Pytlový sběr - výsledky - říjen 2019

      Hmotnost kg za měsíc: říjenHmotnost kg celkem   Počet pytlů v měsíci
Variabilní symbolOdpadPlatnéNeplatnéPlatnéNeplatnéSleva Kč
 7010007301                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,29 0,00 10,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,45 0,00 26,90 0
    Papír 0,00 0,00 215,87 0,00 431,74 0
                469,00  
7010000021                
    Pet lahve 0,00 0,00 7,87 0,00 15,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,47 0,00 14,94 0
    Papír 0,00 0,00 73,69 0,00 147,38 0
                178,00  
7010000039                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,68 0,00 7,36 0
                7,00  
7010000049                
    Papír 9,87 0,00 67,13 0,00 134,26 2
    Směsné plasty 13,07 0,00 53,09 0,00 106,18 4
    Pet lahve 0,00 0,00 7,19 0,00 14,38 0
                255,00  
7010000062                
    Papír 9,67 0,00 60,55 0,00 121,10 1
                121,00  
7010000069                
    Pet lahve 1,40 0,00 16,03 0,00 32,06 1
    Papír 2,15 0,00 23,14 0,00 46,28 1
    Směsné plasty 3,14 0,00 24,84 0,00 49,68 2
                128,00  
7010000075                
    Pet lahve 0,00 0,00 28,45 0,00 56,90 0
    Papír 0,00 0,00 194,86 0,00 389,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,95 0,00 57,90 0
                505,00  
7010000088                
    Papír 5,40 0,00 39,03 0,00 78,06 1
    Směsné plasty 1,40 0,00 22,11 0,00 44,22 1
    Pet lahve 0,67 0,00 11,06 0,00 22,12 1
                144,00  
7010000095                
    Pet lahve 3,16 0,00 20,72 0,00 41,44 2
    Směsné plasty 5,27 0,00 23,31 0,00 46,62 2
    Papír 18,80 0,00 44,38 0,00 88,76 2
                177,00  
7010000110                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,72 0,00 5,44 0
    Papír 3,82 0,00 27,60 0,00 55,20 1
    Směsné plasty 1,56 0,00 24,98 0,00 49,96 1
                111,00  
7010000113                
    Směsné plasty 5,35 0,00 40,46 0,00 80,92 2
    Papír 8,84 0,00 37,52 0,00 75,04 1
                156,00  
7010000115                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,32 0,00 8,64 0
    Papír 9,42 0,00 26,78 0,00 53,56 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,56 0,00 19,12 0
                81,00  
7010000119                
    Papír 0,00 0,00 11,43 0,00 22,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,00 0,00 4,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,94 0,00 9,88 0
                37,00  
7010000122                
    Papír 4,56 0,00 44,36 0,00 88,72 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,26 0,00 14,52 0
    Pet lahve 0,66 0,00 0,66 0,00 1,32 1
                105,00  
7010000124                
    Směsné plasty 5,43 0,00 55,63 0,00 111,26 2
    Pet lahve 4,25 0,00 73,66 0,00 147,32 1
    Papír 8,15 0,00 155,57 0,00 311,14 1
                570,00  
7010000130                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,48 0,00 22,96 0
    Směsné plasty 3,32 0,00 6,55 0,00 13,10 2
    Papír 17,19 0,00 74,18 0,00 148,36 2
                184,00  
7010000143                
    Papír 0,00 0,00 251,30 0,00 502,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 38,43 0,00 76,86 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,89 0,00 27,78 0
                607,00  
7010000148                
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,54 0,00 25,08 0
    Papír 0,00 0,00 65,56 0,00 131,12 0
                156,00  
7010000227                
    Pet lahve 0,00 0,00 36,22 0,00 72,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 94,84 0,00 189,68 0
    Papír 73,31 0,00 1055,36 0,00 2110,72 9
                2373,00  
7010000228                
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,66 0,00 11,32 0
    Papír 0,00 0,00 29,66 0,00 59,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,36 0,00 12,72 0
                83,00  
7010000235                
    Pet lahve 4,36 0,00 8,78 0,00 17,56 2
    Směsné plasty 6,81 0,00 45,80 0,00 91,60 2
    Papír 27,67 0,00 205,64 0,00 411,28 5
                520,00  
7010000236                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,04 0,00 14,08 0
    Papír 0,00 0,00 106,32 0,00 212,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,01 0,00 30,02 0
                257,00  
7010000266                
    Papír 0,00 0,00 32,37 0,00 64,74 0
                65,00  
7010000274                
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,29 0,00 4,58 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,99 0,00 5,98 0
    Papír 0,00 0,00 22,34 0,00 44,68 0
                55,00  
7010000275                
    Papír 0,00 0,00 269,99 0,00 539,98 0
                540,00  
7010000280                
    Papír 52,96 0,00 198,65 0,00 397,30 4
                397,00  
7010000303                
    Papír 15,80 0,00 36,91 0,00 73,82 2
    Pet lahve 1,50 0,00 7,75 0,00 15,50 1
    Směsné plasty 2,55 0,00 15,11 0,00 30,22 1
                120,00  
7010000312                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,72 0,00 9,44 0
    Papír 3,95 0,00 22,38 0,00 44,76 1
    Směsné plasty 1,67 0,00 11,31 0,00 22,62 1
                77,00  
7010000316                
    Papír 7,89 0,00 43,76 0,00 87,52 1
    Směsné plasty 2,57 0,00 10,92 0,00 21,84 1
    Pet lahve 3,11 0,00 3,11 0,00 6,22 1
                116,00  
7010000319                
    Směsné plasty 2,10 0,00 5,93 0,00 11,86 1
    Pet lahve 1,65 0,00 10,32 0,00 20,64 1
    Papír 0,00 0,00 11,79 0,00 23,58 0
                56,00  
7010000334                
    Papír 21,88 0,00 123,39 0,00 246,78 2
    Směsné plasty 2,29 0,00 22,13 0,00 44,26 1
                291,00  
7010000337                
    Papír 25,75 0,00 56,60 0,00 113,20 2
    Pet lahve 1,99 0,00 15,18 0,00 30,36 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,73 0,00 5,46 0
                149,00  
7010000355                
    Papír 0,00 0,00 19,35 0,00 38,70 0
    Pet lahve 1,79 0,00 3,93 0,00 7,86 1
    Směsné plasty 1,70 0,00 8,57 0,00 17,14 1
                64,00  
7010000380                
    Papír 46,16 0,00 98,67 0,00 197,34 4
    Směsné plasty 0,74 0,00 0,74 0,00 1,48 1
                199,00  
7010000384                
    Pet lahve 2,50 0,00 11,07 0,00 22,14 1
    Papír 9,53 0,00 60,45 0,00 120,90 2
    Směsné plasty 3,49 0,00 27,66 0,00 55,32 2
                198,00  
7010000401                
    Směsné plasty 2,87 0,00 42,66 0,00 85,32 1
    Papír 2,17 0,00 63,72 0,00 127,44 1
                213,00  
7010000415                
    Pet lahve 1,94 0,00 3,20 0,00 6,40 1
    Papír 0,00 0,00 55,18 0,00 110,36 0
    Směsné plasty 1,18 0,00 26,63 0,00 53,26 1
                170,00  
7010000440                
    Směsné plasty 1,60 0,00 6,15 0,00 12,30 1
    Papír 0,00 0,00 31,78 0,00 63,56 0
                76,00  
7010000451                
    Papír 0,00 0,00 307,31 0,00 614,62 0
                615,00  
7010000455                
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,34 0,00 44,68 0
    Papír 0,00 0,00 74,11 0,00 148,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 27,00 0,00 54,00 0
                247,00  
7010000486                
    Papír 0,00 0,00 183,29 0,00 366,58 0
                367,00  
7010000492                
    Pet lahve 3,62 0,00 14,12 0,00 28,24 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,49 0,00 6,98 0
                35,00  
7010000509                
    Směsné plasty 0,00 0,00 35,28 0,00 70,56 0
    Papír 0,00 0,00 181,48 0,00 362,96 0
    Pet lahve 1,75 0,00 37,09 0,00 74,18 1
                508,00  
7010000537                
    Papír 0,00 0,00 34,76 0,00 69,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,63 0,00 21,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,38 0,00 20,76 0
                112,00  
7010000544                
    Směsné plasty 1,54 0,00 18,92 0,00 37,84 1
    Pet lahve 1,14 0,00 19,07 0,00 38,14 1
    Papír 5,69 0,00 60,72 0,00 121,44 1
                197,00  
7010000566                
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,92 0,00 39,84 0
    Papír 0,00 0,00 87,98 0,00 175,96 0
                216,00  
7010000575                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,71 0,00 19,42 0
    Papír 0,00 0,00 49,87 0,00 99,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,63 0,00 29,26 0
                148,00  
7010000580                
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,69 0,00 21,38 0
    Papír 0,00 0,00 45,89 0,00 91,78 0
                113,00  
7010000584                
    Papír 0,00 0,00 20,70 0,00 41,40 0
    Směsné plasty 2,16 0,00 9,39 0,00 18,78 1
                60,00  
7010000611                
    Papír 6,66 0,00 64,96 0,00 129,92 1
    Směsné plasty 1,94 0,00 28,01 0,00 56,02 1
                186,00  
7010000625                
    Směsné plasty 4,14 0,00 23,73 0,00 47,46 1
    Pet lahve 2,10 0,00 27,62 0,00 55,24 1
    Papír 5,09 0,00 71,17 0,00 142,34 1
                245,00  
7010000627                
    Směsné plasty 3,15 0,00 106,47 0,00 212,94 1
    Pet lahve 6,09 0,00 53,88 0,00 107,76 2
    Papír 21,86 0,00 139,10 0,00 278,20 2
                599,00  
7010000638                
    Pet lahve 4,40 0,00 38,66 0,00 77,32 2
    Papír 1,98 0,00 12,50 0,00 25,00 1
                102,00  
7010000643                
    Směsné plasty 1,60 0,00 22,06 0,00 44,12 1
    Papír 23,69 0,00 105,20 0,00 210,40 3
    Pet lahve 1,46 0,00 4,17 0,00 8,34 1
                263,00  
7010000659                
    Papír 9,37 0,00 155,41 0,00 310,82 2
    Pet lahve 0,00 0,00 11,45 0,00 22,90 0
                334,00  
7010000665                
    Směsné plasty 0,00 0,00 42,04 0,00 84,08 0
    Papír 18,09 0,00 124,74 0,00 249,48 4
                334,00  
7010000670                
    Pet lahve 1,52 0,00 8,72 0,00 17,44 1
    Papír 3,94 0,00 60,69 0,00 121,38 2
    Směsné plasty 1,93 0,00 30,22 0,00 60,44 1
                199,00  
7010000698                
    Směsné plasty 6,20 0,00 6,20 0,00 12,40 2
    Papír 14,51 0,00 14,51 0,00 29,02 4
                41,00  
7010000699                
    Papír 45,50 0,00 167,89 0,00 335,78 5
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,53 0,00 7,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,24 0,00 22,48 0
                365,00  
7010000720                
    Papír 31,64 0,00 185,93 0,00 371,86 3
    Směsné plasty 3,17 0,00 32,90 0,00 65,80 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,98 0,00 13,96 0
                452,00  
7010000724                
    Pet lahve 2,09 0,00 5,26 0,00 10,52 1
    Papír 0,00 0,00 16,26 0,00 32,52 0
                43,00  
7010000817                
    Papír 0,00 0,00 48,10 0,00 96,20 0
    Pet lahve 1,41 0,00 23,65 0,00 47,30 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,26 0,00 24,52 0
                168,00  
7010000837                
    Papír 0,00 0,00 123,60 0,00 247,20 0
                247,00  
7010000840                
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,83 0,00 21,66 0
    Papír 0,00 0,00 72,78 0,00 145,56 0
                167,00  
7010000843                
    Papír 0,00 0,00 22,93 0,00 45,86 0
                46,00  
7010000875                
    Papír 11,90 0,00 104,24 0,00 208,48 2
    Pet lahve 0,00 0,00 75,96 0,00 151,92 0
    Směsné plasty 1,87 0,00 91,56 0,00 183,12 1
                544,00  
7010000876                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,66 0,00 7,32 0
    Pet lahve 2,80 0,00 21,50 0,00 43,00 1
    Papír 4,82 0,00 23,03 0,00 46,06 1
                96,00  
7010000890                
    Papír 0,00 0,00 126,17 0,00 252,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,08 0,00 32,16 0
                285,00  
7010000898                
    Pet lahve 1,55 0,00 5,34 0,00 10,68 1
    Papír 0,00 0,00 29,60 0,00 59,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,29 0,00 18,58 0
                88,00  
7010000902                
    Směsné plasty 2,04 0,00 28,07 0,00 56,14 1
    Papír 6,97 0,00 43,42 0,00 86,84 1
                143,00  
7010000908                
    Směsné plasty 2,95 0,00 20,60 0,00 41,20 1
    Pet lahve 1,66 0,00 17,53 0,00 35,06 1
    Papír 9,62 0,00 99,86 0,00 199,72 1
                276,00  
7010000961                
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,05 0,00 22,10 0
    Papír 0,00 0,00 18,19 0,00 36,38 0
                58,00  
7010000962                
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,22 0,00 22,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,95 0,00 5,90 0
    Papír 0,00 0,00 28,43 0,00 56,86 0
                85,00  
7010000969                
    Směsné plasty 5,86 0,00 79,26 0,00 158,52 3
    Papír 8,52 0,00 152,16 0,00 304,32 2
                463,00  
7010000986                
    Papír 0,00 0,00 105,64 0,00 211,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 31,56 0,00 63,12 0
                274,00  
7010001003                
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,91 0,00 37,82 0
    Papír 0,00 0,00 55,16 0,00 110,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,69 0,00 31,38 0
                180,00  
7010001047                
    Papír 0,00 0,00 238,75 0,00 477,50 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 48,20 0,00 96,40 0
                574,00  
7010001055                
    Pet lahve 1,65 0,00 10,45 0,00 20,90 1
    Směsné plasty 5,64 0,00 43,87 0,00 87,74 3
    Papír 15,47 0,00 139,76 0,00 279,52 3
                388,00  
7010001061                
    Papír 12,55 0,00 185,13 0,00 370,26 2
    Směsné plasty 5,48 0,00 55,98 0,00 111,96 2
    Pet lahve 9,05 0,00 63,48 0,00 126,96 4
                609,00  
7010001074                
    Směsné plasty 5,64 0,00 42,88 0,00 85,76 2
    Pet lahve 2,38 0,00 20,57 0,00 41,14 1
    Papír 10,38 0,00 70,08 0,00 140,16 2
                267,00  
7010001079                
    Pet lahve 1,35 0,00 11,56 0,00 23,12 1
    Směsné plasty 2,25 0,00 17,26 0,00 34,52 1
    Papír 7,79 0,00 106,52 0,00 213,04 1
                271,00  
7010001086                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,79 0,00 23,58 0
    Směsné plasty 2,01 0,00 28,12 0,00 56,24 1
    Papír 11,22 0,00 155,54 0,00 311,08 2
                391,00  
7010001109                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,72 0,00 9,44 0
    Papír 7,80 0,00 163,58 0,00 327,16 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,10 0,00 16,20 0
                353,00  
7010001121                
    Papír 0,00 0,00 108,05 0,00 216,10 0
                216,00  
7010001139                
    Pet lahve 0,00 0,00 12,32 0,00 24,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,24 0,00 40,48 0
    Papír 0,00 0,00 95,86 0,00 191,72 0
