pet lahve 2,68 0,00 24,89 0,00 49,78 2
    Směsné plasty 3,16 0,00 36,21 0,00 72,42 2
                482,00  
7010007981                
    Papír 18,79 0,00 78,52 0,00 157,04 4
                157,00  
7010007992                
    Papír 0,00 0,00 56,56 0,00 113,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,54 0,00 23,08 0
                136,00  
7010007999                
    Papír 8,32 0,00 68,34 0,00 136,68 2
    Pet lahve 0,00 0,00 2,32 0,00 4,64 0
    Směsné plasty 4,93 0,00 28,89 0,00 57,78 2
                199,00  
7010008028                
    Papír 16,34 0,00 178,32 0,00 356,64 4
    Pet lahve 0,00 0,00 11,16 0,00 22,32 0
    Směsné plasty 1,94 0,00 21,07 0,00 42,14 1
                421,00  
7010008037                
    Papír 0,00 0,00 145,63 0,00 291,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 24,97 0,00 49,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 51,74 0,00 103,48 0
                445,00  
7010008055                
    Papír 17,03 0,00 171,31 0,00 342,62 2
    Směsné plasty 3,77 0,00 49,15 0,00 98,30 2
                441,00  
7010008063                
    Papír 0,00 0,00 30,03 0,00 60,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,09 0,00 30,18 0
                90,00  
7010008143                
    Papír 0,00 0,00 24,72 0,00 49,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,98 0,00 9,96 0
    Směsné plasty 2,67 0,00 11,07 0,00 22,14 1
                82,00  
7010008163                
    Papír 5,59 0,00 51,57 0,00 103,14 1
                103,00  
7010008197                
    Papír 0,00 0,00 40,84 0,00 81,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,06 0,00 4,12 0
    Směsné plasty 2,90 0,00 17,75 0,00 35,50 1
                121,00  
7010008225                
    Papír 4,66 0,00 68,67 0,00 137,34 1
    Směsné plasty 1,63 0,00 39,81 0,00 79,62 1
                217,00  
7010008237                
    Papír 10,12 0,00 113,66 0,00 227,32 1
    Pet lahve 3,21 0,00 54,70 0,00 109,40 2
    Směsné plasty 1,23 0,00 21,08 0,00 42,16 1
                379,00  
7010008240                
    Papír 0,00 0,00 4,00 0,00 8,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,32 0,00 2,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,91 0,00 7,82 0
                18,00  
7010008242                
    Papír 0,00 0,00 45,81 0,00 91,62 0
                92,00  
7010008249                
    Papír 0,00 0,00 100,40 0,00 200,80 0
    Pet lahve 1,47 0,00 3,59 0,00 7,18 1
    Směsné plasty 3,55 0,00 26,88 0,00 53,76 2
                262,00  
7010008258                
    Papír 0,00 0,00 24,20 0,00 48,40 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,72 0,00 7,44 0
                56,00  
7010008265                
    Papír 0,00 0,00 201,79 0,00 403,58 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,80 0,00 7,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,16 0,00 20,32 0
                432,00  
7010008277                
    Papír 3,57 0,00 44,48 0,00 88,96 1
    Směsné plasty 1,84 0,00 20,38 0,00 40,76 1
                130,00  
7010008291                
    Papír 0,00 0,00 6,81 0,00 13,62 0
                14,00  
7010008315                
    Papír 0,00 0,00 29,15 0,00 58,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,52 0,00 5,04 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,85 0,00 25,70 0
                89,00  
7010008336                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,89 0,00 7,78 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,33 0,00 10,66 0
                18,00  
7010008349                
    Papír 0,00 0,00 277,35 0,00 554,70 0
    Pet lahve 0,00 0,00 27,98 0,00 55,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,64 0,00 27,28 0
                638,00  
7010008362                
    Papír 0,00 0,00 396,52 0,00 793,04 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,20 0,00 18,40 0
                811,00  
7010008372                