                257,00  
7010001156                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,37 0,00 6,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,76 0,00 9,52 0
    Papír 0,00 0,00 9,21 0,00 18,42 0
                35,00  
7010001180                
    Papír 0,00 0,00 129,89 0,00 259,78 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,35 0,00 26,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,10 0,00 52,20 0
                339,00  
7010001183                
    Papír 15,49 0,00 163,77 0,00 327,54 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,11 0,00 6,22 0
                334,00  
7010001186                
    Papír 0,00 0,00 48,93 0,00 97,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,31 0,00 20,62 0
                118,00  
7010001194                
    Papír 2,45 0,00 53,39 0,00 106,78 1
    Směsné plasty 1,65 0,00 24,22 0,00 48,44 1
                155,00  
7010001201                
    Papír 0,00 0,00 53,68 0,00 107,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,80 0,00 13,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,50 0,00 15,00 0
                136,00  
7010001235                
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,03 0,00 30,06 0
    Papír 0,00 0,00 22,85 0,00 45,70 0
                76,00  
7010001240                
    Papír 0,00 0,00 264,28 0,00 528,56 0
                529,00  
7010001251                
    Pet lahve 6,00 0,00 31,87 0,00 63,74 4
    Papír 0,00 0,00 67,43 0,00 134,86 0
                199,00  
7010001253                
    Papír 0,00 0,00 175,08 0,00 350,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,29 0,00 16,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 89,65 0,00 179,30 0
                546,00  
7010001263                
    Směsné plasty 0,00 0,00 92,59 0,00 185,18 0
    Papír 0,00 0,00 313,03 0,00 626,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 23,63 0,00 47,26 0
                859,00  
7010001271                
    Pet lahve 0,00 0,00 19,81 0,00 39,62 0
    Směsné plasty 6,33 0,00 67,14 0,00 134,28 2
    Papír 92,08 0,00 295,45 0,00 590,90 7
                765,00  
7010001294                
    Papír 10,92 0,00 98,65 0,00 197,30 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,62 0,00 11,24 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,56 0,00 13,12 0
                222,00  
7010001306                
    Papír 0,00 0,00 73,36 0,00 146,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,87 0,00 15,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,59 0,00 25,18 0
                188,00  
7010001325                
    Papír 0,00 0,00 75,82 0,00 151,64 0
    Pet lahve 1,88 0,00 11,87 0,00 23,74 1
    Směsné plasty 2,58 0,00 32,09 0,00 64,18 1
                240,00  
7010001334                
    Pet lahve 36,82 0,00 53,03 0,00 106,06 1
    Papír 42,15 0,00 93,39 0,00 186,78 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,25 0,00 56,50 0
                349,00  
7010001358                
    Pet lahve 5,94 0,00 68,65 0,00 137,30 3
    Směsné plasty 2,54 0,00 22,25 0,00 44,50 1
    Papír 14,92 0,00 88,44 0,00 176,88 2
                359,00  
7010001360                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,18 0,00 16,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,83 0,00 51,66 0
                68,00  
7010001379                
    Papír 0,00 0,00 42,93 0,00 85,86 0
                86,00  
7010001387                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,13 0,00 6,26 0
    Papír 0,00 0,00 39,58 0,00 79,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,82 0,00 1,64 0
                87,00  
7010001390                
    Směsné plasty 14,63 0,00 37,15 0,00 74,30 6
    Papír 0,00 0,00 10,66 0,00 21,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,77 0,00 21,54 0
                117,00  
7010001404                
    Papír 4,65 0,00 83,00 0,00 166,00 1
    Směsné plasty 2,06 0,00 13,95 0,00 27,90 1
                194,00  
7010001407                
    Pet lahve 0,00 0,00 2,55 0,00 5,10 0
                5,00  
7010001417                
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,40 0,00 20,80 0
    Papír 0,00 0,00 77,65 0,00 155,30 0
                176,00  
7010001437                
    Papír 7,08 0,00 72,51 0,00 145,02 1
    Směsné plasty 1,33 0,00 16,23 0,00 32,46 1
                177,00  
7010001442                
    Směsné plasty 3,35 0,00 23,21 0,00 46,42 2
    Pet lahve 1,48 0,00 18,70 0,00 37,40 1
    Papír 8,58 0,00 63,33 0,00 126,66 2
                210,00  
7010001454                
    Papír 8,36 0,00 18,09 0,00 36,18 1
    Směsné plasty 1,79 0,00 1,79 0,00 3,58 1
                40,00  
7010001457                
    Papír 0,00 0,00 208,54 0,00 417,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 37,70 0,00 75,40 0
    Pet lahve 0,00 0,00 57,22 0,00 114,44 0
                607,00  
7010001470                
    Směsné plasty 5,36 0,00 53,41 0,00 106,82 2
    Pet lahve 1,97 0,00 16,24 0,00 32,48 1
    Papír 15,80 0,00 151,07 0,00 302,14 2
                441,00  
7010001477                
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,06 0,00 2,12 0
    Papír 0,00 0,00 39,99 0,00 79,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,96 0,00 13,92 0
                96,00  
7010001480                
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,11 0,00 12,22 0
    Papír 0,00 0,00 24,71 0,00 49,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,90 0,00 11,80 0
                73,00  
7010001506                
    Směsné plasty 2,51 0,00 50,21 0,00 100,42 1
    Papír 0,00 0,00 80,04 0,00 160,08 0
    Pet lahve 2,51 0,00 7,65 0,00 15,30 1
                276,00  
7010001509                
    Pet lahve 0,00 0,00 20,52 0,00 41,04 0
    Papír 0,00 0,00 47,94 0,00 95,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,63 0,00 25,26 0
                162,00  
7010001513                
    Papír 0,00 0,00 13,36 0,00 26,72 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 33,70 0,00 67,40 0
                94,00  
7010001515                
    Papír 3,07 0,00 64,61 0,00 129,22 1
    Směsné plasty 3,08 0,00 41,92 0,00 83,84 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,67 0,00 11,34 0
                224,00  
7010001520                
    Pet lahve 1,81 0,00 10,84 0,00 21,68 1
    Směsné plasty 2,43 0,00 40,45 0,00 80,90 1
    Papír 7,25 0,00 66,25 0,00 132,50 1
                235,00  
7010001530                
    Směsné plasty 1,60 0,00 12,45 0,00 24,90 1
    Papír 6,05 0,00 89,10 0,00 178,20 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,24 0,00 8,48 0
                212,00  
7010001531                
    Papír 3,35 0,00 56,37 0,00 112,74 1
    Směsné plasty 3,30 0,00 38,67 0,00 77,34 2
                190,00  
7010001539                
    Papír 0,00 0,00 24,08 0,00 48,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,98 0,00 31,96 0
                80,00  
7010001546                
    Papír 10,61 0,00 40,09 0,00 80,18 2
    Směsné plasty 5,09 0,00 23,32 0,00 46,64 2
                127,00  
7010001547                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,86 0,00 17,72 0
    Papír 0,00 0,00 40,06 0,00 80,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,74 0,00 45,48 0
                143,00  
7010001581                
    Směsné plasty 1,20 0,00 27,49 0,00 54,98 1
    Pet lahve 2,36 0,00 17,90 0,00 35,80 1
    Papír 7,63 0,00 80,24 0,00 160,48 2
                251,00  
7010001594                
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,63 0,00 15,26 0
    Papír 0,00 0,00 33,97 0,00 67,94 0
                83,00  
7010001616                
    Směsné plasty 0,00 0,00 46,68 0,00 93,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 58,23 0,00 116,46 0
    Papír 0,00 0,00 166,37 0,00 332,74 0
                543,00  
7010001639                
    Směsné plasty 5,25 0,00 22,12 0,00 44,24 2
    Pet lahve 0,00 0,00 13,99 0,00 27,98 0
    Papír 42,72 0,00 247,99 0,00 495,98 5
                568,00  
7010001656                
    Směsné plasty 0,00 0,00 41,87 0,00 83,74 0
    Papír 0,00 0,00 74,35 0,00 148,70 0
                232,00  
7010001673                
    Směsné plasty 14,22 0,00 93,13 0,00 186,26 4
    Papír 19,44 0,00 112,45 0,00 224,90 2
                411,00  
7010001679                
    Papír 0,00 0,00 94,61 0,00 189,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,48 0,00 46,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 18,01 0,00 36,02 0
                272,00  
7010001686                
    Papír 8,97 0,00 87,37 0,00 174,74 2
                175,00  
7010001690                
    Pet lahve 0,00 0,00 21,84 0,00 43,68 0
    Papír 0,00 0,00 4,18 0,00 8,36 0
                52,00  
7010001767                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,63 0,00 11,26 0
    Směsné plasty 1,76 0,00 9,13 0,00 18,26 1
    Papír 9,87 0,00 114,09 0,00 228,18 1
                258,00  
7010001777                
    Papír 0,00 0,00 73,26 0,00 146,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,76 0,00 17,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 23,93 0,00 47,86 0
                212,00  
7010001783                
    Papír 4,07 0,00 50,19 0,00 100,38 1
    Pet lahve 6,17 0,00 28,63 0,00 57,26 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,63 0,00 39,26 0
                197,00  
7010001822                
    Papír 25,52 0,00 144,95 0,00 289,90 2
    Pet lahve 2,39 0,00 31,57 0,00 63,14 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,86 0,00 57,72 0
                411,00  
7010001843                
    Papír 1,74 0,00 56,35 0,00 112,70 1
    Pet lahve 0,00 0,00 9,05 0,00 18,10 0
    Směsné plasty 1,36 0,00 32,27 0,00 64,54 1
                195,00  
7010001844                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,46 0,00 0,92 0
    Papír 3,16 0,00 35,16 0,00 70,32 1
    Směsné plasty 2,03 0,00 24,20 0,00 48,40 1
                120,00  
7010001859                
    Papír 7,62 0,00 50,39 0,00 100,78 2
    Směsné plasty 2,93 0,00 20,51 0,00 41,02 2
                142,00  
7010001861                
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,40 0,00 30,80 0
    Papír 0,00 0,00 51,32 0,00 102,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,57 0,00 3,14 0
                137,00  
7010001870                
    Papír 0,00 0,00 2,07 0,00 4,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,09 0,00 10,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 18,45 0,00 36,90 0
                51,00  
7010001913                
    Papír 0,00 0,00 5,45 0,00 10,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,01 0,00 18,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,73 0,00 13,46 0
                42,00  
7010001920                
    Papír 6,39 0,00 31,88 0,00 63,76 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,99 0,00 9,98 0
                74,00  
7010001930                
    Pet lahve 0,00 0,00 21,65 0,00 43,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 30,48 0,00 60,96 0
    Papír 0,00 0,00 98,06 0,00 196,12 0
                300,00  
7010001940                
    Papír 4,30 0,00 29,38 0,00 58,76 1
    Pet lahve 1,94 0,00 20,20 0,00 40,40 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,02 0,00 42,04 0
                141,00  
7010001965                
    Papír 36,86 0,00 129,01 0,00 258,02 5
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,55 0,00 33,10 0
    Pet lahve 7,65 0,00 29,91 0,00 59,82 2
                351,00  
7010001969                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,45 0,00 10,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 37,06 0,00 74,12 0
    Papír 0,00 0,00 4,03 0,00 8,06 0
                93,00  
7010001970                
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,69 0,00 27,38 0
    Papír 0,00 0,00 68,98 0,00 137,96 0
    Pet lahve 2,64 0,00 5,43 0,00 10,86 1
                176,00  
7010001971                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,84 0,00 3,68 0
    Papír 0,00 0,00 109,53 0,00 219,06 0
                223,00  
7010002048                
    Papír 19,23 0,00 79,81 0,00 159,62 2
                160,00  
7010002065                
    Směsné plasty 0,00 0,00 42,29 0,00 84,58 0
    Papír 7,24 0,00 83,43 0,00 166,86 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,44 0,00 2,88 0
                254,00  
7010002076                
    Papír 0,00 0,00 96,18 0,00 192,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,73 0,00 15,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,51 0,00 19,02 0
                227,00  
7010002165                
    Papír 22,18 0,00 49,10 0,00 98,20 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,85 0,00 3,70 0
    Směsné plasty 6,65 0,00 23,17 0,00 46,34 1
                148,00  
7010002172                
    Papír 0,00 0,00 45,33 0,00 90,66 0
                91,00  
7010002173                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,68 0,00 3,36 0
    Papír 10,29 0,00 96,41 0,00 192,82 1
                196,00  
7010002189                
    Papír 12,11 0,00 173,28 0,00 346,56 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 48,65 0,00 97,30 0
                444,00  
7010002229                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,38 0,00 16,76 0
    Papír 0,00 0,00 21,04 0,00 42,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,63 0,00 27,26 0
                86,00  
7010002266                
    Papír 42,96 0,00 143,17 0,00 286,34 1
    Směsné plasty 2,12 0,00 18,22 0,00 36,44 1
                323,00  
7010002270                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,99 0,00 9,98 0
    Papír 25,06 0,00 245,05 0,00 490,10 3
    Směsné plasty 1,85 0,00 34,20 0,00 68,40 1
                568,00  
7010002282                
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,03 0,00 18,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,80 0,00 3,60 0
    Papír 28,36 0,00 34,28 0,00 68,56 2
                90,00  
7010002319                
    Papír 4,06 0,00 90,21 0,00 180,42 1
    Pet lahve 1,82 0,00 14,24 0,00 28,48 1
    Směsné plasty 1,84 0,00 20,81 0,00 41,62 1
                251,00  
7010002325                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,77 0,00 11,54 0
    Papír 0,00 0,00 50,60 0,00 101,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,03 0,00 22,06 0
                135,00  
7010002326                
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,62 0,00 39,24 0
    Papír 0,00 0,00 71,78 0,00 143,56 0
    Pet lahve 2,05 0,00 35,06 0,00 70,12 1
                253,00  
7010002344                
    Papír 7,83 0,00 61,84 0,00 123,68 2