    Papír 0,00 0,00 319,34 0,00 638,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,99 0,00 37,98 0
                677,00  
7010008392                
    Pet lahve 1,63 0,00 6,52 0,00 13,04 1
                13,00  
7010008396                
    Papír 0,00 0,00 68,62 0,00 137,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,32 0,00 6,64 0
                144,00  
7010008415                
    Papír 0,00 0,00 76,24 0,00 152,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,16 0,00 4,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 29,17 0,00 58,34 0
                215,00  
7010008440                
    Papír 0,00 0,00 74,23 0,00 148,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,34 0,00 8,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,98 0,00 29,96 0
                187,00  
7010008449                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,99 0,00 3,98 0
                4,00  
7010008494                
    Papír 0,00 0,00 43,29 0,00 86,58 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,37 0,00 8,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,08 0,00 18,16 0
                113,00  
7010008518                
    Papír 0,00 0,00 50,24 0,00 100,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,65 0,00 5,30 0
                106,00  
7010008560                
    Papír 9,85 0,00 54,43 0,00 108,86 3
    Pet lahve 0,00 0,00 1,81 0,00 3,62 0
    Směsné plasty 2,85 0,00 27,95 0,00 55,90 2
                168,00  
7010008578                
    Papír 14,85 0,00 59,04 0,00 118,08 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,33 0,00 4,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,37 0,00 6,74 0
                129,00  
7010008618                
    Papír 48,79 0,00 166,92 0,00 333,84 5
    Pet lahve 1,51 0,00 7,61 0,00 15,22 1
    Směsné plasty 2,34 0,00 5,08 0,00 10,16 1
                359,00  
7010008636                
    Papír 0,00 0,00 2,41 0,00 4,82 0
    Pet lahve 1,58 0,00 7,56 0,00 15,12 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,31 0,00 6,62 0
                27,00  
7010008650                
    Papír 17,10 0,00 62,98 0,00 125,96 4
    Pet lahve 1,17 0,00 12,55 0,00 25,10 1
    Směsné plasty 2,87 0,00 11,18 0,00 22,36 2
                173,00  
7010008664                
    Papír 9,02 0,00 85,75 0,00 171,50 2
    Pet lahve 3,59 0,00 11,65 0,00 23,30 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,79 0,00 21,58 0
                216,00  
7010008667                
    Papír 0,00 0,00 33,17 0,00 66,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,63 0,00 7,26 0
    Směsné plasty 1,07 0,00 17,41 0,00 34,82 1
                108,00  
7010008729                
    Papír 0,00 0,00 38,91 0,00 77,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,99 0,00 51,98 0
                130,00  
7010008794                
    Papír 10,86 0,00 98,72 0,00 197,44 1
    Pet lahve 0,00 0,00 11,60 0,00 23,20 0
    Směsné plasty 1,94 0,00 20,98 0,00 41,96 1
                263,00  
7010008804                
    Papír 0,00 0,00 20,32 0,00 40,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,69 0,00 3,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,56 0,00 11,12 0
                55,00  
7010008805                
    Papír 0,00 0,00 213,20 0,00 426,40 0
    Pet lahve 2,17 0,00 2,17 0,00 4,34 1
    Směsné plasty 2,22 0,00 2,22 0,00 4,44 1
                435,00  
7010008829                
    Papír 22,86 0,00 136,40 0,00 272,80 4
    Pet lahve 0,00 0,00 4,71 0,00 9,42 0
                282,00  
7010008841                
    Papír 0,00 0,00 38,68 0,00 77,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,01 0,00 10,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,25 0,00 44,50 0
                132,00  
7010008871                
    Papír 0,00 0,00 109,39 0,00 218,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,06 0,00 26,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,73 0,00 25,46 0
                270,00  
7010008878                
    Papír 3,03 0,00 31,39 0,00 62,78 1
    Pet lahve 0,00 0,00 14,41 0,00 28,82 0
    Směsné plasty 2,69 0,00 35,21 0,00 70,42 1
                162,00  
7010008905                
    Papír 19,13 0,00 240,22 0,00 480,44 3
    Pet lahve 0,00 0,00 3,38 0,00 6,76 0
    Směsné plasty 4,77 0,00 26,57 0,00 53,14 2
                540,00  
7010008912                
    Papír 0,00 0,00 101,00 0,00 202,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,07 0,00 18,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,97 0,00 17,94 0
                238,00  
7010008933                
    Papír 2,92 0,00 51,86 0,00 103,72 1
    Pet lahve 1,57 0,00 10,00 0,00 20,00 1
    Směsné plasty 1,57 0,00 25,34 0,00 50,68 1
                174,00  
7010008956                
    Papír 14,22 0,00 189,39 0,00 378,78 4
    Pet lahve 0,75 0,00 6,69 0,00 13,38 1
    Směsné plasty 0,60 0,00 26,99 0,00 53,98 1
                446,00  
7010009006                
    Papír 0,00 0,00 275,05 0,00 550,10 0
                550,00  
7010009075                
    Papír 4,41 0,00 45,42 0,00 90,84 1
    Směsné plasty 5,89 0,00 32,93 0,00 65,86 3
                157,00  
7010009093                
    Papír 20,24 0,00 28,10 0,00 56,20 3
    Pet lahve 3,78 0,00 3,78 0,00 7,56 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,51 0,00 7,02 0
                71,00  
7010009223                
    Papír 34,20 0,00 232,13 0,00 464,26 3
    Pet lahve 0,00 0,00 2,78 0,00 5,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,61 0,00 15,22 0
                485,00  
7010009304                
    Papír 6,40 0,00 46,03 0,00 92,06 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,34 0,00 8,68 0
    Směsné plasty 1,00 0,00 6,33 0,00 12,66 1
                113,00  
7010009343                
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,73 0,00 53,46 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,69 0,00 7,38 0
                61,00  
7010009350                
    Pet lahve 0,00 0,00 16,47 0,00 32,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,32 0,00 48,64 0
    Papír 0,00 0,00 86,42 0,00 172,84 0
                254,00  
7010009388                
    Papír 0,00 0,00 104,70 0,00 209,40 0
    Pet lahve 0,00 0,00 18,78 0,00 37,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 27,19 0,00 54,38 0
                301,00  
7010009403                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,53 0,00 7,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,03 0,00 4,06 0
    Papír 0,00 0,00 20,42 0,00 40,84 0
                52,00  
7010009474                
    Papír 0,00 0,00 11,28 0,00 22,56 0
                23,00  
7010009533                
    Papír 11,52 0,00 84,22 0,00 168,44 2
    Pet lahve 9,53 0,00 36,08 0,00 72,16 4
    Směsné plasty 5,98 0,00 33,13 0,00 66,26 2
                307,00  
7010009816                
    Papír 0,00 0,00 22,89 0,00 45,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,79 0,00 17,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,79 0,00 23,58 0
                87,00  
7010009823                
    Papír 0,00 0,00 67,43 0,00 134,86 0
    Pet lahve 2,23 0,00 22,78 0,00 45,56 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,39 0,00 14,78 0
                195,00  
7010009826                
    Směsné plasty 1,43 0,00 16,80 0,00 33,60 1
    Papír 30,07 0,00 199,91 0,00 399,82 2
    Pet lahve 0,72 0,00 11,13 0,00 22,26 1
                456,00  
7010009828                
    Papír 0,00 0,00 86,19 0,00 172,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,20 0,00 24,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,32 0,00 8,64 0
                205,00  
7010009855                
    Papír 0,00 0,00 21,83 0,00 43,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,01 0,00 4,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,99 0,00 7,98 0
                56,00  
7010009856                
    Papír 3,51 0,00 67,01 0,00 134,02 1