    Pet lahve 2,29 0,00 32,45 0,00 64,90 1
    Směsné plasty 5,63 0,00 44,84 0,00 89,68 2
                278,00  
7010002349                
    Papír 0,00 0,00 60,09 0,00 120,18 0
                120,00  
7010002368                
    Směsné plasty 57,31 0,00 109,64 0,00 219,28 3
    Pet lahve 87,17 0,00 87,17 0,00 174,34 9
                394,00  
7010002372                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,60 0,00 19,20 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,30 0,00 32,60 0
                52,00  
7010002432                
    Papír 0,00 0,00 42,16 0,00 84,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,72 0,00 7,44 0
                92,00  
7010002449                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,91 0,00 9,82 0
    Papír 15,11 0,00 81,38 0,00 162,76 2
    Směsné plasty 3,68 0,00 33,44 0,00 66,88 1
                239,00  
7010002464                
    Papír 21,07 0,00 147,06 0,00 294,12 2
                294,00  
7010002471                
    Směsné plasty 1,94 0,00 5,70 0,00 11,40 1
    Papír 12,20 0,00 19,85 0,00 39,70 2
    Pet lahve 0,00 0,00 13,74 0,00 27,48 0
                79,00  
7010002517                
    Papír 0,00 0,00 247,97 0,00 495,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,22 0,00 24,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,85 0,00 25,70 0
                546,00  
7010002564                
    Papír 12,97 0,00 87,26 0,00 174,52 1
                175,00  
7010002588                
    Papír 10,46 0,00 148,90 0,00 297,80 2
    Pet lahve 2,96 0,00 29,03 0,00 58,06 1
    Směsné plasty 5,72 0,00 62,75 0,00 125,50 2
                481,00  
7010002610                
    Papír 0,00 0,00 4,71 0,00 9,42 0
                9,00  
7010002628                
    Směsné plasty 2,58 0,00 10,24 0,00 20,48 1
    Papír 4,01 0,00 46,61 0,00 93,22 1
    Pet lahve 2,00 0,00 13,34 0,00 26,68 1
                140,00  
7010002638                
    Papír 23,19 0,00 197,18 0,00 394,36 1
                394,00  
7010002674                
    Směsné plasty 3,00 0,00 12,50 0,00 25,00 1
    Pet lahve 0,00 0,00 31,75 0,00 63,50 0
                89,00  
7010002677                
    Papír 13,68 0,00 197,80 0,00 395,60 1
    Pet lahve 0,00 0,00 11,49 0,00 22,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 33,21 0,00 66,42 0
                485,00  
7010002687                
    Směsné plasty 1,79 0,00 13,44 0,00 26,88 1
    Papír 6,30 0,00 70,12 0,00 140,24 1
    Pet lahve 1,64 0,00 6,80 0,00 13,60 1
                181,00  
7010002695                
    Pet lahve 2,18 0,00 24,19 0,00 48,38 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,17 0,00 30,34 0
                79,00  
7010002705                
    Papír 27,11 0,00 109,85 0,00 219,70 3
    Pet lahve 1,88 0,00 6,92 0,00 13,84 1
    Směsné plasty 3,87 0,00 18,48 0,00 36,96 2
                271,00  
7010002719                
    Pet lahve 2,34 0,00 22,26 0,00 44,52 1
    Směsné plasty 1,84 0,00 22,51 0,00 45,02 1
    Papír 7,31 0,00 121,01 0,00 242,02 1
                332,00  
7010002721                
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,74 0,00 21,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,82 0,00 9,64 0
    Papír 0,00 0,00 21,32 0,00 42,64 0
                74,00  
7010002755                
    Papír 16,36 0,00 144,31 0,00 288,62 1
                289,00  
7010002756                
    Papír 20,18 0,00 46,94 0,00 93,88 1
                94,00  
7010002760                
    Směsné plasty 6,11 0,00 43,39 0,00 86,78 2
    Papír 5,35 0,00 81,45 0,00 162,90 1
    Pet lahve 2,59 0,00 9,78 0,00 19,56 1
                269,00  
7010002770                
    Papír 15,72 0,00 90,36 0,00 180,72 2
    Pet lahve 4,37 0,00 45,59 0,00 91,18 2
    Směsné plasty 1,58 0,00 20,78 0,00 41,56 1
                313,00  
7010002787                
    Papír 3,66 0,00 30,55 0,00 61,10 1
    Pet lahve 1,85 0,00 9,71 0,00 19,42 1
    Směsné plasty 4,35 0,00 26,32 0,00 52,64 2
                133,00  
7010002847                
    Pet lahve 2,25 0,00 13,29 0,00 26,58 1
    Směsné plasty 2,14 0,00 15,73 0,00 31,46 1
    Papír 6,22 0,00 68,04 0,00 136,08 1
                194,00  
7010002867                
    Papír 27,23 0,00 111,57 0,00 223,14 3
    Pet lahve 0,00 0,00 6,68 0,00 13,36 0
    Směsné plasty 3,06 0,00 35,99 0,00 71,98 1
                308,00  
7010002920                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,82 0,00 17,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,07 0,00 26,14 0
    Papír 0,00 0,00 19,13 0,00 38,26 0
                82,00  
7010002938                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,32 0,00 10,64 0
                11,00  
7010002951                
    Směsné plasty 1,81 0,00 22,66 0,00 45,32 1
    Papír 6,78 0,00 23,21 0,00 46,42 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,02 0,00 4,04 0
                96,00  
7010002980                
    Pet lahve 2,48 0,00 19,58 0,00 39,16 1
    Směsné plasty 0,96 0,00 14,21 0,00 28,42 1
    Papír 8,21 0,00 66,77 0,00 133,54 1
                201,00  
7010002989                
    Papír 9,60 0,00 9,60 0,00 19,20 1
                19,00  
7010002993                
    Pet lahve 0,00 0,00 7,60 0,00 15,20 0
    Papír 0,00 0,00 11,40 0,00 22,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,02 0,00 18,04 0
                56,00  
7010002996                
    Papír 0,00 0,00 72,71 0,00 145,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 30,35 0,00 60,70 0
    Směsné plasty 4,53 0,00 12,93 0,00 25,86 1
                232,00  
7010003014                
    Papír 9,95 0,00 9,95 0,00 19,90 1
    Směsné plasty 5,76 0,00 5,76 0,00 11,52 2
                31,00  
7010003024                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,39 0,00 8,78 0
    Směsné plasty 2,69 0,00 41,19 0,00 82,38 1
    Papír 15,63 0,00 130,30 0,00 260,60 2
                352,00  
7010003049                
    Papír 16,29 0,00 246,26 0,00 492,52 3
                493,00  
7010003082                
    Papír 15,94 0,00 125,59 0,00 251,18 1
    Pet lahve 1,93 0,00 23,73 0,00 47,46 1
    Směsné plasty 2,60 0,00 25,48 0,00 50,96 1
                350,00  
7010003128                
    Papír 6,06 0,00 119,85 0,00 239,70 1
    Směsné plasty 2,90 0,00 28,61 0,00 57,22 1
                297,00  
7010003140                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,64 0,00 9,28 0
    Papír 0,00 0,00 201,73 0,00 403,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,29 0,00 20,58 0
                433,00  
7010003150                
    Papír 0,00 0,00 128,50 0,00 257,00 0
                257,00  
7010003153                
    Papír 0,00 0,00 10,52 0,00 21,04 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,63 0,00 3,26 0
                24,00  
7010003160                
    Papír 3,82 0,00 34,75 0,00 69,50 1
    Pet lahve 2,00 0,00 18,15 0,00 36,30 1
    Směsné plasty 6,47 0,00 56,45 0,00 112,90 1
                219,00  
7010003180                
    Pet lahve 2,17 0,00 13,19 0,00 26,38 1
    Papír 0,00 0,00 61,98 0,00 123,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,47 0,00 56,94 0
                207,00  
7010003182                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,10 0,00 6,20 0
    Papír 12,39 0,00 81,64 0,00 163,28 3
    Směsné plasty 3,65 0,00 28,93 0,00 57,86 2
                227,00  
7010003189                
    Papír 18,60 0,00 38,90 0,00 77,80 1
    Směsné plasty 8,85 0,00 14,11 0,00 28,22 1
                106,00  
7010003195                
    Papír 22,01 0,00 80,89 0,00 161,78 4
    Směsné plasty 4,55 0,00 15,37 0,00 30,74 2
                193,00  
7010003205                
    Papír 9,01 0,00 36,96 0,00 73,92 2
    Pet lahve 1,81 0,00 7,36 0,00 14,72 1
    Směsné plasty 1,83 0,00 13,23 0,00 26,46 1
                115,00  
7010003210                
    Papír 0,00 0,00 107,38 0,00 214,76 0
    Pet lahve 1,43 0,00 7,63 0,00 15,26 1
    Směsné plasty 2,62 0,00 18,76 0,00 37,52 1
                268,00  
7010003227                
    Papír 4,05 0,00 11,98 0,00 23,96 1
                24,00  
7010003234                
    Směsné plasty 2,33 0,00 23,22 0,00 46,44 2
    Pet lahve 0,97 0,00 9,45 0,00 18,90 1
    Papír 4,66 0,00 46,43 0,00 92,86 1
                158,00  
7010003236                
    Papír 4,72 0,00 62,64 0,00 125,28 1
    Pet lahve 3,36 0,00 9,28 0,00 18,56 2
    Směsné plasty 2,00 0,00 20,74 0,00 41,48 1
                185,00  
7010003241                
    Pet lahve 2,34 0,00 4,19 0,00 8,38 1
                8,00  
7010003253                
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,81 0,00 9,62 0
    Papír 5,93 0,00 76,87 0,00 153,74 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,81 0,00 11,62 0
                175,00  
7010003257                
    Papír 0,00 0,00 34,56 0,00 69,12 0
                69,00  
7010003262                
    Pet lahve 3,88 0,00 29,45 0,00 58,90 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,85 0,00 13,70 0
                73,00  
7010003263                
    Směsné plasty 1,52 0,00 26,77 0,00 53,54 1
    Papír 5,05 0,00 78,47 0,00 156,94 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,91 0,00 3,82 0
                214,00  
7010003281                
    Papír 5,71 0,00 92,43 0,00 184,86 1
    Směsné plasty 3,51 0,00 48,40 0,00 96,80 1
    Pet lahve 1,50 0,00 20,62 0,00 41,24 1
                323,00  
7010003315                
    Papír 6,25 0,00 106,18 0,00 212,36 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,91 0,00 13,82 0
    Směsné plasty 5,62 0,00 31,68 0,00 63,36 2
                290,00  
7010003317                
    Papír 3,89 0,00 164,63 0,00 329,26 1
    Směsné plasty 1,59 0,00 22,90 0,00 45,80 1
                375,00  
7010003319                
    Papír 4,19 0,00 33,21 0,00 66,42 1
    Pet lahve 2,25 0,00 12,67 0,00 25,34 1
    Směsné plasty 4,80 0,00 24,23 0,00 48,46 2
                140,00  
7010003327                
    Směsné plasty 2,46 0,00 13,21 0,00 26,42 1
    Papír 3,58 0,00 15,50 0,00 31,00 1
    Pet lahve 1,95 0,00 8,21 0,00 16,42 1
                74,00  
7010003337                
    Směsné plasty 1,78 0,00 18,16 0,00 36,32 1
    Papír 6,10 0,00 55,87 0,00 111,74 1
                148,00  
7010003395                
    Papír 9,00 0,00 104,12 0,00 208,24 1
    Směsné plasty 2,56 0,00 20,92 0,00 41,84 1
    Pet lahve 1,90 0,00 10,30 0,00 20,60 1
                271,00  
7010003422                
    Směsné plasty 2,06 0,00 20,83 0,00 41,66 1
    Pet lahve 1,07 0,00 26,00 0,00 52,00 1
    Papír 4,57 0,00 58,40 0,00 116,80 1
                210,00  
7010003424                
    Směsné plasty 6,00 0,00 33,76 0,00 67,52 3
    Pet lahve 1,47 0,00 8,61 0,00 17,22 1
    Papír 9,23 0,00 41,08 0,00 82,16 2
                167,00  
7010003450                
    Papír 12,08 0,00 64,87 0,00 129,74 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,61 0,00 13,22 0
    Směsné plasty 5,75 0,00 30,10 0,00 60,20 2
                203,00  
7010003471                
    Papír 0,00 0,00 35,03 0,00 70,06 0
    Pet lahve 2,45 0,00 9,66 0,00 19,32 1
    Směsné plasty 6,75 0,00 45,36 0,00 90,72 2
                180,00  
7010003477                
    Papír 0,00 0,00 21,49 0,00 42,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 21,69 0,00 43,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,24 0,00 8,48 0
                95,00  
7010003496                
    Pet lahve 0,00 0,00 7,45 0,00 14,90 0
    Směsné plasty 5,41 0,00 44,60 0,00 89,20 2
    Papír 12,15 0,00 96,01 0,00 192,02 1
                296,00  
7010003497                
    Směsné plasty 3,11 0,00 40,43 0,00 80,86 1
    Papír 0,00 0,00 64,09 0,00 128,18 0
    Pet lahve 2,16 0,00 10,74 0,00 21,48 1
                231,00  
7010003506                
    Papír 0,00 0,00 35,22 0,00 70,44 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,73 0,00 11,46 0
                82,00  
7010003525                
    Papír 18,55 0,00 59,64 0,00 119,28 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,87 0,00 11,74 0
                131,00  
7010003533                
    Papír 0,00 0,00 85,24 0,00 170,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,32 0,00 6,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,36 0,00 12,72 0
                190,00  
7010003534                
    Směsné plasty 2,29 0,00 32,88 0,00 65,76 1
    Papír 6,09 0,00 55,06 0,00 110,12 1
                176,00  
7010003552                
    Papír 0,00 0,00 36,48 0,00 72,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 31,68 0,00 63,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,39 0,00 10,78 0
                147,00  
7010003553                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,50 0,00 7,00 0
    Papír 0,00 0,00 120,31 0,00 240,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,62 0,00 13,24 0
                261,00  
7010003558                
    Směsné plasty 3,76 0,00 34,98 0,00 69,96 2
    Papír 28,73 0,00 151,92 0,00 303,84 5
                374,00  
7010003567                
    Papír 0,00 0,00 70,95 0,00 141,90 0
                142,00  
7010003571                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,92 0,00 7,84 0
    Směsné plasty 1,76 0,00 28,36 0,00 56,72 1
    Papír 5,10 0,00 91,15 0,00 182,30 1
                247,00  
7010003589                
    Papír 0,00 0,00 128,63 0,00 257,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 30,80 0,00 61,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,66 0,00 13,32 0
                332,00  
7010003594                
    Papír 0,00 0,00 157,15 0,00 314,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,23 0,00 4,46 0
    Směsné plasty 11,60 0,00 108,37 0,00 216,74 2
                536,00  
7010003602                
    Papír 0,00 0,00 174,79 0,00 349,58 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,56 0,00 39,12 0
                389,00  
7010003621                
    Směsné plasty 0,00 0,00 30,20 0,00 60,40 0
    Papír 0,00 0,00 89,30 0,00 178,60 0
                239,00  
7010003637                
    Papír 6,79 0,00 139,87 0,00 279,74 2
    Směsné plasty 7,18 0,00 81,33 0,00 162,66 2
                442,00  
7010003639                
    Papír 10,07 0,00 72,60 0,00 145,20 2
    Směsné plasty 2,81 0,00 31,86 0,00 63,72 1
                209,00  
7010003640                
    Směsné plasty 2,15 0,00 10,69 0,00 21,38 1
    Papír 10,74 0,00 57,25 0,00 114,50 3
                136,00  
7010003645                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,79 0,00 17,58 0
    Papír 0,00 0,00 12,86 0,00 25,72 0
    Pet lahve 0,00 0,00 17,15 0,00 34,30 0
                78,00  
7010003659                
    Papír 5,91 0,00 44,02 0,00 88,04 1
    Směsné plasty 2,22 0,00 33,51 0,00 67,02 1
                155,00  
7010003661                
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,11 0,00 56,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 35,88 0,00 71,76 0
    Papír 15,42 0,00 161,78 0,00 323,56 2
                452,00  
7010003673                
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,51 0,00 23,02 0
    Papír 0,00 0,00 46,63 0,00 93,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,06 0,00 10,12 0
                126,00  
7010003678                
    Papír 3,40 0,00 11,97 0,00 23,94 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,74 0,00 3,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,79 0,00 7,58 0
                35,00  
7010003689                
    Papír 4,19 0,00 51,74 0,00 103,48 1
    Směsné plasty 3,62 0,00 29,78 0,00 59,56 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,52 0,00 3,04 0
                166,00  
7010003701                
    Papír 13,56 0,00 37,70 0,00 75,40 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,77 0,00 9,54 0
    Směsné plasty 2,74 0,00 15,43 0,00 30,86 1
                116,00  
7010003724                
    Pet lahve 1,94 0,00 22,28 0,00 44,56 1
    Papír 33,71 0,00 159,96 0,00 319,92 2
    Směsné plasty 3,42 0,00 12,25 0,00 24,50 1
                389,00  
7010003751                
    Papír 32,38 0,00 177,11 0,00 354,22 3
                354,00  
7010003828                
    Papír 0,00 0,00 58,55 0,00 117,10 0
                117,00  
7010003837                
    Směsné plasty 3,44 0,00 65,29 0,00 130,58 1
    Papír 6,49 0,00 64,11 0,00 128,22 1
    Pet lahve 3,10 0,00 6,19 0,00 12,38 1
                271,00  
7010003849                
    Papír 17,90 0,00 38,10 0,00 76,20 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,75 0,00 7,50 0
    Pet lahve 8,07 0,00 40,13 0,00 80,26 3
                164,00  
7010003872                
    Pet lahve 2,81 0,00 27,39 0,00 54,78 2
    Směsné plasty 1,61 0,00 28,22 0,00 56,44 1
    Papír 11,38 0,00 106,83 0,00 213,66 2
                325,00  
7010003876                
    Papír 9,05 0,00 31,75 0,00 63,50 2
    Pet lahve 4,04 0,00 11,95 0,00 23,90 3
    Směsné plasty 11,19 0,00 30,96 0,00 61,92 7
                149,00  
7010003885                
    Papír 9,99 0,00 67,14 0,00 134,28 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,09 0,00 10,18 0
    Směsné plasty 2,78 0,00 18,68 0,00 37,36 1
                182,00  
7010003903                
    Papír 19,01 0,00 42,94 0,00 85,88 4
    Směsné plasty 10,87 0,00 59,97 0,00 119,94 5
                206,00  
7010003938                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,27 0,00 8,54 0
    Směsné plasty 4,01 0,00 46,12 0,00 92,24 1
    Papír 6,91 0,00 105,22 0,00 210,44 1
                311,00  
7010003939                
    Papír 4,89 0,00 89,43 0,00 178,86 1
    Směsné plasty 2,70 0,00 38,20 0,00 76,40 1
    Pet lahve 2,18 0,00 24,43 0,00 48,86 1
                304,00  
7010003970                
    Papír 0,00 0,00 29,52 0,00 59,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,56 0,00 7,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,37 0,00 36,74 0
                103,00  
7010003973                
    Papír 10,84 0,00 53,48 0,00 106,96 2
    Směsné plasty 3,55 0,00 31,10 0,00 62,20 2
                169,00  
7010003985                
    Papír 0,00 0,00 271,58 0,00 543,16 0
                543,00  
7010003989                
    Papír 6,19 0,00 69,35 0,00 138,70 1
    Pet lahve 0,00 0,00 11,34 0,00 22,68 0
    Směsné plasty 3,88 0,00 22,47 0,00 44,94 1
                206,00  
7010003994                
    Papír 11,89 0,00 64,62 0,00 129,24 4
    Pet lahve 0,00 0,00 1,46 0,00 2,92 0
                132,00  
7010004008                
    Papír 0,00 0,00 50,73 0,00 101,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,18 0,00 36,36 0
                138,00  
7010004009                
    Papír 23,40 0,00 115,20 0,00 230,40 2
    Pet lahve 3,03 0,00 8,84 0,00 17,68 1
    Směsné plasty 2,26 0,00 37,31 0,00 74,62 1
                323,00  
7010004019                
    Papír 28,31 0,00 94,46 0,00 188,92 2
    Směsné plasty 4,83 0,00 41,26 0,00 82,52 2
    Pet lahve 0,00 0,00 12,15 0,00 24,30 0
                296,00  
7010004024                
    Papír 0,00 0,00 61,38 0,00 122,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,51 0,00 9,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,94 0,00 25,88 0
                158,00  
7010004029                
    Pet lahve 1,92 0,00 14,33 0,00 28,66 1
    Směsné plasty 5,15 0,00 29,83 0,00 59,66 2
                88,00  
7010004035                
    Pet lahve 4,11 0,00 9,26 0,00 18,52 2
    Směsné plasty 5,69 0,00 32,83 0,00 65,66 2
                84,00  
7010004036                
    Papír 1,46 0,00 19,90 0,00 39,80 1
    Pet lahve 0,36 0,00 0,36 0,00 0,72 1
    Směsné plasty 0,44 0,00 1,91 0,00 3,82 1
                44,00  
7010004041                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,00 0,00 6,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,75 0,00 17,50 0
                24,00  
7010004043                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,56 0,00 1,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,26 0,00 4,52 0
    Papír 4,55 0,00 79,19 0,00 158,38 1
                164,00  
7010004076                
    Papír 3,45 0,00 83,81 0,00 167,62 1
    Pet lahve 1,12 0,00 6,13 0,00 12,26 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,55 0,00 9,10 0
                189,00  
7010004082                
    Papír 0,00 0,00 44,38 0,00 88,76 0
                89,00  
7010004083                
    Pet lahve 1,92 0,00 10,36 0,00 20,72 1
    Papír 9,75 0,00 85,10 0,00 170,20 2
    Směsné plasty 7,19 0,00 38,44 0,00 76,88 2
                268,00  
7010004085                
    Papír 11,03 0,00 70,11 0,00 140,22 4
    Směsné plasty 2,96 0,00 40,67 0,00 81,34 1
                222,00  
7010004095                
    Směsné plasty 6,67 0,00 52,49 0,00 104,98 2
    Papír 15,00 0,00 134,36 0,00 268,72 2
                374,00  
7010004100                
    Směsné plasty 0,00 0,00 0,85 0,00 1,70 0
    Papír 0,00 0,00 47,62 0,00 95,24 0
                97,00  
7010004116                
    Papír 0,00 0,00 23,58 0,00 47,16 0
                47,00  
7010004125                
    Směsné plasty 2,46 0,00 17,30 0,00 34,60 1
    Papír 26,57 0,00 209,93 0,00 419,86 3
                454,00  
7010004140                
    Papír 0,00 0,00 39,96 0,00 79,92 0
                80,00  
7010004152                
    Pet lahve 0,00 0,00 6,49 0,00 12,98 0
                13,00  
7010004155                
    Papír 4,49 0,00 166,92 0,00 333,84 1
    Pet lahve 1,57 0,00 10,03 0,00 20,06 1
    Směsné plasty 2,35 0,00 48,46 0,00 96,92 1
                451,00  
7010004156                
    Papír 5,52 0,00 89,07 0,00 178,14 1
    Směsné plasty 1,91 0,00 28,56 0,00 57,12 1
                235,00  
7010004160                
    Směsné plasty 8,87 0,00 38,34 0,00 76,68 3
    Pet lahve 1,65 0,00 9,12 0,00 18,24 1
    Papír 3,89 0,00 83,07 0,00 166,14 2
                261,00  
7010004185                
    Směsné plasty 0,00 0,00 240,49 0,00 480,98 0
    Pet lahve 0,00 0,00 36,85 0,00 73,70 0
                555,00  
7010004191                
    Papír 5,22 0,00 45,72 0,00 91,44 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,39 0,00 4,78 0
                96,00  
7010004204                
    Papír 0,00 0,00 44,16 0,00 88,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,89 0,00 27,78 0
    Směsné plasty 1,15 0,00 19,12 0,00 38,24 1
                154,00  
7010004213                
    Papír 3,13 0,00 65,60 0,00 131,20 1
    Směsné plasty 1,57 0,00 27,76 0,00 55,52 1
                187,00  
7010004231                
    Papír 0,00 0,00 11,53 0,00 23,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,15 0,00 2,30 0
    Směsné plasty 4,58 0,00 32,19 0,00 64,38 2
                90,00  
7010004235                
    Pet lahve 2,39 0,00 2,39 0,00 4,78 1
    Papír 10,31 0,00 10,31 0,00 20,62 2
    Směsné plasty 7,46 0,00 7,46 0,00 14,92 3
                40,00  
7010004246                
    Pet lahve 2,45 0,00 43,07 0,00 86,14 1
    Směsné plasty 2,71 0,00 35,89 0,00 71,78 1
    Papír 3,86 0,00 115,66 0,00 231,32 1
                389,00  
7010004257                
    Papír 0,00 0,00 220,15 0,00 440,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,14 0,00 22,28 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,42 0,00 52,84 0
                515,00  
7010004313                
    Papír 0,00 0,00 25,54 0,00 51,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,18 0,00 46,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,35 0,00 20,70 0
                118,00  
7010004367                
    Papír 17,15 0,00 46,91 0,00 93,82 2
    Pet lahve 1,61 0,00 6,55 0,00 13,10 1
    Směsné plasty 5,30 0,00 17,59 0,00 35,18 2
                142,00  
7010004380                
    Papír 11,24 0,00 86,04 0,00 172,08 1
                172,00  
7010004393                
    Papír 0,00 0,00 164,83 0,00 329,66 0
                330,00  
7010004399                
    Papír 28,66 0,00 200,52 0,00 401,04 5
    Pet lahve 1,58 0,00 18,70 0,00 37,40 1
    Směsné plasty 2,89 0,00 28,89 0,00 57,78 1
                496,00  
7010004483                
    Pet lahve 2,51 0,00 10,70 0,00 21,40 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,72 0,00 3,44 0
    Papír 0,00 0,00 42,81 0,00 85,62 0
                110,00  
7010004588                
    Papír 68,24 0,00 237,27 0,00 474,54 3
    Pet lahve 10,58 0,00 43,87 0,00 87,74 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 50,46 0,00 100,92 0
                663,00  
7010004629                
    Papír 36,58 0,00 99,16 0,00 198,32 7
    Pet lahve 4,45 0,00 7,81 0,00 15,62 2
    Směsné plasty 12,32 0,00 13,72 0,00 27,44 4
                241,00  
7010004727                
    Papír 0,00 0,00 56,74 0,00 113,48 0
                113,00  
7010004926                
    Papír 13,54 0,00 179,24 0,00 358,48 1
    Pet lahve 0,00 0,00 10,20 0,00 20,40 0
    Směsné plasty 2,94 0,00 34,47 0,00 68,94 2
                448,00  
7010004998                
    Papír 56,59 0,00 109,79 0,00 219,58 3
                220,00  
7010005087                
    Pet lahve 5,63 0,00 5,63 0,00 11,26 2
    Směsné plasty 85,81 0,00 85,81 0,00 171,62 14
                183,00  
7010005142                
    Papír 9,88 0,00 98,10 0,00 196,20 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,20 0,00 12,40 0
    Směsné plasty 4,19 0,00 18,63 0,00 37,26 2
                246,00  
7010005705                
    Pet lahve 3,59 0,00 33,59 0,00 67,18 2
    Směsné plasty 1,32 0,00 15,19 0,00 30,38 1
    Papír 6,97 0,00 56,51 0,00 113,02 1
                211,00  
7010005723                
    Papír 4,81 0,00 65,89 0,00 131,78 1
    Směsné plasty 3,53 0,00 35,98 0,00 71,96 1
    Pet lahve 1,62 0,00 19,87 0,00 39,74 1
                243,00  
7010005749                
    Pet lahve 1,83 0,00 18,84 0,00 37,68 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,82 0,00 11,64 0
    Papír 8,11 0,00 81,86 0,00 163,72 1
                213,00  
7010005751                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,95 0,00 3,90 0
                4,00  
7010005784                
    Papír 0,00 0,00 6,29 0,00 12,58 0
                13,00  
7010005791                
    Papír 0,00 0,00 17,79 0,00 35,58 0
                36,00  
7010005811                
    Papír 0,00 0,00 45,47 0,00 90,94 0
    Pet lahve 2,96 0,00 6,51 0,00 13,02 2
                104,00  
7010005820                
    Papír 11,15 0,00 95,57 0,00 191,14 2
    Směsné plasty 1,44 0,00 22,62 0,00 45,24 1
                236,00  
7010005822                
    Papír 17,28 0,00 87,96 0,00 175,92 3
    Pet lahve 7,94 0,00 30,35 0,00 60,70 3
    Směsné plasty 6,42 0,00 40,37 0,00 80,74 3
                317,00  
7010005835                
    Pet lahve 0,00 0,00 17,66 0,00 35,32 0
    Směsné plasty 1,87 0,00 10,20 0,00 20,40 1
    Papír 9,34 0,00 157,05 0,00 314,10 2
                370,00  
7010005847                
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,23 0,00 6,46 0
    Papír 35,38 0,00 186,01 0,00 372,02 3
    Pet lahve 1,28 0,00 7,82 0,00 15,64 1
                394,00  
7010005856                
    Pet lahve 5,99 0,00 55,08 0,00 110,16 3
    Směsné plasty 5,51 0,00 55,18 0,00 110,36 2
    Papír 18,51 0,00 99,41 0,00 198,82 1
                419,00  
7010005865                
    Papír 9,80 0,00 58,03 0,00 116,06 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,04 0,00 2,08 0
    Směsné plasty 1,66 0,00 4,27 0,00 8,54 1
                127,00  
7010005879                
    Směsné plasty 2,07 0,00 18,83 0,00 37,66 1
    Pet lahve 2,21 0,00 19,09 0,00 38,18 1
    Papír 10,73 0,00 64,33 0,00 128,66 1
                205,00  
7010006005                
    Papír 118,98 0,00 366,16 0,00 732,32 4
    Pet lahve 0,00 0,00 2,66 0,00 5,32 0
    Směsné plasty 2,99 0,00 32,13 0,00 64,26 1
                802,00  
7010006006                
    Papír 32,40 0,00 266,64 0,00 533,28 3
    Pet lahve 1,97 0,00 56,10 0,00 112,20 2
    Směsné plasty 1,98 0,00 22,16 0,00 44,32 2
                690,00  
7010006030                
    Papír 0,00 0,00 109,72 0,00 219,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 28,61 0,00 57,22 0
                277,00  
7010006048                
    Papír 8,37 0,00 175,30 0,00 350,60 1
    Pet lahve 4,67 0,00 17,35 0,00 34,70 2
    Směsné plasty 1,71 0,00 17,19 0,00 34,38 1
                420,00  
7010006052                
    Pet lahve 18,43 0,00 48,52 0,00 97,04 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,46 0,00 50,92 0
    Papír 0,00 0,00 21,96 0,00 43,92 0
                192,00  
7010006054                
    Papír 0,00 0,00 108,88 0,00 217,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,57 0,00 13,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,73 0,00 33,46 0
                264,00  
7010006103                
    Papír 0,00 0,00 85,70 0,00 171,40 0
    Pet lahve 8,07 0,00 20,38 0,00 40,76 3
    Směsné plasty 9,39 0,00 73,80 0,00 147,60 3
                360,00  
7010006104                
    Papír 16,42 0,00 128,75 0,00 257,50 2
    Pet lahve 2,53 0,00 24,75 0,00 49,50 1
    Směsné plasty 5,61 0,00 39,87 0,00 79,74 1
                387,00  
7010006106                
    Pet lahve 1,17 0,00 6,97 0,00 13,94 1
    Papír 5,84 0,00 55,58 0,00 111,16 1
    Směsné plasty 0,55 0,00 6,67 0,00 13,34 1
                138,00  
7010006112                
    Papír 4,78 0,00 57,57 0,00 115,14 1
    Pet lahve 1,02 0,00 12,21 0,00 24,42 1
    Směsné plasty 1,32 0,00 11,42 0,00 22,84 1