    Pet lahve 2,47 0,00 21,84 0,00 43,68 2
    Směsné plasty 1,63 0,00 14,95 0,00 29,90 1
                208,00  
7010009911                
    Papír 3,30 0,00 32,18 0,00 64,36 2
    Směsné plasty 1,39 0,00 13,55 0,00 27,10 1
                91,00  
7010009924                
    Papír 0,00 0,00 10,68 0,00 21,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,19 0,00 2,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,81 0,00 1,62 0
                25,00  
7010009927                
    Papír 18,66 0,00 79,39 0,00 158,78 2
    Pet lahve 1,30 0,00 7,02 0,00 14,04 1
    Směsné plasty 3,91 0,00 28,09 0,00 56,18 2
                229,00  
7010009933                
    Papír 4,57 0,00 79,14 0,00 158,28 1
    Pet lahve 2,55 0,00 23,74 0,00 47,48 1
    Směsné plasty 1,53 0,00 37,12 0,00 74,24 1
                280,00  
7010009941                
    Papír 5,96 0,00 114,20 0,00 228,40 1
    Pet lahve 2,97 0,00 19,58 0,00 39,16 2
    Směsné plasty 2,56 0,00 31,17 0,00 62,34 2
                330,00  
7010009970                
    Papír 0,00 0,00 53,49 0,00 106,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,53 0,00 19,06 0
    Směsné plasty 2,71 0,00 30,90 0,00 61,80 1
                188,00  
7010009986                
    Papír 3,89 0,00 48,81 0,00 97,62 1
    Pet lahve 2,06 0,00 22,09 0,00 44,18 1
    Směsné plasty 1,53 0,00 16,54 0,00 33,08 1
                175,00  
7010010010                
    Papír 20,57 0,00 67,31 0,00 134,62 2
    Směsné plasty 0,62 0,00 0,62 0,00 1,24 1
                136,00  
7010010021                
    Papír 0,00 0,00 35,93 0,00 71,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,84 0,00 21,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 29,55 0,00 59,10 0
                153,00  
7010010056                
    Papír 24,71 0,00 148,61 0,00 297,22 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,51 0,00 3,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,17 0,00 8,34 0
                309,00  
7010010057                
    Papír 2,79 0,00 40,59 0,00 81,18 2
    Pet lahve 0,66 0,00 19,15 0,00 38,30 1
    Směsné plasty 2,55 0,00 25,21 0,00 50,42 2
                170,00  
7010010080                
    Papír 0,00 0,00 49,07 0,00 98,14 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,36 0,00 10,72 0
                109,00  
7010010187                
    Papír 0,00 0,00 230,12 0,00 460,24 0
                460,00  
7010010195                
    Papír 0,00 0,00 20,82 0,00 41,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,93 0,00 11,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,87 0,00 21,74 0
                75,00  
7010010207                
    Papír 2,42 0,00 42,98 0,00 85,96 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,64 0,00 3,28 0
    Směsné plasty 2,51 0,00 15,41 0,00 30,82 1
                120,00  
7010010251                
    Papír 0,00 0,00 28,76 0,00 57,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,20 0,00 4,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,57 0,00 19,14 0
                81,00  
7010010294                
    Papír 7,05 0,00 98,89 0,00 197,78 2
    Směsné plasty 5,26 0,00 55,88 0,00 111,76 3
                310,00  
7010010305                
    Papír 22,27 0,00 135,31 0,00 270,62 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,66 0,00 11,32 0
                282,00  
7010010319                
    Papír 4,12 0,00 19,31 0,00 38,62 1
    Pet lahve 0,00 0,00 19,58 0,00 39,16 0
    Směsné plasty 3,74 0,00 23,41 0,00 46,82 2
                125,00  
7010010385                
    Papír 0,00 0,00 15,86 0,00 31,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,82 0,00 17,64 0
                49,00  
7010010394                
    Papír 127,07 0,00 206,38 0,00 412,76 16
    Pet lahve 3,71 0,00 15,70 0,00 31,40 2
    Směsné plasty 1,91 0,00 2,71 0,00 5,42 1
                450,00  
7010010395                
    Papír 0,00 0,00 242,81 0,00 485,62 0
    Pet lahve 0,00 0,00 19,79 0,00 39,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,49 0,00 16,98 0
                542,00  
7010010396                
    Papír 0,00 0,00 247,92 0,00 495,84 0
    Pet lahve 0,00 0,00 18,34 0,00 36,68 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,61 0,00 11,22 0
                544,00  
7010010400                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,23 0,00 12,46 0
                12,00  
7010010416                
    Papír 0,00 0,00 26,05 0,00 52,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,29 0,00 6,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,70 0,00 13,40 0
                72,00  
7010010431                
    Papír 2,37 0,00 62,07 0,00 124,14 1
    Pet lahve 1,20 0,00 16,45 0,00 32,90 1
    Směsné plasty 1,34 0,00 20,05 0,00 40,10 1
                197,00  
7010010446                
    Papír 0,00 0,00 19,27 0,00 38,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,69 0,00 1,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,27 0,00 22,54 0
                62,00  
7010010489                
    Papír 0,00 0,00 6,91 0,00 13,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,94 0,00 29,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,03 0,00 46,06 0
                90,00  
7010010541                
    Papír 0,00 0,00 48,17 0,00 96,34 0
    Pet lahve 2,11 0,00 11,25 0,00 22,50 1
    Směsné plasty 3,40 0,00 20,07 0,00 40,14 1
                159,00  
7010010623                
    Papír 0,00 0,00 29,40 0,00 58,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,69 0,00 13,38 0
                72,00  
7010010628                
    Papír 0,00 0,00 188,15 0,00 376,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,48 0,00 24,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,54 0,00 51,08 0
                452,00  
7010010637                
    Papír 0,00 0,00 29,47 0,00 58,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,06 0,00 6,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 27,01 0,00 54,02 0
                119,00  
7010010642                
    Papír 7,75 0,00 88,74 0,00 177,48 1
    Pet lahve 4,81 0,00 12,46 0,00 24,92 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,81 0,00 9,62 0
                212,00  
7010010688                
    Papír 49,15 0,00 89,80 0,00 179,60 5
    Pet lahve 0,00 0,00 12,01 0,00 24,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,98 0,00 9,96 0
                214,00  
7010010765                
    Papír 12,68 0,00 96,37 0,00 192,74 2
    Pet lahve 0,00 0,00 12,65 0,00 25,30 0
    Směsné plasty 2,20 0,00 24,01 0,00 48,02 1
                266,00  
7010010792                
    Papír 13,02 0,00 89,00 0,00 178,00 1
    Směsné plasty 3,28 0,00 22,27 0,00 44,54 1
                223,00  
7010010802                
    Papír 0,00 0,00 73,49 0,00 146,98 0
                147,00  
7010010849                
    Papír 11,70 0,00 149,95 0,00 299,90 2
    Pet lahve 1,97 0,00 6,22 0,00 12,44 1
    Směsné plasty 1,90 0,00 31,27 0,00 62,54 1
                375,00  
7010010868                
    Papír 0,00 0,00 115,02 0,00 230,04 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,63 0,00 21,26 0
                251,00  
7010010874                
    Papír 0,00 0,00 112,71 0,00 225,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,13 0,00 2,26 0
    Směsné plasty 3,12 0,00 15,95 0,00 31,90 2
                260,00  
7010010883                
    Papír 4,04 0,00 110,23 0,00 220,46 1
    Směsné plasty 2,28 0,00 37,38 0,00 74,76 1
                295,00  
7010010931                
    Papír 3,74 0,00 121,41 0,00 242,82 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,51 0,00 15,02 0
                258,00  
7010010967                
    Papír 3,51 0,00 64,06 0,00 128,12 1
    Pet lahve 1,72 0,00 21,48 0,00 42,96 1
    Směsné plasty 2,08 0,00 25,20 0,00 50,40 1
                221,00  
7010010982                
    Papír 8,18 0,00 49,63 0,00 99,26 2