                162,00  
7010006123                
    Pet lahve 0,00 0,00 1,36 0,00 2,72 0
    Směsné plasty 2,21 0,00 33,85 0,00 67,70 1
    Papír 4,30 0,00 76,69 0,00 153,38 1
                224,00  
7010006126                
    Papír 6,36 0,00 53,69 0,00 107,38 2
    Směsné plasty 1,30 0,00 8,03 0,00 16,06 1
    Pet lahve 0,92 0,00 15,30 0,00 30,60 1
                154,00  
7010006152                
    Papír 1,68 0,00 20,01 0,00 40,02 1
    Pet lahve 2,98 0,00 5,55 0,00 11,10 2
    Směsné plasty 1,78 0,00 16,52 0,00 33,04 1
                84,00  
7010006155                
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,38 0,00 34,76 0
    Papír 0,00 0,00 22,62 0,00 45,24 0
                80,00  
7010006165                
    Papír 0,00 0,00 238,28 0,00 476,56 0
                477,00  
7010006178                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,89 0,00 11,78 0
                12,00  
7010006179                
    Papír 0,00 0,00 48,68 0,00 97,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 80,84 0,00 161,68 0
                259,00  
7010006193                
    Směsné plasty 3,76 0,00 28,25 0,00 56,50 1
    Papír 4,25 0,00 25,81 0,00 51,62 1
    Pet lahve 6,49 0,00 37,10 0,00 74,20 2
                182,00  
7010006208                
    Papír 15,87 0,00 247,06 0,00 494,12 3
                494,00  
7010006215                
    Papír 11,89 0,00 56,45 0,00 112,90 1
    Pet lahve 1,24 0,00 13,37 0,00 26,74 1
                140,00  
7010006220                
    Papír 5,03 0,00 50,57 0,00 101,14 1
    Pet lahve 1,68 0,00 4,78 0,00 9,56 1
    Směsné plasty 1,49 0,00 9,00 0,00 18,00 1
                129,00  
7010006227                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,46 0,00 22,92 0
                23,00  
7010006233                
    Papír 0,00 0,00 37,03 0,00 74,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,29 0,00 12,58 0
                87,00  
7010006235                
    Papír 17,96 0,00 86,05 0,00 172,10 3
    Pet lahve 0,00 0,00 0,85 0,00 1,70 0
    Směsné plasty 8,86 0,00 55,90 0,00 111,80 2
                286,00  
7010006249                
    Papír 0,00 0,00 61,27 0,00 122,54 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 32,48 0,00 64,96 0
                188,00  
7010006261                
    Směsné plasty 0,00 0,00 33,82 0,00 67,64 0
    Papír 9,09 0,00 92,89 0,00 185,78 1
    Pet lahve 2,57 0,00 11,10 0,00 22,20 1
                276,00  
7010006274                
    Papír 4,78 0,00 38,04 0,00 76,08 1
    Pet lahve 1,25 0,00 16,92 0,00 33,84 1
    Směsné plasty 1,32 0,00 16,89 0,00 33,78 1
                144,00  
7010006279                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,34 0,00 8,68 0
    Směsné plasty 6,95 0,00 8,64 0,00 17,28 2
                26,00  
7010006280                
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,71 0,00 17,42 0
    Papír 0,00 0,00 55,15 0,00 110,30 0
                128,00  
7010006297                
    Papír 19,91 0,00 70,44 0,00 140,88 1
    Směsné plasty 2,16 0,00 10,63 0,00 21,26 1
                162,00  
7010006309                
    Papír 0,00 0,00 49,27 0,00 98,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,29 0,00 8,58 0
                107,00  
7010006312                
    Papír 8,78 0,00 264,03 0,00 528,06 1
                528,00  
7010006319                
    Papír 10,46 0,00 102,20 0,00 204,40 3
    Směsné plasty 4,45 0,00 66,99 0,00 133,98 2
                338,00  
7010006321                
    Papír 0,00 0,00 95,47 0,00 190,94 0
                191,00  
7010006336                
    Papír 23,14 0,00 77,58 0,00 155,16 2
    Pet lahve 1,90 0,00 15,01 0,00 30,02 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,49 0,00 32,98 0
                218,00  
7010006379                
    Pet lahve 0,00 0,00 9,72 0,00 19,44 0
    Směsné plasty 2,25 0,00 20,46 0,00 40,92 1
    Papír 0,00 0,00 36,57 0,00 73,14 0
                134,00  
7010006394                
    Papír 0,00 0,00 39,93 0,00 79,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,52 0,00 19,04 0
                99,00  
7010006412                
    Papír 10,00 0,00 137,54 0,00 275,08 1
    Pet lahve 1,38 0,00 13,98 0,00 27,96 1
    Směsné plasty 1,85 0,00 14,82 0,00 29,64 1
                333,00  
7010006419                
    Papír 0,00 0,00 32,44 0,00 64,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,96 0,00 17,92 0
                83,00  
7010006420                
    Papír 7,69 0,00 69,57 0,00 139,14 2
    Pet lahve 0,00 0,00 12,84 0,00 25,68 0
                165,00  
7010006474                
    Papír 11,22 0,00 63,11 0,00 126,22 2
    Pet lahve 1,50 0,00 8,15 0,00 16,30 1
    Směsné plasty 3,83 0,00 39,02 0,00 78,04 2
                221,00  
7010006475                
    Papír 13,17 0,00 156,56 0,00 313,12 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,44 0,00 14,88 0
    Směsné plasty 3,75 0,00 13,62 0,00 27,24 1
                355,00  
7010006478                
    Směsné plasty 2,65 0,00 8,42 0,00 16,84 1
    Pet lahve 1,38 0,00 2,76 0,00 5,52 1
    Papír 6,50 0,00 27,50 0,00 55,00 1
                77,00  
7010006488                
    Papír 27,80 0,00 190,18 0,00 380,36 3
    Pet lahve 0,00 0,00 2,37 0,00 4,74 0
    Směsné plasty 2,14 0,00 3,59 0,00 7,18 1
                392,00  
7010006512                
    Pet lahve 1,89 0,00 6,65 0,00 13,30 1
    Směsné plasty 2,32 0,00 28,03 0,00 56,06 1
    Papír 16,11 0,00 170,41 0,00 340,82 2
                410,00  
7010006551                
    Papír 0,00 0,00 17,80 0,00 35,60 0
    Směsné plasty 22,64 0,00 212,46 0,00 424,92 8
                461,00  
7010006567                
    Papír 0,00 0,00 90,94 0,00 181,88 0
                182,00  
7010006575                
    Papír 4,99 0,00 81,25 0,00 162,50 1
    Směsné plasty 2,38 0,00 18,57 0,00 37,14 1
                200,00  
7010006576                
    Papír 0,00 0,00 54,90 0,00 109,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,21 0,00 16,42 0
                126,00  
7010006583                
    Papír 0,00 0,00 89,90 0,00 179,80 0
                180,00  
7010006595                
    Papír 11,25 0,00 99,27 0,00 198,54 2
    Směsné plasty 3,99 0,00 40,82 0,00 81,64 2
                280,00  
7010006605                
    Papír 5,09 0,00 21,29 0,00 42,58 1
                43,00  
7010006611                
    Papír 7,80 0,00 90,40 0,00 180,80 2
    Pet lahve 0,00 0,00 7,00 0,00 14,00 0
    Směsné plasty 2,42 0,00 24,62 0,00 49,24 2
                244,00  
7010006630                
    Pet lahve 0,00 0,00 3,84 0,00 7,68 0
    Papír 3,23 0,00 37,49 0,00 74,98 1
    Směsné plasty 2,65 0,00 20,76 0,00 41,52 1
                124,00  
7010006640                
    Papír 2,47 0,00 43,56 0,00 87,12 1
    Pet lahve 0,00 0,00 6,62 0,00 13,24 0
    Směsné plasty 1,32 0,00 14,37 0,00 28,74 1
                129,00  
7010006645                
    Papír 4,40 0,00 78,97 0,00 157,94 1
    Pet lahve 1,89 0,00 17,07 0,00 34,14 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,03 0,00 36,06 0
                228,00  
7010006648                
    Papír 0,00 0,00 122,04 0,00 244,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 21,04 0,00 42,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 35,89 0,00 71,78 0
                358,00  
7010006658                
    Papír 4,82 0,00 74,11 0,00 148,22 1
    Pet lahve 0,00 0,00 8,53 0,00 17,06 0
    Směsné plasty 3,70 0,00 20,22 0,00 40,44 1
                206,00  
7010006670                
    Papír 20,26 0,00 125,77 0,00 251,54 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,84 0,00 7,68 0
    Směsné plasty 3,41 0,00 26,72 0,00 53,44 1
                313,00  
7010006677                
    Papír 6,90 0,00 107,21 0,00 214,42 1
    Směsné plasty 1,86 0,00 31,22 0,00 62,44 1
                277,00  
7010006694                
    Papír 0,00 0,00 365,60 0,00 731,20 0
    Pet lahve 54,51 0,00 64,67 0,00 129,34 9
    Směsné plasty 5,87 0,00 51,25 0,00 102,50 2
                963,00  
7010006698                
    Papír 0,00 0,00 133,92 0,00 267,84 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 36,36 0,00 72,72 0
                341,00  
7010006701                
    Směsné plasty 2,71 0,00 17,26 0,00 34,52 1
    Papír 3,96 0,00 20,88 0,00 41,76 1
    Pet lahve 6,31 0,00 51,30 0,00 102,60 3
                179,00  
7010006724                
    Papír 0,00 0,00 256,81 0,00 513,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,10 0,00 28,20 0
                542,00  
7010006742                
    Papír 7,83 0,00 130,33 0,00 260,66 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,97 0,00 3,94 0
    Směsné plasty 11,41 0,00 22,36 0,00 44,72 4
                309,00  
7010006752                
    Papír 12,82 0,00 66,10 0,00 132,20 2
    Směsné plasty 10,98 0,00 42,92 0,00 85,84 5
    Pet lahve 5,86 0,00 7,69 0,00 15,38 1
                233,00  
7010006757                
    Pet lahve 0,00 0,00 8,99 0,00 17,98 0
    Směsné plasty 2,75 0,00 11,34 0,00 22,68 2
                41,00  
7010006778                
    Pet lahve 4,81 0,00 27,85 0,00 55,70 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,39 0,00 10,78 0
                66,00  
7010006779                
    Papír 0,00 0,00 22,53 0,00 45,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,34 0,00 18,68 0
    Směsné plasty 1,65 0,00 13,30 0,00 26,60 1
                90,00  
7010006804                
    Papír 10,08 0,00 40,99 0,00 81,98 2
    Pet lahve 1,24 0,00 2,69 0,00 5,38 1
    Směsné plasty 2,60 0,00 6,49 0,00 12,98 2
                100,00  
7010006809                
    Papír 0,00 0,00 241,42 0,00 482,84 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,44 0,00 20,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 77,79 0,00 155,58 0
                659,00  
7010006845                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,51 0,00 11,02 0
    Směsné plasty 3,69 0,00 29,96 0,00 59,92 1
    Papír 11,37 0,00 122,02 0,00 244,04 2
                315,00  
7010006846                
    Papír 27,00 0,00 258,43 0,00 516,86 4
    Směsné plasty 1,96 0,00 30,75 0,00 61,50 1
                578,00  
7010006862                
    Papír 0,00 0,00 1,56 0,00 3,12 0
    Pet lahve 1,60 0,00 26,69 0,00 53,38 1
                57,00  
7010006864                
    Papír 0,00 0,00 173,18 0,00 346,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 32,99 0,00 65,98 0
                412,00  
7010006874                
    Papír 17,90 0,00 184,36 0,00 368,72 2
    Pet lahve 0,00 0,00 6,34 0,00 12,68 0
    Směsné plasty 4,75 0,00 26,34 0,00 52,68 2
                434,00  
7010006878                
    Papír 0,00 0,00 22,96 0,00 45,92 0
                46,00  
7010006879                
    Směsné plasty 2,63 0,00 21,74 0,00 43,48 1
    Papír 6,90 0,00 148,45 0,00 296,90 1
                340,00  
7010006884                
    Papír 0,00 0,00 220,86 0,00 441,72 0
                442,00  
7010006892                
    Papír 0,00 0,00 7,89 0,00 15,78 0
    Pet lahve 1,64 0,00 1,64 0,00 3,28 1
    Směsné plasty 2,15 0,00 9,89 0,00 19,78 1
                39,00  
7010006935                
    Papír 0,00 0,00 67,53 0,00 135,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,37 0,00 10,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,03 0,00 18,06 0
                164,00  
7010006940                
    Papír 0,00 0,00 314,15 0,00 628,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 40,28 0,00 80,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,13 0,00 50,26 0
                759,00  
7010006974                
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,26 0,00 52,52 0
                53,00  
7010006976                
    Směsné plasty 4,41 0,00 29,05 0,00 58,10 2
    Papír 12,75 0,00 63,63 0,00 127,26 2
    Pet lahve 0,00 0,00 3,38 0,00 6,76 0
                192,00  
7010006982                
    Pet lahve 0,00 0,00 12,13 0,00 24,26 0
    Směsné plasty 6,97 0,00 11,08 0,00 22,16 3
                46,00  
7010007004                
    Papír 0,00 0,00 74,44 0,00 148,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,50 0,00 31,00 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 29,08 0,00 58,16 0
                238,00  
7010007022                
    Papír 30,76 0,00 177,28 0,00 354,56 4
    Pet lahve 2,12 0,00 16,84 0,00 33,68 1
    Směsné plasty 4,51 0,00 49,56 0,00 99,12 2
                487,00  
7010007035                
    Papír 4,28 0,00 7,35 0,00 14,70 2
    Pet lahve 5,25 0,00 64,84 0,00 129,68 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,11 0,00 2,22 0
                147,00  
7010007043                
    Papír 0,00 0,00 64,65 0,00 129,30 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,55 0,00 5,10 0
    Směsné plasty 1,16 0,00 11,54 0,00 23,08 1
                157,00  
7010007048                
    Papír 9,65 0,00 40,77 0,00 81,54 1
    Pet lahve 6,37 0,00 20,14 0,00 40,28 3
                122,00  
7010007059                
    Papír 81,44 0,00 272,99 0,00 545,98 3
    Pet lahve 1,95 0,00 5,79 0,00 11,58 1
    Směsné plasty 3,22 0,00 20,50 0,00 41,00 1
                599,00  
7010007062                
    Papír 36,96 0,00 230,40 0,00 460,80 4
    Směsné plasty 1,88 0,00 56,46 0,00 112,92 1
                574,00  
7010007065                
    Papír 0,00 0,00 34,25 0,00 68,50 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,00 0,00 8,00 0
    Směsné plasty 2,82 0,00 10,41 0,00 20,82 1
                97,00  
7010007070                
    Papír 0,00 0,00 108,96 0,00 217,92 0
    Pet lahve 5,25 0,00 48,97 0,00 97,94 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 44,81 0,00 89,62 0
                405,00  
7010007076                
    Papír 0,00 0,00 20,89 0,00 41,78 0
    Pet lahve 1,14 0,00 4,05 0,00 8,10 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,67 0,00 29,34 0
                79,00  
7010007080                
    Papír 4,47 0,00 16,98 0,00 33,96 1
    Pet lahve 2,35 0,00 12,69 0,00 25,38 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,14 0,00 18,28 0
                78,00  
7010007092                
    Pet lahve 1,94 0,00 1,94 0,00 3,88 1
    Papír 12,41 0,00 25,81 0,00 51,62 2
    Směsné plasty 3,38 0,00 5,67 0,00 11,34 1
                67,00  
7010007158                
    Papír 6,77 0,00 77,49 0,00 154,98 1
    Pet lahve 2,41 0,00 15,81 0,00 31,62 1
    Směsné plasty 1,56 0,00 19,12 0,00 38,24 1
                225,00  
7010007182                
    Papír 0,00 0,00 111,53 0,00 223,06 0
    Pet lahve 0,86 0,00 7,23 0,00 14,46 1
    Směsné plasty 3,03 0,00 27,83 0,00 55,66 1
                293,00  
7010007187                
    Papír 64,99 0,00 218,39 0,00 436,78 6