    Pet lahve 0,00 0,00 4,05 0,00 8,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,36 0,00 22,72 0
                130,00  
7010011012                
    Papír 0,00 0,00 39,48 0,00 78,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,74 0,00 27,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 34,18 0,00 68,36 0
                175,00  
7010011017                
    Papír 8,07 0,00 14,09 0,00 28,18 1
    Pet lahve 6,49 0,00 6,49 0,00 12,98 3
    Směsné plasty 1,62 0,00 1,62 0,00 3,24 1
                44,00  
7010011023                
    Papír 0,00 0,00 64,75 0,00 129,50 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,18 0,00 12,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,51 0,00 45,02 0
                187,00  
7010011034                
    Papír 0,00 0,00 45,64 0,00 91,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,56 0,00 3,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,27 0,00 42,54 0
                137,00  
7010011039                
    Papír 5,51 0,00 9,29 0,00 18,58 1
    Pet lahve 1,91 0,00 3,74 0,00 7,48 1
    Směsné plasty 2,73 0,00 4,46 0,00 8,92 1
                35,00  
7010011058                
    Papír 0,00 0,00 67,01 0,00 134,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,95 0,00 17,90 0
    Směsné plasty 2,20 0,00 30,80 0,00 61,60 1
                214,00  
7010011078                
    Papír 0,00 0,00 78,98 0,00 157,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,66 0,00 23,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,51 0,00 45,02 0
                226,00  
7010011082                
    Papír 0,00 0,00 91,26 0,00 182,52 0
    Směsné plasty 4,54 0,00 76,59 0,00 153,18 2
                336,00  
7010011101                
    Papír 2,05 0,00 15,44 0,00 30,88 1
    Pet lahve 1,53 0,00 18,95 0,00 37,90 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,87 0,00 19,74 0
                89,00  
7010011119                
    Papír 0,00 0,00 30,06 0,00 60,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,86 0,00 11,72 0
                72,00  
7010011151                
    Papír 0,00 0,00 39,68 0,00 79,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,87 0,00 1,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,88 0,00 11,76 0
                93,00  
7010011156                
    Papír 0,00 0,00 14,91 0,00 29,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,78 0,00 29,56 0
                59,00  
7010011173                
    Papír 7,41 0,00 84,67 0,00 169,34 1
    Pet lahve 0,00 0,00 34,97 0,00 69,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,83 0,00 15,66 0
                255,00  
7010011203                
    Papír 4,08 0,00 56,96 0,00 113,92 1
    Pet lahve 2,23 0,00 22,01 0,00 44,02 1
    Směsné plasty 1,67 0,00 34,22 0,00 68,44 1
                226,00  
7010011295                
    Papír 0,00 0,00 28,84 0,00 57,68 0
    Směsné plasty 5,41 0,00 31,92 0,00 63,84 2
                122,00  
7010011349                
    Papír 7,06 0,00 19,34 0,00 38,68 1
    Směsné plasty 2,42 0,00 39,06 0,00 78,12 1
                117,00  
7010011474                
    Papír 0,00 0,00 53,52 0,00 107,04 0
                107,00  
7010011476                
    Papír 7,10 0,00 43,15 0,00 86,30 1
    Směsné plasty 1,04 0,00 3,80 0,00 7,60 1
                94,00  
7010011484                
    Papír 0,00 0,00 44,90 0,00 89,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,81 0,00 11,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,87 0,00 17,74 0
                119,00  
7010011491                
    Papír 0,00 0,00 92,86 0,00 185,72 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,65 0,00 21,30 0
                207,00  
7010011509                
    Papír 0,00 0,00 308,78 0,00 617,56 0
                618,00  
7010011598                
    Papír 0,00 0,00 24,54 0,00 49,08 0
                49,00  
7010011634                
    Papír 60,12 0,00 60,12 0,00 120,24 8
                120,00  
7010011696                