    Pet lahve 0,00 0,00 9,70 0,00 19,40 0
    Směsné plasty 2,07 0,00 17,72 0,00 35,44 1
                492,00  
7010007193                
    Papír 7,21 0,00 69,96 0,00 139,92 1
    Pet lahve 0,00 0,00 31,65 0,00 63,30 0
    Směsné plasty 2,04 0,00 20,69 0,00 41,38 1
                245,00  
7010007200                
    Papír 4,13 0,00 16,38 0,00 32,76 1
    Směsné plasty 2,42 0,00 26,52 0,00 53,04 1
                86,00  
7010007212                
    Papír 0,00 0,00 64,13 0,00 128,26 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,66 0,00 27,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,56 0,00 27,12 0
                183,00  
7010007245                
    Papír 8,36 0,00 75,59 0,00 151,18 1
                151,00  
7010007259                
    Papír 22,08 0,00 157,66 0,00 315,32 2
    Pet lahve 4,53 0,00 26,94 0,00 53,88 2
    Směsné plasty 9,05 0,00 40,12 0,00 80,24 3
                449,00  
7010007263                
    Papír 4,01 0,00 67,19 0,00 134,38 2
    Pet lahve 1,83 0,00 22,73 0,00 45,46 1
    Směsné plasty 3,60 0,00 31,22 0,00 62,44 2
                242,00  
7010007268                
    Papír 0,00 0,00 221,53 0,00 443,06 0
    Pet lahve 3,64 0,00 25,85 0,00 51,70 2
    Směsné plasty 2,38 0,00 27,02 0,00 54,04 1
                549,00  
7010007271                
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,22 0,00 24,44 0
                24,00  
7010007280                
    Papír 57,92 0,00 159,14 0,00 318,28 1
    Pet lahve 3,86 0,00 19,64 0,00 39,28 1
    Směsné plasty 2,23 0,00 42,92 0,00 85,84 1
                443,00  
7010007354                
    Papír 6,48 0,00 70,46 0,00 140,92 1
    Pet lahve 3,90 0,00 23,21 0,00 46,42 2
    Směsné plasty 3,75 0,00 22,67 0,00 45,34 2
                233,00  
7010007374                
    Papír 0,00 0,00 38,54 0,00 77,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 18,96 0,00 37,92 0
                115,00  
7010007388                
    Pet lahve 0,00 0,00 20,48 0,00 40,96 0
    Papír 0,00 0,00 431,87 0,00 863,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 31,99 0,00 63,98 0
                969,00  
7010007392                
    Papír 3,61 0,00 38,28 0,00 76,56 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,83 0,00 15,66 0
    Směsné plasty 2,41 0,00 23,88 0,00 47,76 1
                140,00  
7010007400                
    Papír 44,48 0,00 144,35 0,00 288,70 4
    Pet lahve 1,93 0,00 20,58 0,00 41,16 1
    Směsné plasty 1,78 0,00 23,83 0,00 47,66 1
                378,00  
7010007402                
    Papír 0,00 0,00 14,49 0,00 28,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,03 0,00 16,06 0
                45,00  
7010007412                
    Pet lahve 2,09 0,00 3,73 0,00 7,46 1
    Směsné plasty 1,66 0,00 6,63 0,00 13,26 1
                21,00  
7010007413                
    Papír 0,00 0,00 47,16 0,00 94,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,12 0,00 30,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,88 0,00 17,76 0
                142,00  
7010007414                
    Papír 14,28 0,00 92,92 0,00 185,84 1
    Pet lahve 2,24 0,00 26,61 0,00 53,22 1
    Směsné plasty 2,24 0,00 18,56 0,00 37,12 1
                276,00  
7010007440                
    Papír 10,80 0,00 148,13 0,00 296,26 2
    Pet lahve 4,57 0,00 18,49 0,00 36,98 2
    Směsné plasty 3,03 0,00 10,90 0,00 21,80 1
                355,00  
7010007449                
    Papír 7,65 0,00 47,85 0,00 95,70 2
    Pet lahve 1,66 0,00 10,51 0,00 21,02 1
    Směsné plasty 4,27 0,00 17,44 0,00 34,88 2
                152,00  
7010007451                
    Papír 0,00 0,00 265,91 0,00 531,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,04 0,00 22,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 27,59 0,00 55,18 0
                609,00  
7010007459                
    Papír 0,00 0,00 67,05 0,00 134,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,97 0,00 15,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 31,36 0,00 62,72 0
                213,00  
7010007477                
    Pet lahve 0,00 0,00 4,47 0,00 8,94 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,24 0,00 28,48 0
    Papír 0,00 0,00 129,74 0,00 259,48 0
                297,00  
7010007478                
    Papír 9,14 0,00 58,03 0,00 116,06 1
    Pet lahve 1,92 0,00 25,02 0,00 50,04 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,40 0,00 46,80 0
                213,00  
7010007482                
    Papír 6,88 0,00 53,66 0,00 107,32 1
    Pet lahve 7,91 0,00 23,86 0,00 47,72 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 55,45 0,00 110,90 0
                266,00  
7010007487                
    Papír 2,74 0,00 24,53 0,00 49,06 1
    Směsné plasty 3,13 0,00 34,07 0,00 68,14 2
                117,00  
7010007490                
    Papír 27,81 0,00 136,15 0,00 272,30 5
    Směsné plasty 5,95 0,00 45,60 0,00 91,20 4
                364,00  
7010007515                
    Papír 0,00 0,00 54,32 0,00 108,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,77 0,00 9,54 0
    Směsné plasty 1,63 0,00 18,69 0,00 37,38 1
                156,00  
7010007537                
    Pet lahve 2,27 0,00 16,51 0,00 33,02 1
    Směsné plasty 2,62 0,00 28,68 0,00 57,36 1
                90,00  
7010007545                
    Papír 0,00 0,00 17,02 0,00 34,04 0
                34,00  
7010007553                
    Papír 0,00 0,00 105,93 0,00 211,86 0
    Pet lahve 3,16 0,00 7,75 0,00 15,50 2
    Směsné plasty 2,58 0,00 27,00 0,00 54,00 2
                281,00  
7010007563                
    Papír 8,14 0,00 60,94 0,00 121,88 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,35 0,00 4,70 0
    Směsné plasty 5,77 0,00 37,12 0,00 74,24 2
                201,00  
7010007572                
    Papír 9,67 0,00 147,35 0,00 294,70 1
    Směsné plasty 2,10 0,00 37,16 0,00 74,32 1
                369,00  
7010007578                
    Papír 21,93 0,00 168,80 0,00 337,60 3
    Pet lahve 2,71 0,00 21,64 0,00 43,28 1
    Směsné plasty 4,13 0,00 44,51 0,00 89,02 2
                470,00  
7010007618                
    Papír 0,00 0,00 200,23 0,00 400,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 47,19 0,00 94,38 0
                495,00  
7010007629                
    Papír 0,00 0,00 88,52 0,00 177,04 0
                177,00  
7010007636                
    Papír 0,00 0,00 20,12 0,00 40,24 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,30 0,00 24,60 0
                65,00  
7010007654                
    Papír 9,19 0,00 94,20 0,00 188,40 2
    Pet lahve 2,74 0,00 8,76 0,00 17,52 1
    Směsné plasty 2,36 0,00 18,07 0,00 36,14 1
                242,00  
7010007660                
    Papír 10,70 0,00 72,65 0,00 145,30 3
    Pet lahve 0,00 0,00 4,59 0,00 9,18 0
    Směsné plasty 2,56 0,00 13,21 0,00 26,42 1
                181,00  
7010007661                
    Směsné plasty 4,46 0,00 18,16 0,00 36,32 2
    Papír 7,88 0,00 33,62 0,00 67,24 1
                104,00  
7010007663                
    Papír 0,00 0,00 60,47 0,00 120,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,88 0,00 21,76 0
    Směsné plasty 2,80 0,00 54,27 0,00 108,54 1
                251,00  
7010007711                
    Papír 5,05 0,00 66,63 0,00 133,26 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,25 0,00 10,50 0
    Směsné plasty 2,66 0,00 12,72 0,00 25,44 1
                169,00  
7010007757                
    Papír 0,00 0,00 19,84 0,00 39,68 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,30 0,00 28,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,49 0,00 30,98 0
                99,00  
7010007765                
    Papír 51,49 0,00 125,96 0,00 251,92 9
                252,00  
7010007790                
    Papír 2,20 0,00 10,16 0,00 20,32 1
    Pet lahve 1,41 0,00 18,88 0,00 37,76 1
                58,00  
7010007822                
    Papír 4,82 0,00 65,14 0,00 130,28 1
    Pet lahve 0,00 0,00 22,04 0,00 44,08 0
    Směsné plasty 4,09 0,00 30,97 0,00 61,94 1
                236,00  
7010007831                
    Papír 27,61 0,00 172,75 0,00 345,50 3
    Směsné plasty 2,14 0,00 10,83 0,00 21,66 1
                367,00  
7010007842                
    Papír 21,24 0,00 76,14 0,00 152,28 3
    Pet lahve 2,90 0,00 17,99 0,00 35,98 3
    Směsné plasty 3,16 0,00 18,78 0,00 37,56 2
                226,00  
7010007843                
    Papír 4,51 0,00 53,05 0,00 106,10 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,41 0,00 6,82 0
    Směsné plasty 4,37 0,00 24,86 0,00 49,72 2
                163,00  
7010007851                
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,27 0,00 42,54 0
    Papír 14,81 0,00 38,30 0,00 76,60 3
                119,00  
7010007865                
    Papír 0,00 0,00 36,95 0,00 73,90 0
                74,00  
7010007871                
    Papír 0,00 0,00 357,31 0,00 714,62 0
                715,00  
7010007899                
    Papír 0,00 0,00 33,66 0,00 67,32 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,10 0,00 34,20 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,12 0,00 30,24 0
                132,00  
7010007901                
    Papír 7,97 0,00 84,23 0,00 168,46 1
    Pet lahve 4,20 0,00 38,54 0,00 77,08 2
    Směsné plasty 6,79 0,00 48,40 0,00 96,80 2
                342,00  
7010007903                
    Papír 0,00 0,00 93,08 0,00 186,16 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,48 0,00 6,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,05 0,00 32,10 0
                225,00  
7010007930                
    Papír 18,28 0,00 78,24 0,00 156,48 1
    Pet lahve 0,00 0,00 12,07 0,00 24,14 0
    Směsné plasty 3,02 0,00 13,80 0,00 27,60 2
                208,00  
7010007934                
    Papír 10,72 0,00 70,43 0,00 140,86 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,77 0,00 9,54 0
    Směsné plasty 3,63 0,00 30,23 0,00 60,46 1
                211,00  
7010007948                
    Papír 16,26 0,00 83,80 0,00 167,60 1
                168,00  
7010007950                
    Papír 0,00 0,00 69,69 0,00 139,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 25,40 0,00 50,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,00 0,00 28,00 0
                218,00  
7010007957                
    Papír 0,00 0,00 264,26 0,00 528,52 0
                529,00  
7010007963                
    Papír 6,90 0,00 34,79 0,00 69,58 2
    Směsné plasty 1,38 0,00 14,12 0,00 28,24 1
                98,00  
7010007970                
    Papír 0,00 0,00 105,32 0,00 210,64 0
                211,00  
7010007978                
    Papír 8,63 0,00 150,66 0,00 301,32 2
    Pet lahve 3,10 0,00 22,72 0,00 45,44 2
    Směsné plasty 3,91 0,00 50,65 0,00 101,30 2
                448,00  
7010007981                
    Papír 0,00 0,00 50,61 0,00 101,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,02 0,00 18,04 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,20 0,00 38,40 0
                158,00  
7010007986                
    Papír 42,26 0,00 217,79 0,00 435,58 2
                436,00  
7010007989                
    Papír 0,00 0,00 280,44 0,00 560,88 0
    Pet lahve 0,00 0,00 41,71 0,00 83,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 300,26 0,00 600,52 0
                1245,00  
7010007999                
    Papír 6,80 0,00 78,16 0,00 156,32 1
    Směsné plasty 6,19 0,00 40,39 0,00 80,78 2
                237,00  
7010008028                
    Papír 0,00 0,00 155,33 0,00 310,66 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 41,43 0,00 82,86 0
                394,00  
7010008037                
    Papír 38,36 0,00 185,54 0,00 371,08 4
    Pet lahve 7,52 0,00 28,09 0,00 56,18 2
    Směsné plasty 12,79 0,00 92,10 0,00 184,20 5
                611,00  
7010008055                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,96 0,00 1,92 0
    Směsné plasty 5,51 0,00 58,11 0,00 116,22 3
    Papír 6,40 0,00 137,39 0,00 274,78 2
                393,00  
7010008063                
    Papír 0,00 0,00 88,52 0,00 177,04 0
    Pet lahve 3,38 0,00 14,09 0,00 28,18 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,28 0,00 22,56 0
                228,00  
7010008105                
    Papír 0,00 0,00 77,99 0,00 155,98 0
    Pet lahve 4,53 0,00 6,91 0,00 13,82 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 20,54 0,00 41,08 0
                211,00  
7010008143                
    Papír 6,78 0,00 50,29 0,00 100,58 1
    Pet lahve 0,00 0,00 4,67 0,00 9,34 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,47 0,00 30,94 0
                141,00  
7010008163                
    Papír 13,29 0,00 45,79 0,00 91,58 1
                92,00  
7010008164                
    Pet lahve 0,00 0,00 0,97 0,00 1,94 0
                2,00  
7010008225                
    Papír 4,99 0,00 31,69 0,00 63,38 2
    Směsné plasty 3,54 0,00 33,17 0,00 66,34 2
                130,00  
7010008237                
    Papír 0,00 0,00 124,56 0,00 249,12 0
    Pet lahve 1,65 0,00 9,81 0,00 19,62 1
    Směsné plasty 3,17 0,00 26,50 0,00 53,00 1
                322,00  
7010008265                
    Papír 26,83 0,00 123,56 0,00 247,12 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,64 0,00 3,28 0
    Směsné plasty 1,34 0,00 20,48 0,00 40,96 1
                291,00  
7010008266                
    Papír 18,30 0,00 39,76 0,00 79,52 3
    Pet lahve 4,92 0,00 13,29 0,00 26,58 3
    Směsné plasty 5,21 0,00 17,82 0,00 35,64 2
                142,00  
7010008277                
    Papír 4,04 0,00 52,31 0,00 104,62 1
    Směsné plasty 2,51 0,00 24,95 0,00 49,90 1
                155,00  
7010008349                
    Papír 57,96 0,00 208,09 0,00 416,18 6
    Pet lahve 0,00 0,00 2,53 0,00 5,06 0
    Směsné plasty 2,41 0,00 17,08 0,00 34,16 1
                455,00  
7010008362                
    Papír 0,00 0,00 375,76 0,00 751,52 0
                752,00  
7010008372                
    Papír 0,00 0,00 213,02 0,00 426,04 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 38,59 0,00 77,18 0
                503,00  
7010008392                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,24 0,00 22,48 0
                22,00  
7010008396                
    Papír 0,00 0,00 45,47 0,00 90,94 0
                91,00  
7010008415                
    Papír 3,59 0,00 48,68 0,00 97,36 1
    Směsné plasty 2,11 0,00 42,35 0,00 84,70 1
                182,00  
7010008440                
    Papír 0,00 0,00 34,33 0,00 68,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,61 0,00 13,22 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,94 0,00 45,88 0
                128,00  
7010008449                
    Směsné plasty 1,71 0,00 21,52 0,00 43,04 1
    Papír 0,00 0,00 11,76 0,00 23,52 0
                67,00  
7010008494                