    Papír 22,57 0,00 135,92 0,00 271,84 3
    Směsné plasty 2,48 0,00 31,34 0,00 62,68 1
                335,00  
7010011725                
    Papír 2,97 0,00 96,35 0,00 192,70 1
    Pet lahve 1,61 0,00 17,25 0,00 34,50 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,30 0,00 50,60 0
                278,00  
7010011744                
    Papír 11,14 0,00 148,35 0,00 296,70 1
    Pet lahve 1,60 0,00 17,65 0,00 35,30 1
    Směsné plasty 4,53 0,00 58,60 0,00 117,20 2
                449,00  
7010011815                
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,02 0,00 38,04 0
    Papír 0,00 0,00 37,16 0,00 74,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,38 0,00 8,76 0
                121,00  
7010011960                
    Papír 0,00 0,00 193,32 0,00 386,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 20,58 0,00 41,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,29 0,00 28,58 0
                456,00  
7010012026                
    Papír 6,74 0,00 117,60 0,00 235,20 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,35 0,00 6,70 0
    Směsné plasty 1,58 0,00 37,07 0,00 74,14 1
                316,00  
7010012073                
    Papír 0,00 0,00 7,49 0,00 14,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,92 0,00 1,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,49 0,00 10,98 0
                28,00  
7010012106                
    Papír 0,00 0,00 18,89 0,00 37,78 0
                38,00  
7010012107                
    Papír 5,82 0,00 24,95 0,00 49,90 1
    Pet lahve 1,32 0,00 4,63 0,00 9,26 1
    Směsné plasty 1,48 0,00 5,68 0,00 11,36 1
                71,00  
7010012118                
    Papír 0,00 0,00 11,23 0,00 22,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,40 0,00 8,80 0
                31,00  
7010012120                
    Papír 0,00 0,00 136,14 0,00 272,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,00 0,00 6,00 0
    Směsné plasty 8,00 0,00 18,65 0,00 37,30 2
                316,00  
7010012125                
    Papír 0,00 0,00 14,40 0,00 28,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,35 0,00 2,70 0
    Směsné plasty 3,68 0,00 6,15 0,00 12,30 1
                44,00  
7010012138                
    Papír 10,87 0,00 10,87 0,00 21,74 1
    Pet lahve 5,19 0,00 8,89 0,00 17,78 3
    Směsné plasty 2,39 0,00 4,14 0,00 8,28 1
                48,00  
7010012169                
    Papír 0,00 0,00 9,53 0,00 19,06 0
    Pet lahve 2,24 0,00 2,24 0,00 4,48 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,06 0,00 8,12 0
                32,00  
7012000213                
    Papír 0,00 0,00 9,47 0,00 18,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,44 0,00 4,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,01 0,00 14,02 0
                38,00  
7012000502                
    Papír 39,90 0,00 103,22 0,00 206,44 3
    Pet lahve 4,48 0,00 8,73 0,00 17,46 1
                224,00  
7012000770                
    Papír 31,53 0,00 144,43 0,00 288,86 3
    Pet lahve 0,00 0,00 9,10 0,00 18,20 0
    Směsné plasty 2,50 0,00 7,61 0,00 15,22 1
                322,00  
7012000797                
    Papír 23,61 0,00 47,62 0,00 95,24 3
    Pet lahve 2,03 0,00 2,03 0,00 4,06 1
    Směsné plasty 12,39 0,00 17,63 0,00 35,26 5
                135,00  
7012000857                
    Papír 2,51 0,00 48,92 0,00 97,84 1
    Pet lahve 7,16 0,00 25,17 0,00 50,34 4
    Směsné plasty 5,00 0,00 39,80 0,00 79,60 3
                228,00  
7012000876                
    Papír 0,00 0,00 27,10 0,00 54,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,82 0,00 35,64 0
                90,00  
7012000979                
    Papír 0,00 0,00 35,83 0,00 71,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,58 0,00 51,16 0
                123,00  
7012001077                
    Papír 0,00 0,00 11,00 0,00 22,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,12 0,00 6,24 0
                28,00  
Vytvořeno 3.10.2017 7:32:37 | přečteno 35x | ernest
load