    Papír 0,00 0,00 23,05 0,00 46,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,18 0,00 8,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,24 0,00 26,48 0
                81,00  
7010008501                
    Papír 0,00 0,00 94,02 0,00 188,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,65 0,00 19,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,47 0,00 26,94 0
                234,00  
7010008518                
    Papír 0,00 0,00 15,59 0,00 31,18 0
                31,00  
7010008564                
    Papír 0,00 0,00 42,64 0,00 85,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,24 0,00 10,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,08 0,00 14,16 0
                110,00  
7010008578                
    Papír 4,13 0,00 32,37 0,00 64,74 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,23 0,00 10,46 0
    Směsné plasty 1,37 0,00 13,58 0,00 27,16 1
                102,00  
7010008620                
    Papír 3,43 0,00 3,43 0,00 6,86 1
    Pet lahve 2,75 0,00 2,75 0,00 5,50 1
    Směsné plasty 3,69 0,00 3,69 0,00 7,38 2
                20,00  
7010008636                
    Pet lahve 3,06 0,00 9,98 0,00 19,96 2
                20,00  
7010008650                
    Papír 5,36 0,00 46,02 0,00 92,04 2
    Směsné plasty 4,40 0,00 42,34 0,00 84,68 4
                177,00  
7010008667                
    Směsné plasty 2,90 0,00 21,83 0,00 43,66 2
    Papír 5,93 0,00 39,50 0,00 79,00 2
                123,00  
7010008762                
    Papír 0,00 0,00 12,00 0,00 24,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,18 0,00 4,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,69 0,00 29,38 0
                58,00  
7010008804                
    Papír 7,79 0,00 60,22 0,00 120,44 2
    Pet lahve 5,41 0,00 16,84 0,00 33,68 3
    Směsné plasty 8,25 0,00 25,61 0,00 51,22 4
                205,00  
7010008805                
    Papír 42,60 0,00 63,57 0,00 127,14 1
    Pet lahve 6,48 0,00 6,48 0,00 12,96 2
    Směsné plasty 2,01 0,00 2,01 0,00 4,02 1
                144,00  
7010008829                
    Papír 0,00 0,00 171,33 0,00 342,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 22,23 0,00 44,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,46 0,00 4,92 0
                392,00  
7010008871                
    Papír 26,92 0,00 180,57 0,00 361,14 2
    Pet lahve 4,88 0,00 54,10 0,00 108,20 2
    Směsné plasty 2,28 0,00 18,66 0,00 37,32 1
                507,00  
7010008878                
    Papír 6,16 0,00 81,52 0,00 163,04 1
    Směsné plasty 12,05 0,00 73,05 0,00 146,10 3
                309,00  
7010008905                
    Papír 0,00 0,00 333,87 0,00 667,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 66,69 0,00 133,38 0
                801,00  
7010008933                
    Papír 2,70 0,00 45,90 0,00 91,80 1
    Pet lahve 1,27 0,00 5,55 0,00 11,10 1
    Směsné plasty 3,65 0,00 23,31 0,00 46,62 2
                150,00  
7010008956                
    Papír 0,00 0,00 112,12 0,00 224,24 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,85 0,00 1,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,46 0,00 8,92 0
                235,00  
7010009027                
    Pet lahve 2,19 0,00 4,68 0,00 9,36 1
    Směsné plasty 6,99 0,00 18,39 0,00 36,78 3
    Papír 3,84 0,00 17,47 0,00 34,94 2
                81,00  
7010009033                
    Papír 0,00 0,00 42,80 0,00 85,60 0
    Pet lahve 2,06 0,00 20,16 0,00 40,32 1
    Směsné plasty 1,37 0,00 16,65 0,00 33,30 1
                159,00  
7010009093                
    Pet lahve 5,37 0,00 24,34 0,00 48,68 1
    Směsné plasty 3,32 0,00 19,07 0,00 38,14 1
                87,00  
7010009223                
    Papír 0,00 0,00 267,32 0,00 534,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 65,66 0,00 131,32 0
                666,00  
7010009304                
    Papír 0,00 0,00 46,47 0,00 92,94 0
    Pet lahve 0,00 0,00 5,70 0,00 11,40 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 8,23 0,00 16,46 0
                121,00  
7010009350                
    Papír 0,00 0,00 70,91 0,00 141,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 18,35 0,00 36,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,98 0,00 47,96 0
                226,00  
7010009403                
    Papír 0,00 0,00 22,38 0,00 44,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,57 0,00 3,14 0
                48,00  
7010009426                
    Papír 0,00 0,00 28,02 0,00 56,04 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,19 0,00 4,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,37 0,00 4,74 0
                65,00  
7010009533                
    Papír 5,19 0,00 95,88 0,00 191,76 1
    Pet lahve 2,64 0,00 32,86 0,00 65,72 1
    Směsné plasty 2,92 0,00 39,69 0,00 79,38 1
                337,00  
7010009572                
    Papír 0,00 0,00 50,15 0,00 100,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,36 0,00 4,72 0
                105,00  
7010009635                
    Směsné plasty 5,44 0,00 20,21 0,00 40,42 2
    Papír 21,55 0,00 48,38 0,00 96,76 3
                137,00  
7010009816                
    Papír 0,00 0,00 31,09 0,00 62,18 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,48 0,00 8,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,58 0,00 31,16 0
                102,00  
7010009823                
    Papír 0,00 0,00 59,66 0,00 119,32 0
    Pet lahve 5,53 0,00 20,01 0,00 40,02 3
    Směsné plasty 1,13 0,00 9,74 0,00 19,48 1
                179,00  
7010009826                
    Papír 26,94 0,00 269,83 0,00 539,66 2
    Pet lahve 0,00 0,00 9,69 0,00 19,38 0
    Směsné plasty 2,89 0,00 23,25 0,00 46,50 1
                606,00  
7010009828                
    Papír 5,89 0,00 58,95 0,00 117,90 1
    Pet lahve 0,00 0,00 7,58 0,00 15,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,79 0,00 9,58 0
                143,00  
7010009843                
    Papír 0,00 0,00 269,17 0,00 538,34 0
                538,00  
7010009855                
    Papír 0,00 0,00 28,79 0,00 57,58 0
    Pet lahve 1,26 0,00 10,47 0,00 20,94 1
    Směsné plasty 6,38 0,00 6,38 0,00 12,76 1
                91,00  
7010009856                
    Papír 4,56 0,00 49,30 0,00 98,60 1
    Pet lahve 3,20 0,00 39,55 0,00 79,10 2
    Směsné plasty 2,21 0,00 25,87 0,00 51,74 1
                229,00  
7010009881                
    Papír 0,00 0,00 99,67 0,00 199,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,32 0,00 16,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,87 0,00 53,74 0
                270,00  
7010009899                
    Papír 0,00 0,00 43,11 0,00 86,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,54 0,00 21,08 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,20 0,00 26,40 0
                134,00  
7010009911                
    Papír 3,08 0,00 83,22 0,00 166,44 1
    Pet lahve 0,00 0,00 18,91 0,00 37,82 0
    Směsné plasty 1,76 0,00 13,82 0,00 27,64 1
                232,00  
7010009927                
    Papír 7,20 0,00 56,07 0,00 112,14 1
    Pet lahve 0,00 0,00 9,36 0,00 18,72 0
    Směsné plasty 4,48 0,00 37,24 0,00 74,48 2
                205,00  
7010009933                
    Papír 3,22 0,00 316,70 0,00 633,40 1
    Pet lahve 3,78 0,00 36,65 0,00 73,30 2
    Směsné plasty 4,63 0,00 55,85 0,00 111,70 1
                818,00  
7010009941                
    Papír 6,02 0,00 129,32 0,00 258,64 1
    Pet lahve 0,00 0,00 5,85 0,00 11,70 0
    Směsné plasty 6,18 0,00 57,77 0,00 115,54 2
                386,00  
7010009950                
    Papír 0,00 0,00 32,38 0,00 64,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,71 0,00 9,42 0
                74,00  
7010009970                
    Papír 0,00 0,00 53,01 0,00 106,02 0
    Pet lahve 0,00 0,00 13,98 0,00 27,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,00 0,00 52,00 0
                186,00  
7010009986                
    Pet lahve 3,01 0,00 26,92 0,00 53,84 2
    Směsné plasty 1,78 0,00 19,68 0,00 39,36 1
    Papír 3,11 0,00 39,17 0,00 78,34 1
                172,00  
7010010002                
    Papír 2,21 0,00 29,07 0,00 58,14 1
    Pet lahve 0,00 0,00 3,75 0,00 7,50 0
    Směsné plasty 1,37 0,00 17,13 0,00 34,26 1
                100,00  
7010010003                
    Papír 89,64 0,00 262,72 0,00 525,44 12
                525,00  
7010010010                
    Papír 73,55 0,00 73,55 0,00 147,10 3
                147,00  
7010010021                
    Papír 0,00 0,00 20,46 0,00 40,92 0
    Pet lahve 0,99 0,00 12,02 0,00 24,04 1
    Směsné plasty 4,80 0,00 23,74 0,00 47,48 1
                112,00  
7010010048                
    Papír 0,00 0,00 16,90 0,00 33,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 19,48 0,00 38,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 13,70 0,00 27,40 0
                100,00  
7010010056                
    Papír 0,00 0,00 38,38 0,00 76,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,29 0,00 4,58 0
                81,00  
7010010057                
    Papír 0,00 0,00 33,68 0,00 67,36 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,73 0,00 7,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,08 0,00 50,16 0
                125,00  
7010010091                
    Papír 6,85 0,00 110,93 0,00 221,86 1
    Směsné plasty 2,71 0,00 23,93 0,00 47,86 1
                270,00  
7010010129                
    Papír 30,53 0,00 67,59 0,00 135,18 3
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,01 0,00 8,02 0
                143,00  
7010010181                
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,22 0,00 28,44 0
    Papír 0,00 0,00 112,77 0,00 225,54 0
    Pet lahve 0,00 0,00 38,50 0,00 77,00 0
                331,00  
7010010187                
    Papír 34,64 0,00 277,89 0,00 555,78 1
                556,00  
7010010207                
    Papír 11,68 0,00 55,52 0,00 111,04 3
    Pet lahve 1,69 0,00 9,54 0,00 19,08 1
    Směsné plasty 6,59 0,00 43,80 0,00 87,60 3
                218,00  
7010010213                
    Papír 37,54 0,00 57,10 0,00 114,20 2
    Pet lahve 3,42 0,00 5,45 0,00 10,90 2
    Směsné plasty 2,78 0,00 5,17 0,00 10,34 1
                135,00  
7010010251                
    Papír 0,00 0,00 38,88 0,00 77,76 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 16,91 0,00 33,82 0
                112,00  
7010010294                
    Papír 17,38 0,00 114,53 0,00 229,06 3
    Směsné plasty 7,67 0,00 56,29 0,00 112,58 4
                342,00  
7010010304                
    Papír 0,00 0,00 63,94 0,00 127,88 0
                128,00  
7010010305                
    Papír 6,42 0,00 95,99 0,00 191,98 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,33 0,00 30,66 0
                223,00  
7010010319                
    Papír 0,00 0,00 15,87 0,00 31,74 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,72 0,00 9,44 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,42 0,00 28,84 0
                70,00  
7010010394                
    Papír 0,00 0,00 237,05 0,00 474,10 0
    Pet lahve 0,00 0,00 32,94 0,00 65,88 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 1,47 0,00 2,94 0
                543,00  
7010010395                
    Papír 0,00 0,00 258,03 0,00 516,06 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,49 0,00 12,98 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,22 0,00 22,44 0
                551,00  
7010010396                
    Papír 0,00 0,00 249,12 0,00 498,24 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,82 0,00 29,64 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,23 0,00 12,46 0
                540,00  
7010010400                
    Pet lahve 0,00 0,00 5,93 0,00 11,86 0
    Směsné plasty 10,53 0,00 14,27 0,00 28,54 6
                40,00  
7010010416                
    Papír 0,00 0,00 8,71 0,00 17,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,76 0,00 5,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,34 0,00 6,68 0
                30,00  
7010010431                
    Papír 0,00 0,00 37,11 0,00 74,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 21,87 0,00 43,74 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,78 0,00 43,56 0
                162,00  
7010010446                
    Papír 0,00 0,00 10,01 0,00 20,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,54 0,00 7,08 0
                27,00  
7010010489                
    Papír 0,00 0,00 4,33 0,00 8,66 0
    Pet lahve 0,00 0,00 26,26 0,00 52,52 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 32,65 0,00 65,30 0
                126,00  
7010010492                
    Papír 0,00 0,00 9,07 0,00 18,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,92 0,00 19,84 0
                38,00  
7010010522                
    Papír 0,00 0,00 15,91 0,00 31,82 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,65 0,00 5,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,89 0,00 37,78 0
                75,00  
7010010541                
    Papír 0,00 0,00 28,10 0,00 56,20 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,51 0,00 7,02 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,94 0,00 19,88 0
                83,00  
7010010563                
    Papír 0,00 0,00 15,74 0,00 31,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,26 0,00 18,52 0
                50,00  
7010010616                
    Pet lahve 0,00 0,00 19,03 0,00 38,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 32,54 0,00 65,08 0
    Papír 0,00 0,00 83,29 0,00 166,58 0
                270,00  
7010010623                
    Papír 0,00 0,00 37,07 0,00 74,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 11,46 0,00 22,92 0
                97,00  
7010010628                
    Papír 15,43 0,00 69,42 0,00 138,84 2
    Pet lahve 0,00 0,00 11,81 0,00 23,62 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,01 0,00 28,02 0
                190,00  
7010010636                
    Papír 6,88 0,00 123,97 0,00 247,94 1
    Pet lahve 2,14 0,00 16,68 0,00 33,36 1
    Směsné plasty 4,86 0,00 39,25 0,00 78,50 2
                360,00  
7010010637                
    Papír 4,05 0,00 15,34 0,00 30,68 1
    Směsné plasty 2,78 0,00 24,20 0,00 48,40 1
                79,00  
7010010642                
    Papír 4,50 0,00 81,06 0,00 162,12 1
    Pet lahve 2,24 0,00 6,44 0,00 12,88 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 5,44 0,00 10,88 0
                186,00  
7010010688                
    Papír 8,98 0,00 65,07 0,00 130,14 2
    Pet lahve 1,73 0,00 11,77 0,00 23,54 1
    Směsné plasty 2,78 0,00 20,24 0,00 40,48 1
                194,00  
7010010792                
    Papír 12,74 0,00 92,10 0,00 184,20 1
    Pet lahve 0,00 0,00 1,18 0,00 2,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,05 0,00 46,10 0
                233,00  
7010010802                
    Papír 0,00 0,00 188,83 0,00 377,66 0
                378,00  
7010010806                
    Papír 7,58 0,00 28,05 0,00 56,10 2
    Pet lahve 2,28 0,00 8,91 0,00 17,82 1
    Směsné plasty 2,26 0,00 8,06 0,00 16,12 1
                90,00  
7010010847                
    Papír 0,00 0,00 13,46 0,00 26,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 6,37 0,00 12,74 0
                40,00  
7010010849                
    Papír 24,02 0,00 95,29 0,00 190,58 5
    Pet lahve 13,52 0,00 13,52 0,00 27,04 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 58,36 0,00 116,72 0
                334,00  
7010010868                
    Papír 4,04 0,00 55,31 0,00 110,62 2
    Směsné plasty 2,21 0,00 17,81 0,00 35,62 2
                146,00  
7010010880                
    Papír 0,00 0,00 49,14 0,00 98,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,85 0,00 19,70 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,78 0,00 47,56 0
                166,00  
7010010883                
    Papír 0,00 0,00 184,44 0,00 368,88 0
    Směsné plasty 2,52 0,00 37,45 0,00 74,90 1
                444,00  
7010010931                
    Papír 14,14 0,00 145,68 0,00 291,36 4
    Pet lahve 0,00 0,00 3,43 0,00 6,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 2,04 0,00 4,08 0
                302,00  
7010010967                
    Papír 6,14 0,00 69,79 0,00 139,58 1
    Pet lahve 2,09 0,00 33,91 0,00 67,82 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 17,55 0,00 35,10 0
                243,00  
7010010972                
    Papír 20,00 0,00 103,73 0,00 207,46 2
    Pet lahve 0,00 0,00 1,96 0,00 3,92 0
    Směsné plasty 3,65 0,00 25,43 0,00 50,86 2
                262,00  
7010010982                
    Papír 4,36 0,00 69,54 0,00 139,08 1
    Pet lahve 0,00 0,00 2,71 0,00 5,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,40 0,00 42,80 0
                187,00  
7010011011                
    Papír 10,58 0,00 39,55 0,00 79,10 1
    Pet lahve 0,00 0,00 19,35 0,00 38,70 0
    Směsné plasty 2,40 0,00 10,30 0,00 20,60 1
                138,00  
7010011012                
    Papír 13,28 0,00 38,51 0,00 77,02 2
    Pet lahve 4,26 0,00 36,88 0,00 73,76 2
    Směsné plasty 2,15 0,00 20,83 0,00 41,66 1
                192,00  
7010011017                
    Papír 0,00 0,00 76,67 0,00 153,34 0
    Pet lahve 0,00 0,00 15,53 0,00 31,06 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 9,80 0,00 19,60 0
                204,00  
7010011023                
    Papír 1,64 0,00 52,37 0,00 104,74 1
    Pet lahve 0,86 0,00 0,86 0,00 1,72 1
    Směsné plasty 1,97 0,00 31,16 0,00 62,32 1
                169,00  
7010011034                
    Směsné plasty 4,46 0,00 39,01 0,00 78,02 2
    Papír 7,82 0,00 47,46 0,00 94,92 1
                173,00  
7010011039                
    Papír 5,81 0,00 92,17 0,00 184,34 1
    Pet lahve 1,25 0,00 12,63 0,00 25,26 1
    Směsné plasty 1,91 0,00 25,91 0,00 51,82 1
                261,00  
7010011058                
    Papír 17,84 0,00 99,00 0,00 198,00 4
    Pet lahve 3,40 0,00 8,86 0,00 17,72 1
    Směsné plasty 6,35 0,00 47,77 0,00 95,54 3
                311,00  
7010011078                
    Papír 0,00 0,00 44,86 0,00 89,72 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,07 0,00 22,14 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,78 0,00 29,56 0
                141,00  
7010011082                
    Papír 12,32 0,00 49,50 0,00 99,00 3
    Směsné plasty 8,26 0,00 25,73 0,00 51,46 3
                150,00  
7010011092                
    Papír 5,65 0,00 25,69 0,00 51,38 1
    Pet lahve 5,79 0,00 26,30 0,00 52,60 2
    Směsné plasty 2,61 0,00 17,39 0,00 34,78 1
                139,00  
7010011101                
    Papír 11,58 0,00 59,92 0,00 119,84 2
                120,00  
7010011151                
    Papír 53,88 0,00 242,16 0,00 484,32 7
    Směsné plasty 1,44 0,00 1,44 0,00 2,88 1
                487,00  
7010011156                
    Papír 0,00 0,00 29,15 0,00 58,30 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 42,71 0,00 85,42 0
                144,00  
7010011173                
    Papír 5,38 0,00 99,83 0,00 199,66 2
    Pet lahve 4,81 0,00 54,59 0,00 109,18 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 22,79 0,00 45,58 0
                354,00  
7010011203                
    Papír 0,00 0,00 69,00 0,00 138,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,18 0,00 14,36 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,69 0,00 47,38 0
                200,00  
7010011295                
    Papír 6,92 0,00 157,03 0,00 314,06 2
    Směsné plasty 9,90 0,00 91,86 0,00 183,72 3
                498,00  
7010011349                
    Papír 5,79 0,00 36,37 0,00 72,74 1
    Směsné plasty 5,92 0,00 53,24 0,00 106,48 2
                179,00  
7010011456                
    Papír 0,00 0,00 3,89 0,00 7,78 0
    Pet lahve 1,64 0,00 21,37 0,00 42,74 1
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,63 0,00 29,26 0
                80,00  
7010011476                
    Papír 8,20 0,00 99,47 0,00 198,94 1
    Směsné plasty 2,19 0,00 13,93 0,00 27,86 1
                227,00  
7010011484                
    Papír 0,00 0,00 22,16 0,00 44,32 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,98 0,00 13,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,59 0,00 7,18 0
                65,00  
7010011491                
    Papír 28,78 0,00 49,42 0,00 98,84 2
    Pet lahve 0,00 0,00 9,40 0,00 18,80 0
    Směsné plasty 2,86 0,00 21,16 0,00 42,32 1
                160,00  
7010011502                
    Papír 22,63 0,00 133,98 0,00 267,96 2
    Pet lahve 1,31 0,00 3,45 0,00 6,90 1
    Směsné plasty 1,28 0,00 10,57 0,00 21,14 1
                296,00  
7010011509                
    Papír 57,78 0,00 204,61 0,00 409,22 8
                409,00  
7010011588                
    Papír 2,44 0,00 16,93 0,00 33,86 1
    Pet lahve 2,92 0,00 6,82 0,00 13,64 1
    Směsné plasty 2,15 0,00 11,77 0,00 23,54 1
                71,00  
7010011598                
    Papír 0,00 0,00 30,42 0,00 60,84 0
                61,00  
7010011634                
    Papír 0,00 0,00 136,91 0,00 273,82 0
                274,00  
7010011665                
    Papír 0,00 0,00 59,69 0,00 119,38 0
                119,00  
7010011696                
    Papír 0,00 0,00 76,74 0,00 153,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 21,41 0,00 42,82 0
                196,00  
7010011704                
    Papír 0,00 0,00 39,54 0,00 79,08 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,58 0,00 13,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,60 0,00 21,20 0
                113,00  
7010011725                
    Papír 0,00 0,00 98,14 0,00 196,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 16,05 0,00 32,10 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 56,71 0,00 113,42 0
                342,00  
7010011744                
    Papír 9,93 0,00 338,51 0,00 677,02 1
    Pet lahve 0,00 0,00 10,75 0,00 21,50 0
    Směsné plasty 12,87 0,00 147,76 0,00 295,52 4
                994,00  
7010011768                
    Papír 0,00 0,00 250,36 0,00 500,72 0
    Pet lahve 0,00 0,00 8,74 0,00 17,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 12,98 0,00 25,96 0
                544,00  
7010011800                
    Papír 0,00 0,00 24,14 0,00 48,28 0
    Pet lahve 0,00 0,00 10,13 0,00 20,26 0
    Směsné plasty 15,25 0,00 37,47 0,00 74,94 6
                143,00  
7010011813                
    Papír 26,31 0,00 162,34 0,00 324,68 3
    Pet lahve 0,00 0,00 26,46 0,00 52,92 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 23,54 0,00 47,08 0
                425,00  
7010011933                
    Papír 3,28 0,00 134,74 0,00 269,48 2
    Pet lahve 2,47 0,00 44,74 0,00 89,48 1
    Směsné plasty 9,85 0,00 77,95 0,00 155,90 3
                515,00  
7010011965                
    Papír 0,00 0,00 137,40 0,00 274,80 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,29 0,00 2,58 0
                277,00  
7010012026                
    Papír 0,00 0,00 60,71 0,00 121,42 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,31 0,00 6,62 0
    Směsné plasty 7,82 0,00 44,23 0,00 88,46 2
                217,00  
7010012062                
    Papír 11,79 0,00 56,43 0,00 112,86 2
    Pet lahve 0,97 0,00 4,06 0,00 8,12 1
    Směsné plasty 2,40 0,00 12,56 0,00 25,12 1
                146,00  
7010012073                
    Papír 0,00 0,00 45,30 0,00 90,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 0,74 0,00 1,48 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 24,35 0,00 48,70 0
                141,00  
7010012106                
    Papír 0,00 0,00 29,26 0,00 58,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,78 0,00 13,56 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 4,36 0,00 8,72 0
                81,00  
7010012110                
    Papír 11,15 0,00 45,41 0,00 90,82 3
    Směsné plasty 10,46 0,00 42,47 0,00 84,94 5
                176,00  
7010012118                
    Papír 16,68 0,00 80,85 0,00 161,70 2
    Směsné plasty 0,00 0,00 7,29 0,00 14,58 0
                176,00  
7010012125                
    Papír 6,46 0,00 37,74 0,00 75,48 1
    Směsné plasty 4,46 0,00 29,87 0,00 59,74 1
                135,00  
7010012135                
    Papír 40,41 0,00 95,99 0,00 191,98 3
    Směsné plasty 21,69 0,00 39,11 0,00 78,22 3
                270,00  
7010012138                
    Papír 17,42 0,00 65,20 0,00 130,40 2
    Pet lahve 2,97 0,00 22,72 0,00 45,44 2
    Směsné plasty 6,25 0,00 28,80 0,00 57,60 2
                233,00  
7010012155                
    Papír 6,23 0,00 34,20 0,00 68,40 1
    Pet lahve 1,53 0,00 10,60 0,00 21,20 1
    Směsné plasty 1,46 0,00 8,34 0,00 16,68 1
                106,00  
7010012169                
    Papír 3,80 0,00 39,95 0,00 79,90 1
    Pet lahve 1,23 0,00 17,55 0,00 35,10 1
    Směsné plasty 2,73 0,00 25,63 0,00 51,26 1
                166,00  
7010012204                
    Papír 0,00 0,00 32,80 0,00 65,60 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,69 0,00 13,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 18,77 0,00 37,54 0
                117,00  
7010012246                
    Papír 0,00 0,00 8,23 0,00 16,46 0
    Pet lahve 3,72 0,00 11,41 0,00 22,82 2
    Směsné plasty 4,79 0,00 11,49 0,00 22,98 2
                62,00  
7010012248                
    Papír 12,96 0,00 41,28 0,00 82,56 2
    Směsné plasty 7,57 0,00 20,02 0,00 40,04 3
                123,00  
7010012412                
    Papír 0,00 0,00 119,00 0,00 238,00 0
    Pet lahve 0,00 0,00 42,98 0,00 85,96 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 52,67 0,00 105,34 0
                429,00  
7010012443                
    Papír 0,00 0,00 77,38 0,00 154,76 0
    Pet lahve 0,00 0,00 6,43 0,00 12,86 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 19,59 0,00 39,18 0
                207,00  
7010012445                
    Papír 4,18 0,00 57,60 0,00 115,20 1
    Pet lahve 1,51 0,00 26,57 0,00 53,14 1
    Směsné plasty 7,07 0,00 40,81 0,00 81,62 3
                250,00  
7010012469                
    Papír 0,00 0,00 90,21 0,00 180,42 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,38 0,00 20,76 0
                201,00  
7010012471                
    Papír 8,18 0,00 59,21 0,00 118,42 1
    Pet lahve 0,00 0,00 9,88 0,00 19,76 0
    Směsné plasty 3,97 0,00 17,32 0,00 34,64 1
                173,00  
7010012524                
    Papír 0,00 0,00 40,98 0,00 81,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 9,29 0,00 18,58 0
    Směsné plasty 5,30 0,00 42,99 0,00 85,98 2
                187,00  
7010012606                
    Papír 0,00 0,00 229,32 0,00 458,64 0
    Pet lahve 0,00 0,00 7,69 0,00 15,38 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 15,08 0,00 30,16 0
                504,00  
7010012667                
    Papír 6,55 0,00 37,46 0,00 74,92 1
    Směsné plasty 2,84 0,00 29,66 0,00 59,32 1
                134,00  
7010012711                
    Papír 0,00 0,00 85,26 0,00 170,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 12,08 0,00 24,16 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 41,16 0,00 82,32 0
                277,00  
7010012721                
    Papír 3,97 0,00 22,93 0,00 45,86 1
    Pet lahve 1,84 0,00 17,77 0,00 35,54 1
    Směsné plasty 2,35 0,00 16,80 0,00 33,60 1
                115,00  
7010012762                
    Papír 0,00 0,00 16,61 0,00 33,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 1,30 0,00 2,60 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 26,65 0,00 53,30 0
                89,00  
7010012796                
    Papír 10,76 0,00 54,03 0,00 108,06 2
    Směsné plasty 6,44 0,00 14,71 0,00 29,42 3
                137,00  
7010012887                
    Papír 0,00 0,00 26,98 0,00 53,96 0
    Pet lahve 0,00 0,00 2,45 0,00 4,90 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 14,63 0,00 29,26 0
                88,00  
7010012996                
    Papír 12,12 0,00 66,07 0,00 132,14 2
    Pet lahve 2,12 0,00 7,17 0,00 14,34 1
    Směsné plasty 1,84 0,00 10,56 0,00 21,12 1
                168,00  
7012000282                
    Papír 0,00 0,00 142,79 0,00 285,58 0
    Pet lahve 0,00 0,00 3,74 0,00 7,48 0
    Směsné plasty 4,16 0,00 24,98 0,00 49,96 1
                343,00  
7012000432                
    Papír 150,78 0,00 401,54 0,00 803,08 7
    Pet lahve 0,00 0,00 31,90 0,00 63,80 0
    Směsné plasty 56,68 0,00 273,15 0,00 546,30 3
                1413,00  
7012000502                
    Papír 0,00 0,00 86,19 0,00 172,38 0
    Pet lahve 0,00 0,00 14,19 0,00 28,38 0
                201,00  
7012000770                
    Papír 0,00 0,00 71,24 0,00 142,48 0
    Pet lahve 0,00 0,00 11,06 0,00 22,12 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 10,02 0,00 20,04 0
                185,00  
7012000808                
    Pet lahve 0,00 0,00 11,90 0,00 23,80 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 3,24 0,00 6,48 0
                30,00  
7012000857                
    Papír 0,00 0,00 8,61 0,00 17,22 0
    Pet lahve 0,00 0,00 26,23 0,00 52,46 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 25,71 0,00 51,42 0
                121,00  
7012000876                
    Papír 0,00 0,00 106,90 0,00 213,80 0
    Směsné plasty 4,04 0,00 45,94 0,00 91,88 2
                306,00  
7012000979                
    Papír 23,83 0,00 88,69 0,00 177,38 2
    Směsné plasty 19,98 0,00 93,47 0,00 186,94 5
                364,00  
7012001133                
    Papír 103,63 0,00 121,14 0,00 242,28 16
    Pet lahve 14,93 0,00 24,42 0,00 48,84 5
    Směsné plasty 189,15 0,00 213,06 0,00 426,12 44
                717,00  
7012001153                
    Papír 0,00 0,00 70,26 0,00 140,52 0
    Pet lahve 0,00 0,00 4,91 0,00 9,82 0
    Směsné plasty 0,00 0,00 33,59 0,00 67,18 0
                218,00  
Vytvořeno 6.11.2019 15:08:14 | přečteno 45x | ernest
load